Úvodní stránka - Aktivity školy - Zájmové útvary - Zálesák

ZÁLESÁCKÝ KROUŽEK

Ve Stříbrném lesíku - 7. dubna 2019:

Stříbrný lesík je tradičním územím, které zálesáci již léta navštěvují. Zkontrolovali jsme stav pod zemí, a po té, kdy se všem nakonec podařilo šťastně vyškrábat na povrch, jsme se na oběd utábořili v jeskyni Lovců mamutů. Byl krásný slunečný den (takže ani nikomu nevadilo lehké zvlhnutí při brodění potoka) a cesta domů uběhla v příjemné pohodě.

Jiří Bujnoch - de Mon

 

Oficiální stránky ZŠ a MŠ Andělská Hora - © Liddy 2019