Úvodní stránka - Předměty - Výtvarná výchova

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu:

 

Probírané učivo:

1. třída

vyučující: Mgr. Alena Mašlíková

2. třída

vyučující: Mgr. Pavlína Doleželová

3. třída

vyučující: Mgr. Karin Hálová

4. třída

vyučující: Mgr. Karin Hálová

5. třída

vyučující: Mgr. Kateřina Bujnochová

6. - 9. třída - žáci by měli umět uplatňovat vlastní výtvarné činnosti, teoretické a praktické poznatky a dovednosti s výtvarnými výrazovými prostředky( v kresbě, při práci s grafickými technikami, malbě temperovými a vodovými barvami, pastelem, křídou….). Uplatňovat vlastnosti linie, experimentovat s různými druhy linií, orientovat se v prostorových a barevných vztazích. Rozpoznat proporce lidského těla a hlavy. Samostatně řešit úkoly dekorativního charakteru v ploše. Projevovat smysl a cit pro různé způsoby výtvarného zobrazování prostorových jevů a vztahů( hmoty, tvaru, struktury, světla, barvy ). Žáci poznávají různé možnosti uměleckého zobrazení skutečnosti v malbě, sochařství, ve volné grafice - vyučující: Mgr. Soňa Olivová

Oficiální stránky ZŠ a MŠ Andělská Hora - © Liddy 2015