Úvodní stránka - Projekt Zahrada

Projekt Zahrada

Rok 2018
Drobné práce
Stavění záhonů
Plnění záhonů
Rok 2019
Jarní práce
Projektový den č. 1
Stavba jezírka
Jedlý živý plot
Výsadba rostlin
Příprava zídky
Zahrada v létě
Stavba zídky
Příprava skalky I
Příprava skalky II
Příprava skalky III
Rok 2020
Příprava dřevníku

Drobné práce

S realizací projektu jsme začali na začátku září 2018. První etapou byla obnova užitkových záhonů. Žáci v hodinách pracovních činností vytrhali plevel, sklidili zeleninu a rozložili stávající plastové záhony, které byly již poničené. Poté došlo k vytyčení nových záhonů a stržení skrývky. Při jednom se vytyčily schody vedoucí z horní částí zahrady do spodní – užitkové. Hlínu využíváme k vyrovnávání terénu v horní části zahrady. Počátkem října jsme nechali srovnat terén okolo skleníku, pingpongových stolů a budoucího rybníčku. Ukázalo se, že je zde škaredá hlína plná kamenů, cihel a betonu. Žáci v pracovních činnostech kameny i cihly vybírali a odváželi. Práce bylo opravdu hodně. Během prací byly dovezeny dvě fůry makadamu frakce 16/32. Bylo potřeba obě hromady rozvést a vyrovnat. S tímto druhem práce se žáci setkali poprvé. Věnovali jsme tomu dvě odpoledne a nakonec se dílo podařilo.

Kateřina Bujnochová

 

 

Oficiální stránky ZŠ a MŠ Andělská Hora - © Liddy 2018