Úvodní stránka - Předměty - Fyzika

FYZIKA

Charakteristika předmětu:

 

Fyzika jako vědní disciplína zkoumá obecné vlastnosti a zákonitosti hmotných objektů a přírodních jevů, které vyjadřuje matematickými prostředky. Vyučování fyzice na naší základní škole si klade za úkol takto objevovaný svět žákům co nejsrozumitelněji přiblížit.

Probírané učivo:

6. třída – v 1. pololetí žáci pronikají do světa těles, látek a částic, seznámují se s působením sil a odhalují jejich gravitační, magnetické a elektrické vlastnosti. Ve druhé půli se pak věnují praktickému měření délky, objemu, hmotnosti, hustoty, času a teploty - vyučující: Mgr. Soňa Olivová

7. třída – v první části školního roku se žáci zabývají klasickou mechanikou pevných těles, řeší problematiku pohybu, rychlosti, dráhy, síly a jejího měření, rovnováhy, jednoduchých strojů a tlaku. Ve druhé části se věnují jevům z oblasti kapalin a plynů, řeší Pascalův a Archimedův zákon a jevy s tím související - vyučující: Mgr. Soňa Olivová

8. třída – v první polovině školního roku se žáci zabývají klasickou mechanikou, řeší problematiku práce, výkonu, energie a skupenských přeměn. Ve druhé polovině roku se pak věnují oblasti elektrických či elektromagnetických jevů - vyučující: Mgr. Jiří Bujnoch

9. třída – v závěrečném ročníku se žáci nově zabývají akustikou - zvukovými jevy, meteorologií, astrofyzikou a optikou a shrnují znalosti z celé základní školy - vyučující: Mgr. Jiří Bujnoch

Oficiální stránky ZŠ a MŠ Andělská Hora - © Liddy 2015