Úvodní stránka - Předměty - Ekologie

EKOLOGIE

GLOBE:

 

Do výuky ekologie je i začleňován program The GLOBE. GLOBE je dlouhodobý mezinárodní program, který podporuje u žáků zájem o přírodu a přírodní vědy a rozvíjí metody badatelsky orientovaného vyučování. Žáci pozorují a zkoumají životní prostředí pomocí praktických postupů a využívají výsledky svého bádání k identifikaci a řešení environmentálních problémů v okolí své školy. Data naměřená žáky slouží vědcům k ověřování hypotéz a modelů a prostřednictvím mezinárodní databáze jsou k dispozici i široké veřejnosti. Do programu je zapojeno 112 zemí ze všech kontinentů.

Mgr. Eva Kyšová

Oficiální stránky ZŠ a MŠ Andělská Hora - © Liddy 2016