Škola hrou s Corinthem

Ve výuce přírodovědných předmětů pedagogové společně s žáky využívají výukový SW Corinth, který zahrnuje bohaté vizuální knihovny s 1500 odborně garantovanými 3D modely. Efektivně kombinuje znalost látky s učením např. angličtiny či ukrajinštiny, protože popis 3D modelů lze zobrazit dvojjazyčně. Knihovny obsahují též demonstrační videa jevů v přírodě, fungování a principy fyzikálních zákonů, chemické pokusy, které nelze bez laboratoře praktikovat apod. Objekty lze také zvětšovat, pohybovat s nimi, sdílet je do prezentací. Tento docela bohatý výčet je nabídkou v offline verzi, ale do budoucna plánujeme pořídit i online verzi případně s 3D brýlemi, což by znamenalo daleko více možností včetně argumentované a virtuální reality.