Květnové školní dění

Jaro se pomalu nachýlilo k poslednímu měsíci. Ke konci dubna za námi zavítalo Divadélko pro školy z Hradce Králové s dvěma skvělými představeními (Bajky pana Ezopa aneb Dávná moudra věčně platná pro mladší a Don Quijote a ti druzí aneb Zlatý věk španělské literatury pro starší žáky), při nichž jsme se hodně nasmáli. Proběhla také konzultační návštěva z Pedagogicko-psychologické poradny Bruntál, kdy jsme měli možnost poradit se o žácích, u kterých jsme zaznamenali nějaké výukové potíže.

Zatímco třídní učitelky plánovaly s dětmi vystoupení na akademii a výlety, pokračovaly stavební úpravy v nově budovaných dvou třídách (z bývalé 7. A) s aktivním zapojením pana školníka i pracovníků obce AH. Témata květnových svátků jsme si s žáky připomněli a využili je jako náměty k výuce. Pedagogové a asistenti vyplňovali evaluační dotazník k sebereflexi a k zhodnocení své dosavadní práce (připravený vedením školy na doporučení ČŠI). Šlo o to, aby si vedení školy a pedagogičtí pracovníci vzájemně ujasnili a sdělili své představy a uvědomili si, co se jim povedlo a na čem by bylo dobré ještě zapracovat tak, aby to bylo v souladu se strategií školy. Dotazník bude následně podkladem k osobnímu rozhovoru vedení školy s každým pedagogickým pracovníkem.

Řešili jsme personální situaci po odchodu kolegyně L. Bartoňkové a zde musím poděkovat stávajícím kolegům za značné osobní nasazení. Asi si dovedete představit, že na poslední dva měsíce školního roku nelze snadno sehnat kvalifikovaného pedagoga jako náhradu. Proto jsme se pokusili vystačit si tzv. s vlastními zdroji. Třídnictví v 8. A a dějepisu se ujala H. Caletková, Dis, která osmáky podporuje a skvěle s nimi pracuje po celou dobu jejich školní docházky. Českého jazyka u osmáků se chopil pan Z. Crha, ten má bohatou praxi s výukou ČJ. Zbývající hodiny z úvazku L. Bartoňkové vyučuje paní kolegyně Mgr. A. Smutková. S novým školním rokem máme v plánu posílit naše řady o nové kolegy tak, aby byl pedagogický sbor opět plně kvalifikovaný.

Děti se statečně a s nasazením zúčastnily přírodovědné soutěže Zlatý list v Břidličné, pod vedením Ing. L. Matzkeové. Naše kolegyňka Ing. M. Bártová úspěšně složila státní zkoušku z matematiky, čímž se stala plně aprobovanou k výuce tohoto předmětu, gratulujeme (jí i naší škole :o). Proběhlo několik školení v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Paní zástupkyně Ing. M. Nitraiová se vzdělávala v oblasti vedení školy na dvoudenním školení zástupců ředitelů v Ostravě, Mgr. Ž. Honigová a Mgr. Bc. Kamila Bezová vyjely na setkání v programu Pomáháme školám k úspěchu, podporující především čtenářskou a pisatelskou gramotnost. Celá sborovna se zúčastnila úvodu k tzv. metodě FIE (Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování), která podporuje nové přístupy k školnímu životu a dětem nejen ve vzdělávání, a několik kolegů se zapojilo i do oborového vzdělávání (např. L. Matzkeová v oblasti ICT).

M. Bártová, jako výchovná poradkyně, připravila s deváťáky podklady pro dobročinnou sbírku Ligy proti rakovině, tzv. Květinový den. Ten probíhá v celé republice a naši nejstarší žáci se do něj pravidelně zapojují. Děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli na dobrou věc!

Dvakrát po dvou hodinách nám ve druhé a šesté třídě preventivně působili s dráčkem Hasíkem hasiči z Bruntálského IZS. A květen byl také ve znamení značných nervů pro vycházející žáky, kteří se měli dozvědět, na kterou SŠ (a zda) se dostali. Započala ve škole praxe bývalých žákyněk – současné studentky Pedagogického lycea v Krnově Elišky Černobilové u asistentů pedagoga a studentky vysokoškolského oboru mimoškolní pedagogika Lenky Lukaštíkové ve školní družině.

Přiblížila se akademie, na jejíž přípravě se podíleli všichni zaměstnanci i žáci školy. V informatice starší žáci tvořili barevné plakáty, ve výtvarce a v pracovkách se vyráběly kulisy a rekvizity, pilovala se třídní i „kroužková“ vystoupení, paní kuchařky podle potřeby vařily dřívější obědy nejen při generálce, ladila se technika apod. Chtěla bych zde poděkovat Světlé Hoře za umožnění školní akademie v hale, D. Bezovi za technické zajištění, J. Šmatlákovi za podporu a přípravu sálu, K. Bujnochové za focení aj., A. Snášelové a P. Kubalákové za občerstvení, učitelům, zaměstnancům školy i žákům za přípravu a realizaci vystoupení, rodičům a přátelům školy (obecenstvu) za potlesk, MŠ za spolupráci… (snad jsem na nikoho nezapomněla). Na webu školy by měl být odkaz k nahrávce celé letošní akademie i fotografie a prezentace deváťáků. V případě zájmu o vypálení na DVD napište na školní e-mail (zsandel@post.cz).

TŘÍDA
NÁZEV VYSTOUPENÍ
PODROBNOSTI

Mám boky jako skříň
Jak se vyrovnávají s postavou v MŠ.

We will rock you
Malí rockeři z MŠ.
2. A
Myší rodinka
Dětský muzikál o zlobivých myškách.
1. A+

9. A
Co z tebe bude?

 

Živý klip na písničku Pokáče.
4. A
Oh, she´s sweet, but psycho

 

Sladké, ale psycho holky a kluci ze 4. A.

 

6. A
Břišní tanec
Vlní se do rytmu Kačka Těšínská.
4. A
Kluci s klukama a holky s holkama
Klip na píseň Šípa a Uhlíře – 3 životní role.
1. A
We will rock you

 

Rocková show prvňáčků.
3. A
Malý princ
Stínové divadlo.
5. A
Piráti
Taneční vystoupení na píseň skupiny Stray Kids.
6. A
Krotitelé duchů
Strašidelný tanec šesťáků.
8. A
Everybody

 

Klip k písničce Backstreet boys (holky).
7. A
Letem světem s hudbou a létem

 

Cestování po několika zemích světa.
8. A
Scénka z doby husitské
Náhled do doby husitské s kluky z 8. A.
Taneční kroužek
Květ
Tanec Flower, zpěvačka Jisoo.
9. A
Film ze života jedné školy
Satira z výuky v podání herců a hereček z devítky.
9. A
Rozloučení + prezentace fotek
Loučení TU s deváťáky.
Co nás, mimo jiné, čeká:

Exkurze pro 7. a 8. ročník do firem Jatky Světlá Hora a Mako Bruntál;
31. 5. – nevážné představení vážné hudby s filharmonikem;
Třídní schůzky – 6. 6. 2024;
K Mezinárodnímu dni dětí -> 7. 6. – zájezd pro mladší na hrad Bouzov, pro starší poznávací program na VŠB Ostrava;
Pololetní písemky;
Třídní výlety;
Slavnostní loučení s deváťáky;
Beseda s cestovatelem;
Šachový turnaj;
Florbalový turnaj;
24. 6. – ředitelské volno pro žáky a celodenní vzdělávání v nových metodách pro pedagogy, Pedagogická rada;
Odevzdávání učebnic;
Třídní aktivity ke konci školního roku;
Zahradní slavnost podpořená MAS HJ pro žáky i rodiče;
28. 6. – vysvědčení a slavnostní závěr školního roku.

Kamila Bezová, ředitelka školy