Květen a červen

Další aktivity v mateřské škole v průběhu měsíců května a června 2022.