Florbalový turnaj

V závěru školního roku proběhl ve škole ojedinělý florbalový turnaj. Proč ojedinělý? Protože 12 družstev tvořily smíšené trojice od 1. po 9. třídu. V těchto zdánlivě nesourodých skupinkách se před zraky všech odehrávalo spoustu důležitých zkušeností pro všechny zúčastněné. Mladší žáci byli povzbuzování staršími, což je motivovalo k lepším výkonům, zbavovalo ostychu ke starším, získali tak větší sebevědomí a navázali nová přátelství. Starší se učili být ohleduplnější , zodpovědnější a pomáhat mladším.
Turnaj posílil komunitní ducha celé školy a poskytl zábavnou formou cenné životní lekce, které budou žákům přínosem i mimo školu. Děkujeme všem účastníkům za skvělou atmosféru a těšíme se na další společné sportovní akce.

Alena Šaćirović