Jarní tvoření

24. března 2022 jsme konečně opět uskutečnili setkání s rodiči, které jsme si zpestřili jarním tvořením spolu s dětmi v přístavbě MŠ. Nálada byla výborná. Děti si to s rodiči užívaly a své výtvory si odnášely s nadšením domů. Maminky nám připravili úžasné občerstvení.