IT – Slot

Žáci naší školy měli letos svou premiéru v soutěži IT-SLOT, zaměřené na digitální gramotnost. První kolo 14. ročníku proběhlo od 7. do 14. listopadu 2023. Cílem soutěže je prohloubit zájem žáků o studium informačních technologií a zároveň formovat jejich logické myšlení. První část soutěžních úloh byla zaměřena na oblast základních vědomostí o informačních technologiích (internetu, hardwaru, softwaru, operačních systémech, komunikaci prostřednictvím ICT a programování). Druhá část soutěžních úloh byla věnována matematickému a logickému myšlení. Soutěž je dvoukolová. Nejprve probíhalo kvalifikační kolo on-line ve školách nebo u žáků doma. Finálové kolo, do něhož postoupí 50 nejlepších účastníků kvalifikace, bude hostit pořadatel soutěže Soukromá střední škola výpočetní techniky v Praze. Ceny byly pro žáky velmi motivujícím faktorem, ale konkurence byla veliká, tak snad uspějeme lépe v příštím roce.

Ludvika Matzkeová