INFORMACE

Provoz školky
Úhrady
Stravování
Jídelníček
Obecní zpravodaj
Články k zamyšlení

Provoz školky

Provozní doba mateřské školy je od 6.00 hod. do 16.00 hod.

Mateřská škola je v provozu každý pracovní den v roce, s výjimkou letních a zimních prázdnin, kdy je provoz mateřské školy po dohodě se zřizovatelem přerušen v měsících červenci a srpnu a v době vánočních prázdnin ve školách.

Termíny uzavření mateřské školy jsou vždy minimálně měsíc předem oznámeny rodičům na nástěnkách a na webových stránkách školy.

V době ostatních školních prázdnin je zpravidla provoz mateřské školy omezen, tj. provoz zůstává od 6.00 hod. do 16.00 hod., ale děti jsou z důvodu menšího počtu spojeny v jednu třídu.

Od 6.00 hod. do 7.30 hod. se všechny děti scházejí ve třídě Kuřátek, poté Kuřátka zůstávají a Sluníčka si paní učitelka odvádí do třídy Sluníček.

Docházka do mateřské školy

Děti přicházejí do mateřské školy zpravidla do 8.00 hod., po dohodě s třídní učitelkou lze přicházet později.

V ranních hodinách mají děti ve třídách možnost spontánních her, které jsou pro ně z hlediska jejich celkového rozvoje velmi důležité. Doporučujeme rodičům, aby pokud možno přivedli děti do 8.00 hod., pro dostatek času na volnou hru s ostatními dětmi.

Děti odcházející domů po obědě je nutné vyzvedávat do 12.00 hod.

Podrobný denní řád najdou rodiče na nástěnkách v dětských šatnách.

Nepřítomnost dítěte v mateřské škole je nutné oznámit den předem, nejpozději tentýž den do 8.00 hod. Děti lze omlouvat osobně, telefonicky, SMS a e-mailem, viz kontakty. Neomluvenému dítěti je účtováno celodenní stravné. První den nemoci je možné oběd vyzvednout.

Celodenní pobyt v mateřské škole je bohatý, pestrý a náročný, včetně každodenního pobytu venku. Je proto určen pouze zdravým dětem, bez příznaků a projevů akutní nemoci (teplota, kašel, rýma, nevolnost, apod.). Zodpovědnost a ohleduplnost rodičů zároveň chrání zdraví všech ostatních dětí v mateřské škole.

V dětském kolektivu se v průběhu roku běžně vyskytují dětská onemocnění, která průběžně postihují více dětí v celé mateřské škole. Jsou to zpravidla neštovice, spálové angíny, virózy, apod. V případě výskytu většího počtu stejného onemocnění v jedné třídě (tři a více nemocných dětí zároveň), jsou o situaci rodiče informováni třídními učitelkami.

Oficiální stránky ZŠ a MŠ Andělská Hora - © Liddy 2017