Úvodní stránka - Předměty - Zeměpis

ZEMĚPIS

Charakteristika předmětu:

 

Zeměpis je komplexní předmět, žáky vyučující jak přírodní (př. voda) a společenskou (př. průmysl), tak i regionální (př. státy světa) sféru Země. Kromě těchto částí se žáci dozví i o vzniku Vesmíru, učí se vyčíst z map potřebné informace a podrobně též o naší vlasti, České republice.

Probírané učivo:

6. třída – planeta Země ve Vesmíru, mapy a orientace v nich, stavba Země (litosféra, pedosféra, hydrosféra, atmosféra, biosféra) - vyučující: Mgr. Kateřina Bujnochová

7. třída – v tomto ročníku se probírají jednotlivé světadíly a státy ležící na nich. Začínáme Afrikou, Austrálií a oceánií, Antarktidou a pokračuje se v Americe, Asii a Evropě, kde jsou žáci seznámeni s životem lidí na kontinentu, povrchem daného státu, hospodářstvím a zemědělstvím. Získávají komplexní pohled na státy světa - vyučující: Mgr. Eva Kyšová

8. třída – v tomto ročníku se probírá hospodářský a politický zeměpis světa. Globální problémy světa.

vyučující:Mgr. Eva Kyšová

9. třída – Česká republika, její přírodní poměry s hospodářstvím a charakteristikou krajů.

vyučující: Mgr. Eva Kyšová

Oficiální stránky ZŠ a MŠ Andělská Hora - © Liddy 2015