Zaměstnanci MŠ

Michaela Horáková – zástupce ředitele pro MŠ

Jana Šubová – učitelka MŠ

Františka Pustějovská – učitelka MŠ

Martina Dočková – učitelka MŠ

Hana Kameníková – asistent pedagoga

Bohumila Nečasová – asistent pedagoga

Marie Černotová – kuchařka

Monika Novotná – uklízečka