I. A – Ukliďme Česko

V pátek 1. října jsme se zúčastnili akce Ukliďme Česko. Prvňáčky na akci doprovázeli kamarádi z partnerské třídy. A bylo to príma. Nejenže se navzájem lépe poznali, ale deváťáci byli hodně nápomocní. Děvčata se ujala dětí a kluci zase pytlů na odpad. I když odpadu na naší trase moc nebylo, i těch několik lahví, plechovek a plastů se pořádně pronese. My jsme si určenou trasu ještě prodloužili, chválím hlavně prvňáčky – pro ně to byl obdivuhodný turistický výkon! Všichni jsme si užili krásného počasí v přírodě a navíc si uvědomili, jak důležité je přírodu chránit a pečovat o ni.

Marta Unčovská – třídní učitelka