Březnové školní dění

S pomalu přicházejícím jarem se také škola dostávala do jarního varu… Měli jsme za sebou (a snad i úspěšně) školní karneval, po němž si oddechli zejména deváťáci, proběhla „masopustní bojovka“ (napínavá aktivita pro děti), byl dokončen lyžařský výcvik a také 1. projektový den s předškoláčky. Ocitli jsme se před jarními prázdninami, kdy měli možnost žáci nabrat dech na další školní práci a učitelé doháněli, co v běžném provozu nestihli.

Škola však ani v období prázdnin neodpočívala. Probíhaly stavební úpravy jedné z velkých tříd. Ta byla přepažena a pomalu nám pod rukama pana školníka M. Krále a pracovníků Andělské Hory vznikají dvě menší třídy pro 1. stupeň. Paní kuchařky absolvovaly pravidelné hygienické školení, probíhaly také výměny světel v některých třídách, kde narušovaly výuku bzučící zářivky. Paní uklízečky, včetně těch zastupujících nemocnou kolegyni (J. Trombiková, M. Nagyová a pomocníci), průběžně uklízely stavební „nepořádek“ a neváhaly se vrhnout na konečný úklid ani v neděli. Pomáhal jim při tom i pan školník (děkujeme za jejich „totální nasazení“:o).

Kromě uvedených úprav školního prostředí jsme s panem starostou AH dolaďovali plesové přípravy a připravovali se duševně na návštěvu České školní inspekce, která ohlásila svůj příchod na 12. března. Bylo to opravdu napínavé. Paní hlavní inspektorka poslala seznam dokumentů, které měli v úmyslu kontrolovat a my jsme se snažili, abychom byli co nejlépe připraveni, což si vyžádalo velké úsilí všech zaměstnanců. Situaci nám komplikovala také ta skutečnost, že jsme v inspekční době měli několik kolegyň v pracovní neschopnosti, a tak je museli zastoupit jiní. V této souvislosti bych chtěla poděkovat M. Bodnárové, která se vrhla na agendu školní jídelny, s přítelkyní na telefonu B. Vikartovskou :o) Holky to, i přes náročnost, zvládly skvěle a ocenila to i inspekce, děkujeme!

Také pedagogové se pilně připravovali a pilovali své hodiny, poněvadž součástí inspekční činnosti ČŠI jsou i obávané hospitace v hodinách. Inspekce u nás pobývala celkem čtyři dny, v počtu 4 kontrolorů. Za tuto dobu překontrolovala požadované dokumenty, posuzovala odprezentované hodiny a průběžně nám sdělovala informace i požadavky k doplnění. Byl to perný týden, ale snažili jsme se všichni, jak to jen šlo. Musím konstatovat, že to pro nás, jako nové vedení školy, byl další „křest ohněm“, ale celý inspekční tým byl velmi milý a vstřícný a udělil nám spoustu užitečných rad nejen ohledně vedení školy. Inspekční zpráva bude inspektory vyhotovena do 30 dní a bude vyvěšena na webu školy. Byli jsme upozorněni, že se neobejde bez výtek, v což jsme ani nedoufali. Je nutno podotknout, že se opět jedná i o „kostlivce ze skříně“ minulého vedení, protože výtky se týkají např. nevytvořené výroční zprávy o činnosti školy za minulý školní rok, nebo nenahlášených úrazů na zdravotní pojišťovny za několik let zpětně apod. Ocenili, že dětem nabízíme vstřícné a motivační prostředí, spoustu nadstandardních aktivit a že je zde znát pozitivní atmosféra svědčící o dobré spolupráci napříč školou. Všichni zainteresovaní (žáci, pedagogové i ostatní zaměstnanci) vyplňovali dotazník pro ČŠI, který byl následně vyhodnocen a vyvstaly z něj ukazatele, co je ve škole námětem ke zlepšení a co funguje dobře. Bude to také předmětem inspekční zprávy.

Když se vrátím k příjemnějším věcem, než je inspekce, chci zde připomenout ples, na němž jsme se jako škola podíleli spolu s Městem Andělská Hora a dalšími aktéry. Pomáhali jsme především s přípravou sálu, sháněním sponzorů a organizačními věcmi. Všem, kteří přispěli, ať už sponzorsky, nebo vlastní prací, moc děkujeme. Troufám si říct, že i přes drobné nedostatky, šlo o zdařilou akci, kterou si všichni zúčastnění náležitě užili. Děkujeme všem, kteří přišli tuto akci podpořit a užít si příjemný večer. Vzhledem k náročnosti organizování uvažujeme o roční pauze a napřesrok se na plese snad opět setkáme.

V „inspekčním týdnu“ začaly naše mladší děti jezdit na plavecký výcvik do Břidličné. To s sebou nese drobné úpravy v rozvrhu hodin 2.-5. třídy. Informace o změnách rodičům poskytly paní učitelky třídní. Podle zvěstí plavců je tam legrace a většina se na plavák těší :o) O ukončení výcviku budeme rodiče informovat prostřednictvím on-line školy a třídních učitelek. Plavecký výcvik bude hrazen z prostředků dotace od Světlé Hory, která již byla škole poskytnuta, děkujeme.

Účastníme se spousty projektů, jež by mohly školu pozvednout a jedním z nich je Pomáháme školám k úspěchu nadace manželů Kellnerových. Jeho podstatou je podporovat čtenářskou gramotnost u dětí s důrazem na kritické myšlení a čtení a v rámci tohoto projektu proběhlo setkání Platformy lídrů PŠÚ, kde si ředitelé škol vzájemně sdílí své poznatky. Kromě sdílení vyjela na školení k čtenářské gramotnosti do Ostravy naše vyslankyně paní učitelka S. Spáčilová. Ta pravidelně s dětmi navštěvuje dostupné knihovny v rámci výuky čtení a literární výchovy.

Oceňujeme, že nám bylo umožněno MŠ zúčastnit se schůzky pro rodiče předškoláků s cizí školou. Měli jsme podobné setkání s rodiči a předškoláčky naplánováno na následující týden, a tak jsme si alespoň mohli udělat obrázek o tom, co nabízejí jiné školy. Přesvědčilo nás to o tom, že to, co jiné školy považují za „převratné metody“, u nás funguje už poměrně dlouho a máme spoustu předností, které můžeme našim žáčkům i rodičům nabídnout. Jedná se např. o metodu tzv. splývavého čtení, zavádění prvků metody Hejného do matematiky, individualizaci výuky, podporu divergentního myšlení a kreativity u dětí, bohatá nabídka kroužků a aktivit mimo výuku, projekty napříč školou, přátelské rodinné prostředí, soutěže, kultura, sport, vstřícný přístup k dětem a mnoho dalšího. Koho by zajímalo, jak naše škola funguje a jaké to u nás je, neváhejte se přijít podívat, rádi Vám školu představíme!

V pondělí 11. března jsme ve škole přivítali rodiče s předškolními dětmi. Prošli jsme společně školu, ukázali jsme to, čím se snad můžeme trochu pochlubit, i jsme nastínili plány do budoucna. Děti si pohrály s osmáky jako budoucími patrony prvňáčků ve školní družině, rodiče s paními učitelkami z 1. stupně a s vedením školy poseděli v jídelně u kávy a drobného občerstvení. To připravily paní kuchařky a zbývající žáci 8. ročníku podávali nápoje. Rodiče měli možnost si vyslechnout a popř. se vyptat na informace o naší škole. Snad se jim i dětem u nás líbilo. :o) Děkujeme, nejen všem kolegyním, ale i osmákům pod vedením jejich dočasné opatrovnice H. Caletkové za aktivity spojené s touto akcí.

V „poinspekčním“ týdnu jsme se opět vrhli do práce s menší úlevou, že už je to (a věříme, že úspěšně) za námi. Před námi je příprava na velikonoční projektový den v gesci třídních učitelů, další projekt s předškoláčky z mateřské školy ve Světlé, zdobení velikonočního stromu v Andělské Hoře a mnoho jiného. Z dalších akcí bych neměla zapomenout na exkurzi 7. a 8. třídy v ELAPu, kde se žáci dozvěděli mnoho zajímavého z praxe. Za zorganizování děkujeme p. učitelce L. Matzkeové (ta Vám napíše více) a H. Caletkové, za umožnění děkujeme pracovníkům ELAPu v čele s panem J. Klímou. Pokud by měl někdo z veřejnosti zájem přiblížit našim žákům své povolání, rádi jeho nabídku využijeme. :o)

Dále připomínám soustředění florbalistů, kde obětovala probdělou noc paní zástupkyně a trenérka. :o) M. Nitraiová a M. Bodnárová a strávily s florbalovými reprezentanty školy sportovní odpoledne, napínavou noc a unavené dopoledne :o)

Co nás ještě potkalo v březnu:

Ve čtvrtek 21. 3.-> konzultace ke směrnicím školy s paní kontrolorkou.
V pátek 22. 3.-> další turnaj v šachu mezi školami, tentokrát v Karlovicích (doprovod p. J. Andrysová);
V pondělí 25. 3.-> zapojení do projektu IROP a MAS Hrubý Jeseník-> konzultace s koordinátorem projektu; Plavecký výcvik 2.-5. třídy.
Úterý 26. 3. -> Dotazníkové šetření k prevenci výskytu patologických jevů (7.-9. třída) s výchovnou poradkyní M. Bártovou a sociálním pedagogem K. Tomanem;
Program pana faráře J. Slavíka k historii, tradicím a významu Velikonoc (napříč školou).
Středa 27. 3. -> Velikonoční tvoření a aktivity v rámci třídních kolektivů;
Projektový den s MŠ (1., 2. a 9. třída); Zdobení velikonočního stromu v AH (1. stupeň).
Čtvrtek 28. 3. -> Velikonoční prázdniny pro žáky; Studijní volno pedagogové (aktivity k inventurám požadované vedením školy, příprava údajů z matriky pro MŠMT apod.).
Spuštění výměny PC v učebnách informatiky v rámci projektu Konektivita školy.
Pátek-pondělí-> Velikonoce.
Plánováno na duben:

5. 4. -> Pokračování projektu s Mlýnem Karlovice o přírodě Jeseníků;
9. 4. -> Zájezd žáků do divadla v Opavě;
11. 4. -> Třídní schůzky, Pedagogická rada, schůzka Školské rady;
12. 4. -> ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY, PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY deváťáků na SŠ;
15. 4. -> PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY deváťáků na SŠ;
24. a 25. 4.-> školení zástupkyně ředitele v Ostravě;
26. 4. -> Soudní stání ZŠ k žalobě bývalé zaměstnankyně (Okresní soud Bruntál);
30. 4. -> Divadélko z Hradce Králové (ve školní jídelně, 2 představení pro žáky).
… a jistě něco dalšího…. :o)

Za tým ZŠ Kamila Bezová