Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 9. listopadu se u nás ve škole konal Den otevřených dveří. Navázali jsme tak na dřívější tradici této akce. Již více jak týden před jeho vypuknutím si žáci se svými pedagogy připravovali aktivity v odborných učebnách, které chtěli předvést návštěvníkům. Samotný den začal dost dramaticky tím, že náš kreativní pan školník vyzdobil hernu krásnými nově zrekonstruovanými barevnými poličkami. Ale v naší staré nevyzpytatelné budově nikdy nevíte, na co narazíte, a tak se mu podařilo převrtat elektrický drát, a tím vypnout proud v části budovy. Vypadalo to jako krize dne: nefungovala světla, ani potřebná technika (zejména varná konvice na pedagogické kafe před dlouhým dnem. No prostě kalamita! :o) Pan školník ale není žádné béčko, takže se mu spolu s elektro-zachráncem panem Rozsypalem, jemuž moc děkujeme, podařilo přefiknutý drát odhalit, okamžitě vysekat, opravit, zazdít a dokonce i vymalovat (to vše během krátké chvíle). Pomoc s náhlým úklidem zajistila Lidka Janušová a po krizi nebylo ani památky.

V učebně angličtiny měly připraveny aktivity se slovní zásobou Ninka Kopincová, Venda Baďurová a Katka Těšínská, v knihovně byla výstava knih, kterou měla na starost Dáška Ovčáčková a Kika Brablecová, učebnu počítačů a výtvarné výchovy ukazovali Zuzka Šamajová a Tom Černota, v hudebně měly připravenu zábavnou hru ke sv. Martinovi Aďa Bocanová a Agi Burdová, kreativní laserovou vypalovačku předvedl Dominik Beza a na vše dohlížely Amálka a Anežka Nitraiovy, v chemii si připravili zajímavé pokusy Adam Kubičík a Aleš Svoboda, v zeměpisné učebně měli připraven kvíz a zajímavé aktivity Míša Adámková, Kája Rozsypalová, Niki Francová a Honza Zbránek, obědovou družinu měly pod palcem Aďka Orságová, Kája Jelínková a Hanka Caletková provázela družinou spodní. :o) V tělocvičně sestavili opičí dráhu pro zájemce Táda Orel, Venda Hapl a Míša Brablec. Návštěvníky u vchodu vítal Max Sagan s Tomem Kvapilem. Dílnami provázel účastníky pan školník Michal.

Kromě jmenovaných odborných učeben mohli návštěvníci nahlédnout i do kmenových tříd a rodiče dokonce měli možnost přijít během dopoledne pozorovat výuku a aktivitu svých dětí. Někteří se i zapojili do výukových her.

Zavítaly mezi nás i naše někdejší kolegyňky paní Jaruška Horáková a Libuška Honová, které jsou našimi profesními vzory a vždy je moc rádi vidíme. Na dálku nás pozdravili také manželé Kleinovi nebo Soňa Olivová, kteří vzpomínají s nostalgií na léta strávená v naší škole.

Součástí tohoto netradičního dne byly i třídní schůzky, které s sebou nesou pro rodiče i žáčky spoustu stresu. Ten mohli zahnat při závěrečném neformálním setkání ve školní jídelně se skvělým občerstvením, které připravily holky z kuchyně. Zde se spolu setkali zaměstnanci školy, žáci (i bývalí), rodiče a ostatní návštěvníci.

I přes počáteční peripetie si troufám říct, že se akce podařila a příští rok ji ještě vylepšíme. Už zbývá jen poděkovat všem kolegům i žákům, kteří se na Dni otevřených dveří podíleli a návštěvníkům, že projevili zájem podívat se, jak se nám ve škole daří.

Kamila Bezová