Úvodní stránka - Projekt Zahrada

Projekt Zahrada

Rok 2018
Drobné práce
Stavění záhonů
Plnění záhonů
Rok 2019
Jarní práce
Projektový den č. 1
Stavba jezírka
Jedlý živý plot
Výsadba rostlin
Příprava zídky
Zahrada v létě
Stavba zídky
Příprava skalky I
Příprava skalky II
Příprava skalky III
Rok 2020
Příprava dřevníku

Plnění záhonů

Počasí nám přeje a my můžeme pokračovat v práci. Dovnitř záhonů se připevňuje nopová folie, která zabraňuje propadávání hlíny a hnití lískových dílců. Tuto práci vykonávají dospělí z řad učitelů a nejstarší z našich žáků, neboť práce je to náročnější na přesnost a pečlivost. Záhony, které jsou vybaveny nopovkou, mohou být plněny. Spodní vrstvu tvoří klacky a klestí, následuje prosypání hlínou (může být i méně kvalitní), poté se položí nebarvené ekologické kartony – ty zabraňují v prorůstání plevele. Třetí vrstvu může opět tvořit hlína s drny, zasypaná kompostem nebo přímo bio odpadem (my využíváme bio odpad ze školní kuchyně). Poslední vrstvu tvoří kvalitní ornice, tu jsme si nechali dovést z okolí Olomouce. První záhon už je osázen, a čím jiným než česnekem – už teď se těšíme na úrodu.

Kateřina Bujnochová

 

 

Oficiální stránky ZŠ a MŠ Andělská Hora - © Liddy 2018