Preventivní přednášky

V úterý 25. října 2022 k nám zavítaly dvě erudované dámy ze Zdravotního ústavu v Ostravě a realizovaly v naší škole, v rámci prevence, dvě přednášky pro žáky 6. – 9. ročníku.

První téma bylo určeno žákům 6. a 7. r. – Zdravý a bezpečný domov. Připomnělo dětem zásady bezpečného chování v domácnosti ve smyslu prevence úrazů, upozornilo na jaké situace si dávat pozor, jaké ochranné prvky v domácnosti je možno používat. Dále se hovořilo o mikroklimatických podmínkách pro zdravé bydlení tj. optimální teplota, vlhkost a rychlost proudění vzduchu a důležitost pravidelného větrání. Stručně byl vysvětlen také význam správného osvětlení v domácnosti, které respektuje biologické hodiny člověka. V závěru byli žáci seznámeni s problematikou domácího násilí a možnou pomocí.

2. interaktivní program pro žáky starší byl zaměřen na prevenci nádorů. Toto téma seznamuje žáky s důležitostí tzv. primární prevence, tedy předcházení vzniku nádorů zejména dodržováním zásad zdravého životního stylu a vyhýbání se škodlivým faktorům. Neméně důležitá je ale také sekundární prevence, tj. včasné odhalení vznikajícího nádoru, díky čemuž je možné začít s léčbou a významně ovlivnit její úspěšnost. Žáci byli obeznámeni s důležitostí samovyšetřování prsu, varlat a kůže, včetně praktického nácviku na speciálních modelech. Dále byli žáci stručně informováni o problematice rakoviny děložního čípku, rakoviny tlustého střeva a konečníku a o existujících preventivních vyšetřeních.

Mgr. L. Bartoňková