Úvodní stránka - Třídy - 9. A

9. A

Domácí úkoly:

 

17. 3. 2020:

Jazyk ruský - umět číst texty str. 37 / 12 + 39 / 14 b

nauč se časovat sloveso psát - v učebnici na str. 40 ( žlutá tabulka )

umět slovíčka v písance str. 30 - 31

v písance vypracuj cvičení : str. 24/ 6 + 28 / 13

Literární výchova - str. 125 - přečíst text K. Čapka - Bílá nemoc, písemně do sešitu vypracuj charakteristiku dr. Galéna a uveď názvy ostatních Čapkových dramat.

Jazyk český - str. 63 - do sešitu opiš text Objevena dosud.....

vypracuj následně tyto úkoly:

a) urči VH, druh VV, druh souvětí

b) podtrhni v textu ZSD

c) z prvních tří vět textu vypiš všechna podst.jména a urči mluvnické kategorie

d) u přísudků urči všechny mluv.kategorie

str. 86 / 1 - cvičení opiš do sešitu a urči všechny slovní druhy

Pracuj s chutí, výše uvedené úkoly vypracuj do 24.3.2020

Zeměpis - zpracování prezentace vybraného (vylosovaného) kraje ČR

Chemie - soli kyselin, mineralogie (zkus vyplnit křížovku a doplňující otázky s využitím učebnice)

Matematika - máš-li k disposici počítač, procvič si procenta

 

18. 3. 2020:

Anglický jazyk - úkoly do středy 23. 3. 2020:

1) Učebnice str. 41, článek Vitamins and minerals přečíst a přeložit, poté vypracovat do sešitu cv. 4 - napíšete, co jste měli k obědu, jaké vitamíny a minerály jídlo obsahovalo. Cv. 5 - přepsat věty do sešitu a doplnit. Vypracované vyfotíte a zašlete na mail do 25. 3. 2020

2) Pracovní sešit str. 30 celá strana. Článek z učebnice na str. 38 vám pomůže s případnými těžkostmi. Vyfotit a zaslat na mail michaela.bartova@seznam.cz do příští středy.

Matematika - pokračujeme v opakování slovních úloh, tentokrát finanční úlohy na procenta. Budeš-li chybovat, počítej znovu.

 

19. 3. 2020:

Matematika - dnešní opakování bude oddechovka. Čti ve sloupcovém grafu. V případě chyby opakuj své pokusy tak dlouho, dokud nebude tvůj výkon na 100%. Kdyby nastal nějaký zádrhel, použij WhatsApp 775197108 nebo mail sam.hawkens@centrum.cz.

 

20. 3. 2020:

Matematika - nejen na přijímačky se vyplatí umět číst i v kruhovém grafu

 

23. 3. 2020:

Anglický jazyk - úkoly do pátku 27. 3. 2020:

1) Učebnice str. 42, cv. 1 a) spoj věty pomocí THAT, poté za b) totéž, ale nahraď that slovem WHO nebo WHICH. Napiš do sešitu, vyfoť a pošli.

2) Procvič tázací dovětky, dělali jsme v druhé lekci

3) Procvič SHOULD - měl/a bys

4) Učebnice str. 42, cv. 2. Opět procvičování SHOULD a SHOULDN´T. Napiš věty, vyfoť a pošli.

5) Malé opáčko minulého času prostého (odkaz 1, odkaz 2, odkaz 3, odkaz 4)

Přírodopis - doplň si do sešitu samostatný zápis str. 22 - 25

 

24. 3. 2020:

Český jazyk - Milí žáci, abyste nevyšli ze cviku, posílám další úkoly, které opět zvládnete sami, myslím na vás a přeji bezinfekční dny a radost z dobře vykonané práce. Procvičujte učivo na tomto odkazu. Zvol si 9.třídu a zaměř se na - velká písmena 2 x + interpunkce + čárky ve větě jednoduché a v souvětí. Vy, kteří budete konat přijímací zkoušky na SŠ, věnujte čas testům na stránkách : www.statniprijimacky.cz ( též www.scio.cz ) (termín do 31. 3.)

Literární výchova - přečti si text J.Drdy Vyšší princip - str. 147. Do sešitu odpověz na otázku : Jaká situace nastala v naší zemi po atentátu na říšského protektora R.Heydricha ? (termín do 31. 3.)

Ruský jazyk - stále procvičuj doposud probranou slovní zásobu. V učebnici str. 41 - prostuduj obrázek s koncovkami podst.jmen rodu mužského a ženského, v uč. str. 42/ cv.19 a - tužkou doplň chybějící slovo nebo koncovku. V uč. str. 48 - nauč se číst text Kto iďot. (termín do 31. 3.)

Zeměpis - procvičování měst v ČR

Matematika - vypočítej tyto slovní úlohy, řešení naskenuj nebo vyfoť a zašli na WhatsApp 775197108 nebo mail sam.hawkens@centrum.cz do 25. 3. 2020

 

25. 3. 2020:

Matematika - žáci, kteří se připravujete na přijímací zkoušky, přihlaste se na tyto stránky (klepni na tlačítko VYZKOUŠET ZDARMA a zaregistruj se, čímž získáš přístup k e-learningu) a trénujte...

 

26. 3. 2020:

Chemie - zadání - hmůžeš použít i učebnici

Přírodopis - vylušti jednoduchou křížovku, u této úlohy postupuj dle návodu - tedy opsat nebo vytisknout, pak rozstříhat a pak procvičovat domino

 

27. 3. 2020:

Matematika: připomeň si poměr tady a tady

 

30. 3. 2020:

Anglický jazyk - úkoly do pátku 3. 4. 2020:

1) Projděte slovíčka v tomto odkazu i s poslechem

2) Zde si můžete procvičte slovíčka na téma zdraví: 1, 2, 3, 4, 5, 6

3) Učebnice str. 43, cv. 1 - podívejte se na tabulku. Přepište si ji do sešitu a zapamatujte výrazy "such as" - například jako, "for example" - například, "like" - jako. Zkuste v podobném duchu vypracovat i cvičení 2 (do sešitu). Tj. doplníte do vět možnosti podle vašeho uvážení. Tabulku i cvičení mi vyfoťte a pošlete na mail.

Přírodopis - vyřeš skrývačky a křížovku na téma horniny a nerosty

Chemie - zopakuj si v prezentaci informace o plastech a syntetických vláknech

Matematika - připomeň si převody jednotek délky, hmotnosti, objemu a času. Studenti, počítejte testy na přijímací zkoušky.

 

31. 3. 2020:

Matematika - příprava na přijímací zkoušky - test č. 1

Český jazyk - milí žáci, opět posílám úkoly na následující období , vypracujte je do týdne, tj. 7.dubna. Vše bez problémů zvládnete .Pokud by nastal jakýkoliv problém, víte, jak se se mnou spojit. Všechny vás moc zdravím .

Na těchto stránkách v kapitole tvarosloví procvičuj : podst.jména - význam slov 01b - 05b + psaní velkých písmen 01b - 03b. Pro budoucí studenty zůstává stálá příprava testů na přij.zkoušky.

Sloh - od dnešního dne do 14. 4. si pište deník ( do slohových sešitů ) - zaznamenejte, co jste ten den dělali, na co jste mysleli, z čeho měli radost či obavy, na co se těšíte apod.

Ruský jazyk - procvičuj slovíčka z temat.celku : povolání + čas + oblečení ( odkaz viz.24.3. ), slovíčka neznámá si zapiš do písanky

- uč. str. 49 / cv. 2a + b, str. 52 - nauč se časovat sloveso moci

- písanka : str. 32 / cv. 4 , str. 33 / cv. 5 a - e

 

1. 4. 2020:

Matematika - pokračujeme v opakování poměru v podobě měřítka u modelů, měřítka na mapách a ještě jednou měřítko. Všechny úlohy můžeš počítat pomocí trojčlenky. Řešení prvního testu na PZ nalezneš zde.

Oficiální stránky ZŠ a MŠ Andělská Hora - © Liddy 2020