Výlet do Ostravy

7. 6. se žáci druhého stupně vydali na výlet do Ostravy na Vysokou školu báňskou – technickou univerzitu. Hned na začátku absolvovali zábavnou interaktivní přednášku v posluchárně na téma – Druhy energie a její přeměny, kde si společně s lektorem zopakovali své znalosti, ale i dovednosti z fyziky a vedli si při tom velmi dobře. Poté jsme se rozdělili do 3 skupin a střídali se na jednotlivých pracovištích: centrum robotiky, hala obrábění a 3D tisk. S roboty firmy ABB se někteří žáci seznámili již ve firmě ELAP a tady v Ostravě se setkali s dalšími příklady průmyslové robotiky, kdy jednotlivé technologické operace nahrazují lidskou práci. Nejvíce oblíbený byl však pro žáky robotický „domácí mazlíček“, kterého si mohli nejen pohladit, ale i zkusit ovládat. Na hale obrábění si žáci mohli prohlédnout CNC soustruhy, frézovací centrum i laserovou značicí stanici. V Protolabu pak viděli různé předměty a pomůcky vytištěné 3D tiskem z plastů i kovů, používané např. v automobilovém průmyslu, zdravotnictví aj., které se dají dále i lepit, svařovat a barvit.

Ludvika Matzkeová