Informace KHS ke karanténě

Rizikové kontakty (neočkované osoby a osoby, které nejsou v ochranné lhůtě, které neměly po celou dobu kontaktu s C+ osobou adekvátní a řádně nasazenou ochranu dýchacích cest) budou mít nařízenu karanténu v délce minimálně 7 dní ode dne posledního kontaktu s pozitivní osobou, pokud absolvují PCR test v době karantény, maximálně 14 dní ode dne posledního kontaktu s pozitivní osobou, pokud PCR test nepodstoupí.

Karanténa bude ukončena po minimálně 7 dnech od kontaktu s pozitivní osobou v případě, že PCR, který osoba podstoupila mezi 5. – 7. dnem od kontaktu s pozitivním, je negativní a nebo maximálně po 14 dnech ode dne kontaktu s pozitivní osobou, pokud PCR test osoba neabsolvovala a je bez příznaků. Pokud absolvuje osoba v karanténě PCR test později než 5.- 7. den po posledním kontaktu s pozitivní osobou, a výsledek tohoto testu je negativní, může být ukončena karanténa dnem doručení zprávy o negativním výsledku PCR test.