Úvodní stránka - Předměty - Informatika

INFORMATIKA

Charakteristika předmětu:

 

Probírané učivo:

3. třída - úkolem předmětu je seznámit žáka s počítačem a naučit jej základnímu ovládání. Umí jej zapnout, korektně vypnout, umí efektivně zacházet s klávesnicí a myší, orientuje se v prostředí operačního systému, obeznámí se se základními programy (internetový prohlížeč, jednoduchý textový editor, jednoduchý kreslící program, základní síťová komunikace). Práce je střídána s užitečnou zábavou - hraním edukačních her - vyučující: Mgr. Kateřina Bujnochová

4. třída - po shrnutí základního ovládání počítače a připomenutí práce s internetovým prohlížečem a jednoduchými kreslícími programy se výuka především zaměřuje na osvojení typografických zásad tak, aby je od této doby žáci automaticky používali ve svém digitálně psaném projevu. Součástí učiva jsou logické, výukové a zábavné hry - vyučující: Mgr. Kateřina Bujnochová

5. třída - žáci se zabývají základními úpravami fotografií, (které se naučí přenést z paměťové karty digitálního fotoaparátu do počítače). Zvládnou přenos textu a obrázků z internetu do textového dokumentu v prostředí programu LibreOffice. Učí se psát na klávesnici všemi deseti prsty. Základní učivo je doplněno exkurzí našimi výukovými programy a hrami - vyučující: Ing. Radek Peňáz

6. třída - po shrnutí ovládání jednodušších programů pro práci s obrázky a textem se výuka především zaměřuje na ovládnutí práce s pokročilým textovým editorem LibreOffice Writer, formátování znaků, odstavců, stránek, sloupců, práci s odrážkami, číslováním, vkládání a formátování obrázků, tabulek, písmomalbě. Toto hlavní téma je vhodně kombinováno s jednoduššími úlohami z oblasti grafiky a tabulek - vyučující: Mgr. Kateřina Bujnochová

7. třída - žáci si důkladně připomenou práci s textovým editorem LibreOffice. Hlavním tématem učiva 7. ročníku je počítačová teorie – hardware: z čeho se počítač skládá a jak to funguje (case, zdroj, procesor, základní deska, paměti, periferní zařízení...), což je v případě zájmu doplněno praktickým procesem skládání počítače z jeho jednotlivých komponent a ověřování funkce. V závěru roku se více zaměřujeme na organizaci souborů a práci s jejich správci - vyučující:Mgr. Kateřina Bujnochová

8. třída - v první části roku se věnujeme zbývajícím programům z kancelářského balíku LibreOffice – tabulkovému editoru Calc, presentačnímu Impress a vektorově grafickému Draw. Tím plynule přejdeme k oblasti počítačové grafiky a zabýváme se jak její vektorovou částí – programem Inkscape, tak i bitmapovou - GIMP s využitím skenování - vyučující: Mgr. Kateřina Bujnochová

9. třída - v první části roku se věnujeme tvorbě webových stránek pomocí editoru Kompozer - zde se zúročí znalosti ovládání grafických programů z minulého ročníku. Úkolem druhého pololetí je tvorba krátkého filmu (od stanovení scénáře, přes natáčení až po střih v počítači. Zabýváme se bezpečnostní problematikou internetu - vyučující: Mgr. Kateřina Bujnochová

Oficiální stránky ZŠ a MŠ Andělská Hora - © Liddy 2016