Úvodní stránka - Předměty - Chemie

CHEMIE

Charakteristika předmětu:

 

Život všech organismů je spojen s chemickými přeměnami a reakcemi. Každý den se s ní člověk setkává, ať už v podobě vyrobených látek jako jsou třeba léky nebo s látkami přírodního původu např. škrob, hormony, které jsou prospěšné pro náš život. Se všemi těmito látkami a procesy s nimi spojenými se žáci obeznámí.

Probírané učivo:

8. třída – směsi, voda, vzduch, periodická soustava prvků, kovy + polokovy + nekovy a jejich
využití, sloučeniny (oxidy, sulfidy, halogenidy), kyseliny, hydroxidy a soli kyselin (např.
síran měďnatý) - vyučující: Mgr. Eva Kyšová

9. třída – výroba surového železa a oceli, vznik a využití ropy a uhlí, organická chemie (např.
uhlovodíky, cukry, tuky, bílkoviny) a chemie versus životní prostředí - vyučující: Mgr. Eva Kyšová

Oficiální stránky ZŠ a MŠ Andělská Hora - © Liddy 2015