Úvodní stránka - Předměty - Ekologie

EKOLOGIE

Charakteristika předmětu:

 

Ekologie je věda, která se zabývá vzájemnými vztahy mezi živými organismy navzájem a prostředím v němž žijí. Zahrnuje všechny oblasti přírodopisu, zeměpisu, chemie i fyziky, které žáci probírají, a proto se žáci definice a psaní zápisů do sešitů o ekologii jako vědě učí až na konci 9. třídy.

Probírané učivo:

4. třída – ve čtvrtém ročníku se věnujeme těmto oborům. Lidské aktivity a problémy životního prostředí: Stromy a papír, doprava, půda – eko zemědělství, lesy... Jednotlivé ekosystémy. Základní podmínky života: přírodní zdroje, ovzduší, voda, vodní zdroje... Vztah člověka k prostředí: recyklace, třídění odpadu... - vyučující: Mgr. Věra Saganová

5. - 9. třída – v tomto předmětu žáci 6. až 9. třídy se učí praktickou, terénní či zábavnou formou. Zábavnou v podobě her např. pexes ohledně zdrojů energie, praktickou např. tvorbou map s ekologickými tématy a terénní v okolí školy v různých ročních období poznáváním rostlin a živočichů.

vyučující: Mgr. Eva Kyšová

Oficiální stránky ZŠ a MŠ Andělská Hora - © Liddy 2016