Úvodní stránka - Předměty - Výchova ke zdraví

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Přednáškové odpoledne:

 

V měsíci lednu 2018 se žáci 6. a 7. ročníku zúčastnili přednášky o drogové problematice.
Dozvěděli se, do jakých skupin se drogy dělí, o jejich krátkodobých a dlouhodobých účincích, o jejich vlivu na zdraví , jak se pomalu ale jistě mění osobnost člověka. Zvláštní pozornost byla věnována marihuaně, pervitinu, lysohlávkám, extázi aj.Působivé bylo vyprávění p. Veličky T., ředitele Poradny pro primární prevenci v Ostravě , o skutečných příbězích drogově závislých osob a jejich proměně po mnohaletém užívání drog.
Přednášející naše žáky zaujal svou otevřeností a objektivitou, s níž k celé problematice přistupoval.
Neméně zajímavá byla druhá část přednáškového bloku určená žákům  ročníku osmého a devátého.
Věnována byla základním otázkám sexuální výchovy, která se již dávno stala součástí výchovy k občanství či výchovy ke zdraví.
Termíny, jako např. lidská sexualita, odlišnosti v lásce, homosexualita, heterosexualita, odchylky od sexuální normality, metody antikoncepce ( nejen pro ženy ), sexuálně přenosné infekce a s ní spojené následné zdravotní komplikace se skloňovaly nejčastěji.
Smyslem tohoto setkání bylo rozšířit si vědomosti z dané oblasti , nabyté již v předcházejících ročnících , a učit se formovat svůj postoj v konkrétních životních situacích.

Mgr. Lenka Bartoňková - metodik prevence

Na besedě jsme se dozvěděli spousty zajímavých informací. Většinu třídy to moc nezaujalo, ale sem tam jsme se zasmáli. Jako první jsme dělali hru s kartičkami. Moc nových informací jsme nezjistili, protože jsme již mnoho věcí věděli, nebo alespoň tušili. Díky kartičkám jsme se dozvěděli detaily, které nám někdy nebyly zrovna příjemné. Kartičky závisely hlavně na názorech ostatních a často se názory holek lišily od těch klučičích. Bylo fajn, že nám přednášející dával příklady ze života a příběhy které se opravdu staly. Pochopili jsme, že se to může stát i nám, a proto si na sebe budeme dávat pozor hned po patnáctých narozeninách.

žáci IX. A

Oficiální stránky ZŠ a MŠ Andělská Hora - © Liddy 2018