Zlatý list Břidličná

I v letošním roce jsme se v hojném počtu zúčastnili již 51. ročníku soutěže Zlatý list v Břidličné. Své poznatky a znalosti žáci sdělovali porotcům na 14 stanovištích: botanika, ornitologie, členovci, voda, myslivost, synantropní druhy, les, geologie, CHKO, hydrobiologie, odpady, šelmy, plazi a obojživelníci a také obhajoba vytvořené prezentace na téma „Naše práce pro přírodu“. Co se týče výsledků, lépe obstáli žáci mladší kategorie ve složení – Ilona Jurmanová, Klaudie Marie Lazarová, Linda Sedláková, Theodor Bujnoch, Aleš Svoboda a Josef Pořízka. Starší kategorii pak reprezentovali žáci 7. – 9. A – Max Sagan, Michaela Adámková, Natálie Náplavová, Sofie Polášková, Kristýna Brablecová, Dagmar Ovčáčková, Zuzana Krajčovičová, Václav Hapl, Michal Brablec, Petr Andrys, Dorota Bujnochová a Anežka Nagyová. Součástí soutěže byl opět i doprovodný program: zookoutek, střílení laserovou pistolí, výroba stojanu pro dravce a také bubnování s Ivo Batouškem.