AKTIVITY

Logopedie
Školkovský klub

Logopedická prevence v MŠ

Mateřská škola poskytuje dětem logopedickou prevenci. V týdenních činnostech zařazujeme v průběhu her logopedické chvilky formou říkadel, cvičení, pohádek, dechových cvičení, gymnastiky mluvidel, rozvíjení smyslu pro rytmus, rozvíjení slovní zásoby, procvičování fonematického sluchu, upevňování slovní zásoby a další. Předškolním dětem je věnována individuální péče se zaměřením na jednotlivé hlásky, kterou vede logopedický preventista. Dechová cvičení se provádí na začátku každé logopedické aktivity. Fonační cvičení jsou zaměřena na procvičení mluvního i pěveckého projevu. Artikulační cvičení pomáhají ke cvičení a polohování jazyka, rtů, tváří, čelistí, ale i měkkého patra. Nedílnou součástí je procvičování jemné a hrubé motoriky.

thn00001.jpg
thn00002.jpg
thn00003.jpg
thn00004.jpg
Oficiální stránky ZŠ a MŠ Andělská Hora - © Liddy 2017