Úvodní stránka - Předměty - Prvouka

PRVOUKA

Charakteristika předmětu:

 

Člověk a jeho svět – to je oblast vzdělávání, která se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, zdraví a dalších témat. V 1. - 3. ročníku je vyučována v předmětu prvouka. Směřuje k dovednostem pro praktický život. Rozvíjí poznatky a zkušenosti dětí získané v rodině a v předškolním vzdělávání. Poznávají sebe i své nejbližší okolí, život v rodině, v obci, ve společnosti. Učí se orientovat v čase, poznávají živou i neživou přírodu, hledají možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí. Poznávají, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné, získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpečném chování v různých životních situacích.

vyučující:

1. třída - Mgr. Alena Mašlíková

2. třída - Mgr. Hana Crhová

3. třída - Mgr. Karin Hálová

Oficiální stránky ZŠ a MŠ Andělská Hora - © Liddy 2015