Úvodní stránka - Předměty - Praktické činnosti

PRAKTICKÉ ČINNOSTI

Charakteristika předmětu:

 

Probírané učivo:

1. třída

vyučující: Mgr. Alena Mašlíková

2. třída

vyučující: Mgr. Pavlína Doleželová

3. třída

vyučující: Mgr. Pavlína Doleželová

4. třída

vyučující: Mgr. Pavlína Doleželová

5. a 6. třída - v kurzu pěstitelské práce se žáci seznámí se zásadami pěstování zeleniny (i jejich předpěstováním), ovoce a okrasných i léčivých bylin. Své znalosti využívají v praxi na školním pozemku, kde se starají o to, co zasadili či zaseli. V zimním období žáci procházejí kurzem práce s drobným materiálem, kdy využíváme školních dílen. Žáci pracují s přírodninami, ale také se dřevem, papírem, látkou a plastem. Aby mohli něco vyrobit, musejí se seznámit s nářadím a jednoduchými výkresy, které pak používají v praxi. Děti vyrábějí jednoduché dřevěné hračky, historické lampióny, pomůcky do kuchyně, ale také se seznamují s technikou quilling či pedig.

vyučující: Mgr. Kateřina Bujnochová

7. a 8. třída – žáci využívají zkušenosti a znalosti z předchozích ročníků nejen v kurzu pěstitelských prací, ale také při práci s technickými materiály. V kurzu přípravy pokrmů se věnují zpracovávání zeleniny, ovoce, ať už uskladněním nebo jejich tepelnou přípravou – vaření, pečení. Seznamují se se zásadami stolování, sestavování jídelničku, uchovávání potravin a jejich nakupováním. To vše se prolíná do kurzu provozu a údržby domácnosti. V kurzu dílen se žáci seznamují s výkresy a jejich tvorbou přes PC. Pracovní postupy i práce jsou složitější – výroba jednoduchých dřevěných hraček, náčiní do kuchyně a pomůcek do domácnosti - vyučující: Mgr. Kateřina Bujnochová

9. třída – v kurzu pěstitelské práce se žáci věnují především praktickému využití vědomostí při úpravě půdy na školním pozemku a ve skleníku, péči o vyseté a zasazené rostliny ( zelenina, byliny, okrasné rostliny, ovocné keře….). V kurzu svět práce pracují s informacemi z ÚP a SŠ, učí se jak správně napsat strukturovaný životopis, žádost o přijetí, jak se připravit k pohovoru u zaměstnavatele. Seznamují se s právy a povinnostmi zaměstnanců a zaměstnavatelů. V závěru kurzu si na základě získaných vědomostí vyberou střední školu - vyučující: Mgr. Soňa Olivová

Oficiální stránky ZŠ a MŠ Andělská Hora - © Liddy 2015