Aktuální informace

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy,
letošní léto je pro mě jako učitelku dost odlišné od těch předchozích. Po více než pětadvaceti letech učení jsem od 1. července převzala pomyslné kormidlo naší základní školy. Žhavá a se spoustou nápadů na inovace jsem záhy poněkud zchladla. Jak je známo, začátky nikdy nejsou jednoduché a obzvláště to platí, pokud je s nástupem do takové funkce spojena zášť a zlomyslnost. Nechci Vás zatěžovat svým „školním dědictvím“, ale přece jen zde alespoň konstatuji, abyste si udělali představu, že mimo jiné jsem dostala k dispozici po „předcích“ např. ředitelské počítače vymazané do továrního nastavení, tedy bez veškerých elektronických dokumentů školy, které se zde dědily po generace ředitelů. Řadu dalších pomyslných klacků pod nohy si, s dovolením, nechám pro zasvěcené a svému předchůdci přeji jen vše dobré. Věřím, že až propluju byrokracií, nahlédnu do tajů školních výkazů zasílaných na rozličná úřední místa, budu se moci plně věnovat práci s našimi dětmi. Spolu se mnou do nové funkce nastoupil také nový pan školník Michal Král, jenž, jak konstatoval, by momentálně potřeboval naklonovat, protože vpadl rovnou do stavebních úprav, které realizujeme v součinnosti se zřizovatelským Městem Andělská Hora. Připravujeme postupný přesun tříd na jednu budovu a v této letošní 1. etapě potřebujeme vybudovat, resp. zrenovovat jednu třídu (kdysi dávno bývala učebnou PŘ). Budeme přesunovat z malé budovy družinu, s čímž je spojena renovace šatny (odstranili jsme klece a zjistili jsme, že je potřeba mj. nová podlaha) a další úpravy. Zřizovateli i jeho pracovníkům patří velký díl za ochotnou pomoc. Kromě nového pana školníka nám tady vydatně pomáhají ochotníci z řad zaměstnanců (Alena Barčíková, Michaela Bodnárová a další), jimž je třeba velmi poděkovat, protože vymetají pomyslné pavučiny staré několik desetiletí a zásobují sběrný dvůr MÚ nevídanými „poklady“. Další čerstvou posilou bude od 1. srpna nová paní zástupkyně Ing. Markéta Nitraiová, která nám pomůže s vedením školy. Velký dík patří také mé pravé ruce Janě Andrysové, která mi pomáhá zorientovat se v kancelářské práci a neztratit se v papírech všemožného druhu. Když jsem zde zmínila úpravu školních prostor, ještě přidám, že bychom chtěli stihnout připravit do září samostatnou kancelář zástupkyni ředitelky a malou šatnu spojenou s kuchyňkou pro zaměstnance. Do toho všeho se zabýváme úpravou školního vzdělávacího programu, podle něhož bychom měli učit už od září. Zde chci zmínit paní RNDr. Helenu Hanzelkovou. Ta nabídla své zkušenosti a svou pomoc právě na nové verzi ŠVP, což ve svém nabytém programu velmi oceňuji. Další novinkou bude rozluka školy s MŠ ve Světlé, která se uskuteční k 1. 9. 2023 a školka i škola se stanou dvěma samostatnými subjekty. Čeká nás formální a úřední vypořádání, ale jak doufám, zůstaneme v úzkém a přátelském kontaktu a budeme i nadále spolupracovat na akcích a projektech. Většina dětí, které navštěvují základní školu, pochází ze Světlé Hory, tak věřím, že i zastupitelé SH budou se školou dále spolupracovat a podporovat ji. Stejně tak my, jako škola, jsme připraveni pomoci a podpořit světlohorské akce a těšíme se na spolupráci.
Pro rodiče i děti je důležitou informací, že školní rok letos začíná podle pokynů MŠMT v pondělí 4. září, kdy se uvidíme na slavnostním zahájení. Tímto zvu nejen děti (ty musí přijít i bez pozvání :o), rodiče i představitele obou obcí 4. září 2023 v 8 hodin na slavnostní zahájení v jídelně základní školy.

Za kolektiv ZŠ Mgr. Bc. Kamila Bezová, ředitelka školy