Novinky

Vážení rodiče, milí žáci,

mílovými kroky se nám blíží „den D“, proto je potřeba si některé informace upřesnit. Daří se nám realizovat několikeré přesuny ve školních prostorách, které, jak doufám, stihneme do začátku školního roku, a tak možná budete mít svoji třídu na jiném místě, než jste byli zvyklí.

Nad plán se nám povedlo najít prostor i pro třetí třídu, takže na „malé budově“ zůstanou pro letošní školní rok pouze prvňáčci a druháčci, snad se nám tam nebudou cítit příliš osamělí. :o) Třetí třídu jsme umístili do bývalé knihovny a nyní netrpělivě čekáme na položení nového linolea, abychom mohli doladit detailní vybavení nábytkem. Čtvrťáky čeká nově vybudovaná třída z dlouhodobě opuštěné bývalé učebny přírodopisu. Tuto místnost šikovný pan školník zmenšil, aby byla útulnější a vznikl nám i nový kabinet pro pomůcky integrovaných žáků, který jsme již delší dobu postrádali. Pátá třída nahradí bývalé deváťáky a jinak kmenové třídy zůstávají na svých původních místech (abyste nezabloudili :o).

Do spodního patra jsme přesunuli školní knihovnu, kterou se pokusíme, pokud bude zájem, zpřístupnit žákům o velkých přestávkách. Ve spodním patře bude fungovat také školní družina umístěná hned naproti nově vybudované šatny pro děti z prvního stupně. Ta nám dala dost zabrat. Po vybourání starých klecí se ukázal problém s podlahou a obložením stěn, který jsme ve spolupráci s pracovníky Města AH zdárně vyřešili, a nyní čekáme též na položení nového lina. Kromě podlahy jsme zde zazdívali dvoje dveře, děláme nové obložení a budeme malovat. Musím opět velice poděkovat za aktivní spolupráci zřizovateli. Není všude zvykem, že by se pan starosta osobně podílel na stěhování, betonování a dalších činnostech. Velmi si tohoto osobního nasazení ceníme.

Máme ještě naplánovánu výmalbu spodní chodby školy, jen se obáváme nedostatku času a pracovníků, poněvadž všichni máme stále plné ruce práce a nejvíce je na roztrhání náš pan školník. Kdybyste (čistě náhodou) věděli o nějakých ochotných pracantech – malířích (a nemusí být ani akademičtí :o), kteří by byli ochotni pracovat za poděkování, uvítáme je rádi.
Pokud Vás zajímá, kdo co ve škole bude mít na starost, najdete je v kontaktech na pedagogické i nepedagogické pracovníky.

Co se týče budoucích školních pomůcek, doporučuji rodičům vyčkat s nákupem sešitů, neboť ty požadované Vám sdělí vyučující jednotlivých předmětů teprve v prvním školním týdnu. Ostatní pomůcky (psací a kreslicí potřeby, přezůvky, cvičební úbor apod.) klidně nakupovat můžete. Přestože první týden bude probíhat celoškolní projekt Dopravní výchova, spojený s adaptačními aktivitami, bylo by dobré, kdyby děti měly alespoň 1 sešit k dispozici.

Učebnice dostávají žáci zapůjčeny od školy, avšak bude nutné je obalit kvalitním pevnějším obalem, aby nedošlo k poškození většímu, než je nutné. (V posledních letech to spousta žáků nedělala, proto považuji za nutné upozornit na to, že kdo nebude mít řádně obaleno do konce září, opatří si vlastní učebnice.) Některé řady učebnic máme sice už „za zenitem“, nicméně si dovedete představit, co za svou kariéru vytrpěly a kde všude se chuděry ocitly, tak ať si děti zvykají na svůj díl zodpovědnosti.

Pracovní sešity do některých předmětů (dle uvážení vyučujících a vedení školy) budeme objednávat v průběhu září a žáci si je hradí sami (píšou do nich a zůstávají jim pro další sebevzdělávání :o).

Budu se těšit, že se setkáme na slavnostním zahájení nového školního roku 4. září 2023 v 8 hodin ve školní jídelně a děti žádám, aby přišly pěkně oblečené, poněvadž se budeme fotit, tak ať jim to sluší!

Užívejte si zbytek prázdnin a nabírejte sílu do nového školního roku!

V Andělské Hoře dne 15. srpna 2023

Za celý tým ZŠ Andělská Hora Kamila Bezová