Slavnostní rozloučení s žáky 9. A

29.června 2023 v prostorách restaurace U Supa v Andělské Hoře proběhlo slavnostní rozloučení s žáky 9. A. S deváťáky se sešli starostové obcí Andělská Hora, pan Jiří Snášel a Světlé Hory, pan Alois Šimčík. Zástupkyně ředitele školy paní Mgr. Lenka Bartoňková se oficiálně s žáky školy rozloučila, popřála jim hodně úspěchů v dalším vzdělávání na středních školách. Třídní učitelka RNDr. Helena Hanzelková pak přítomné seznámila s tím, kam jednotliví žáci nastoupí po prázdninách. Z 13 žáků třídy 9. A jich 9 přechází na střední školy s maturitní zkouškou, 4 z nich nastoupí na školy poskytující střední vzdělání s výučním listem. Starostové předali žákům velmi hodnotné dárky v podobě poukázky na volný nákup ve Sportisimu a další reprezentační předměty, které jim budou připomínat tento slavnostní akt.
A pak již následovalo poslední focení třídy jako celku. Na shledanou, milí žáci, a držte se!

 Helena Hanzelková