I. A – Září 2021

1. Seznamujeme se s partnerskou třídou. V okolí školy sledujeme dopravní značky: Víme, co znamenají? Umíme se správně chovat na chodníku, na přechodu pro chodce, na vozovkách v těsné blízkosti školy?
V tělocvičně si užíváme různé sportovní disciplíny, které pro nás kamarádi z IX. A připravili.

2. Poznáváme své spolužáky při hrách, využíváme krásného počasí.

3. Snažíme se pozorně poslouchat, nevyrušovat ostatní kamarády při práci a plnit drobné povinnosti.

4. Rádi malujeme, kreslíme, vyrábíme, zpíváme.

5. Líbí se nám v mateřské škole při canisterapii.

Marta Unčovská – třídní učitelka