Úvodní stránka - Předměty - Přírodopis

PŘÍRODOPIS

Charakteristika předmětu:

 

Přírodopis seznamuje žáky s přírodními jevy a procesy naší planety Země, se stavbou těla a životními projevy mikroorganismů, hub, rostlin, živočichů a člověka. Učivo je probíráno od známého k neznámu, tj. žáci si rozšiřují své znalosti a dovednosti z prvouky z prvního stupně..

Probírané učivo:

6. třída – mikroskop a práce s ním, buňka a s ní spojené životní děje (např. fotosyntéza a dýchání), viry, bakterie, houby a bezobratlí živočichové (např. raci a hmyz)

vyučující: Mgr. Eva Kyšová

7. třída – obratlovci (např. žraloci, žáby a šelmy) a rostliny (stavba jejich těla, mechy, přesličky, stromy, tulipány, pšenice atd.) - vyučující: Mgr. Eva Kyšová

8. třída – člověk (jeho vývoj, rasy, stavba a funkce tělních soustav např. oběhová soustava – krev, srdce, tepny, nemoci) - vyučující: Mgr. Kateřina Bujnochová

9. třída – genetika, vesmír, stavba planety Země a její pochody, tj. zemětřesení, vznik roklin, jeskyň apod., horniny (např. žula) a minerály (např. křemen) a ekologie jako samotná věda (čím se zabývá, vliv vody, tepla,… na organismy, atd.) - vyučující: Mgr. Soňa Olivová

Oficiální stránky ZŠ a MŠ Andělská Hora - © Liddy 2017