U hasičů v Bruntále

V pátek 13. 10. využili žáci 1. stupně možnost navštívit stanici Hasičského záchranného sboru v Bruntále. A rozhodně to stálo za to, protože kdo z nás má možnost se posadit do kabiny hasičské cisterny, bezpečně si vyzkoušet rizika hašení rozpálené pánve plné hořícího oleje vodou, projít simulovanou zakouřenou místností, kde není vidět na krok? A to zdaleka není všechno, co pro nás hasiči v rámci Dne požární bezpečnosti připravili. A my jim za tu příležitost moc děkujeme!

Alena Šaćirović