Úvodní stránka - Aktivity školy - Projekty

PROJEKTY

Poznáváme přírodu:

Koncem roku 2017 získala naše škola sponzorský dar od společnosti Lesy ČR, s. p. na obnovu vybavení učebny přírodopisu. Lesy ČR, s. p. poskytly dar ve výši 30 000,- Kč, díky kterému jsme mohli pořídit nové mikroskopy včetně preparačních souprav, mikroskopických sklíček a mikroskopických preparátů. Jejich hlavní využití bude probíhat v hodinách přírodopisu a ekologie či při přípravě žáků na různé přírodovědné soutěže. Snažíme se podpořit pracovní dovednosti žáků včetně trpělivosti s manipulacemi křehkými a drobnými různorodými přírodninami.
Mikroskopy s mikroskopickým příslušenstvím slouží k poznávání a pozorování pro člověka hůře pozorovatelného nebo neviditelného světa živočichů, rostlin i hub. Zároveň i k porozumění vztahů nejen mezi organismy, ale i funkčnosti jejich těl.
Pořízené sady mikroskopických preparátů ze zoologie a botaniky mají za cíl přiblížit žákům nejrůznější zástupce a jejich různé části těl, tak jak je ještě nezahlédli např. pyl s klíčky, rybí šupinu a planktonního korýše buchanku. Preparáty jsou barevné, čímž umožňují žákovi lepší seznámení a orientaci s detaily preparátů.
Děti byly z nových mikroskopů nadšené. Při postupném seznamování s novými mikroskopy a práce s nimi si prohlédly všechny nové pořízené preparáty. Poté se s chutí pustily do tvorby jejich vlastních jednoduchých preparátů za použití preparačních souprav, kdy pozorovaly např. buňky cibule z různých úhlů nebo si rozpitvaly mrtvé lýkožrouty smrkové na jednotlivé části jejich těl a pozorovaly tohoto drobného broučka.

Eva Kyšová

thn00021.jpg
thn00022.jpg
thn00023.jpg
thn00024.jpg
Oficiální stránky ZŠ a MŠ Andělská Hora - © Liddy 2018