Den s domácími mazlíčky

V pondělí 24. 10. byl realizován pro 2. stupeň den s domácími mazlíčky. Žáci si měli možnost přinést nejrůznější živočichy s výjimkou psů a koček a zároveň o nich zpracovat referát či prezentaci, kterou pak zprostředkovali celé své třídě. Původně byla tato část projektu plánovaná na 2 vyučovací hodiny, ale mnozí žáci vyprávěli o svých svěřencích tak nadšeně a zasvěceně, že bylo nutné čas prodloužit. V této části projektu hovořili o pořízení, vývoji, stravě, veterinární péči, stavbě těla, finančních nákladech i oblíbených zvycích a hračkách či pomůckách svých svěřenců, ale také se dozvěděli např. o čipování zvířat, cestovních pasech pro zvířata, kastracích apod. Většina mazlíčků našich žáků byli psi, kočky, zakrslí králíci a křečci, ale zastoupení zde měli i třeba axolotl či tarantule.
Poté je čekala druhá část projektu, kde v 3 – 5 členných skupinkách zpracovávali téma animoterapií – tedy konkrétně canisterapie, felinoterapie, delfinoterapie, hipoterapie, ornitoterpie a lamaterapie. I v této oblasti si vedli skvěle. Rozdělili si úkoly a s nadšením objevovat nové informace a zajímavosti o této problematice, se pustili do práce. Vyhledávali informace o významu jednotlivých terapií, vhodných rasách a povahových vlastnostech zvířat, ale také o potencionálních klientech, finanční náročnosti a zemích, kde se „léčby zvířaty“ provozují. Opět na to měli 2 vyučovací hodiny.
Závěrem je třeba zdůraznit, že pro některé žáky byla samotná prezentace své práce před celou třídou i se zvídavými otázkami a hodnocením ostatních možná první takovou zkušeností. Někteří se této výzvy zhostili možná trochu s rozpaky a trémou, jiní naopak sebevědomě a s přehledem, ale je třeba všechny pochválit za kvalitní práci a nadšení.

Ing. Ludvika Matzkeová