Úvodní stránka - Třídy - 9. A

9. A

Domácí úkoly:

 

17. 3. 2020:

Jazyk ruský - umět číst texty str. 37 / 12 + 39 / 14 b

nauč se časovat sloveso psát - v učebnici na str. 40 ( žlutá tabulka )

umět slovíčka v písance str. 30 - 31

v písance vypracuj cvičení : str. 24/ 6 + 28 / 13

Literární výchova - str. 125 - přečíst text K. Čapka - Bílá nemoc, písemně do sešitu vypracuj charakteristiku dr. Galéna a uveď názvy ostatních Čapkových dramat.

Jazyk český - str. 63 - do sešitu opiš text Objevena dosud.....

vypracuj následně tyto úkoly:

a) urči VH, druh VV, druh souvětí

b) podtrhni v textu ZSD

c) z prvních tří vět textu vypiš všechna podst.jména a urči mluvnické kategorie

d) u přísudků urči všechny mluv.kategorie

str. 86 / 1 - cvičení opiš do sešitu a urči všechny slovní druhy

Pracuj s chutí, výše uvedené úkoly vypracuj do 24.3.2020

Zeměpis - zpracování prezentace vybraného (vylosovaného) kraje ČR

Chemie - soli kyselin, mineralogie (zkus vyplnit křížovku a doplňující otázky s využitím učebnice)

Matematika - máš-li k disposici počítač, procvič si procenta

 

18. 3. 2020:

Anglický jazyk - úkoly do středy 23. 3. 2020:

1) Učebnice str. 41, článek Vitamins and minerals přečíst a přeložit, poté vypracovat do sešitu cv. 4 - napíšete, co jste měli k obědu, jaké vitamíny a minerály jídlo obsahovalo. Cv. 5 - přepsat věty do sešitu a doplnit. Vypracované vyfotíte a zašlete na mail do 25. 3. 2020

2) Pracovní sešit str. 30 celá strana. Článek z učebnice na str. 38 vám pomůže s případnými těžkostmi. Vyfotit a zaslat na mail michaela.bartova@seznam.cz do příští středy.

Matematika - pokračujeme v opakování slovních úloh, tentokrát finanční úlohy na procenta. Budeš-li chybovat, počítej znovu.

 

19. 3. 2020:

Matematika - dnešní opakování bude oddechovka. Čti ve sloupcovém grafu. V případě chyby opakuj své pokusy tak dlouho, dokud nebude tvůj výkon na 100%. Kdyby nastal nějaký zádrhel, použij WhatsApp 775197108 nebo mail sam.hawkens@centrum.cz.

 

20. 3. 2020:

Matematika - nejen na přijímačky se vyplatí umět číst i v kruhovém grafu

 

23. 3. 2020:

Anglický jazyk - úkoly do pátku 27. 3. 2020:

1) Učebnice str. 42, cv. 1 a) spoj věty pomocí THAT, poté za b) totéž, ale nahraď that slovem WHO nebo WHICH. Napiš do sešitu, vyfoť a pošli.

2) Procvič tázací dovětky, dělali jsme v druhé lekci

3) Procvič SHOULD - měl/a bys

4) Učebnice str. 42, cv. 2. Opět procvičování SHOULD a SHOULDN´T. Napiš věty, vyfoť a pošli.

5) Malé opáčko minulého času prostého (odkaz 1, odkaz 2, odkaz 3, odkaz 4)

Přírodopis - doplň si do sešitu samostatný zápis str. 22 - 25

 

24. 3. 2020:

Český jazyk - Milí žáci, abyste nevyšli ze cviku, posílám další úkoly, které opět zvládnete sami, myslím na vás a přeji bezinfekční dny a radost z dobře vykonané práce. Procvičujte učivo na tomto odkazu. Zvol si 9.třídu a zaměř se na - velká písmena 2 x + interpunkce + čárky ve větě jednoduché a v souvětí. Vy, kteří budete konat přijímací zkoušky na SŠ, věnujte čas testům na stránkách : www.statniprijimacky.cz ( též www.scio.cz ) (termín do 31. 3.)

Literární výchova - přečti si text J.Drdy Vyšší princip - str. 147. Do sešitu odpověz na otázku : Jaká situace nastala v naší zemi po atentátu na říšského protektora R.Heydricha ? (termín do 31. 3.)

Ruský jazyk - stále procvičuj doposud probranou slovní zásobu. V učebnici str. 41 - prostuduj obrázek s koncovkami podst.jmen rodu mužského a ženského, v uč. str. 42/ cv.19 a - tužkou doplň chybějící slovo nebo koncovku. V uč. str. 48 - nauč se číst text Kto iďot. (termín do 31. 3.)

Zeměpis - procvičování měst v ČR

Matematika - vypočítej tyto slovní úlohy, řešení naskenuj nebo vyfoť a zašli na WhatsApp 775197108 nebo mail sam.hawkens@centrum.cz do 25. 3. 2020

 

25. 3. 2020:

Matematika - žáci, kteří se připravujete na přijímací zkoušky, přihlaste se na tyto stránky (klepni na tlačítko VYZKOUŠET ZDARMA a zaregistruj se, čímž získáš přístup k e-learningu) a trénujte...

 

26. 3. 2020:

Chemie - zadání - hmůžeš použít i učebnici

Přírodopis - vylušti jednoduchou křížovku, u této úlohy postupuj dle návodu - tedy opsat nebo vytisknout, pak rozstříhat a pak procvičovat domino

 

27. 3. 2020:

Matematika: připomeň si poměr tady a tady

 

30. 3. 2020:

Anglický jazyk - úkoly do pátku 3. 4. 2020:

1) Projděte slovíčka v tomto odkazu i s poslechem

2) Zde si můžete procvičte slovíčka na téma zdraví: 1, 2, 3, 4, 5, 6

3) Učebnice str. 43, cv. 1 - podívejte se na tabulku. Přepište si ji do sešitu a zapamatujte výrazy "such as" - například jako, "for example" - například, "like" - jako. Zkuste v podobném duchu vypracovat i cvičení 2 (do sešitu). Tj. doplníte do vět možnosti podle vašeho uvážení. Tabulku i cvičení mi vyfoťte a pošlete na mail.

Přírodopis - vyřeš skrývačky a křížovku na téma horniny a nerosty

Chemie - zopakuj si v prezentaci informace o plastech a syntetických vláknech

Matematika - připomeň si převody jednotek délky, hmotnosti, objemu a času. Studenti, počítejte testy na přijímací zkoušky.

 

31. 3. 2020:

Matematika - příprava na přijímací zkoušky - test č. 1

Český jazyk - milí žáci, opět posílám úkoly na následující období , vypracujte je do týdne, tj. 7.dubna. Vše bez problémů zvládnete .Pokud by nastal jakýkoliv problém, víte, jak se se mnou spojit. Všechny vás moc zdravím .

Na těchto stránkách v kapitole tvarosloví procvičuj : podst.jména - význam slov 01b - 05b + psaní velkých písmen 01b - 03b. Pro budoucí studenty zůstává stálá příprava testů na přij.zkoušky.

Sloh - od dnešního dne do 14. 4. si pište deník ( do slohových sešitů ) - zaznamenejte, co jste ten den dělali, na co jste mysleli, z čeho měli radost či obavy, na co se těšíte apod.

Ruský jazyk - procvičuj slovíčka z temat.celku : povolání + čas + oblečení ( odkaz viz.24.3. ), slovíčka neznámá si zapiš do písanky

- uč. str. 49 / cv. 2a + b, str. 52 - nauč se časovat sloveso moci

- písanka : str. 32 / cv. 4 , str. 33 / cv. 5 a - e

 

1. 4. 2020:

Matematika - pokračujeme v opakování poměru v podobě měřítka u modelů, měřítka na mapách a ještě jednou měřítko. Všechny úlohy můžeš počítat pomocí trojčlenky. Řešení prvního testu na PZ nalezneš zde.

 

6. 4. 2020:

Anglický jazyk - úkoly do pátku 10. 4. 2020:

1) Učebnice str. 44, cv. 1 - přečtěte si text a přeložte. Je to legenda o králi Artušovi a Exkalibru. Na základě článku vypracujte cvičení 2 a 3 do sešitu (pošlete mi).

2) Podívejte se na legendu zde.

3) Podívejte se na jinou legendu.

4) Pracovní sešit str. 71, body 4.1, 4.2, 4.3 přepište do sešitu, bude se vám to později hodit.

5) Procvičte minulý a předpřítomný čas v následujících cvičeních: odkaz 1, odkaz 2

6) Podívejte se na videa o Velikonocích v Británii: odkaz 1, odkaz 2, odkaz 3

Přírodopis - zopakuj si látku stavba země a porovnej se zápisky v sešitě

Chemie - zopakuj si látku a poté odpověz na otázky 1-6

Matematika - příprava na přijímací zkoušky - test č. 2

 

7. 4. 2020:

Matematika - příprava na přijímací zkoušky - řešení testu č. 2

Český jazyk - Přeji všem krásný den a posílám úkoly, které tentokrát splňte do středy 15.4.

Nyní opakujeme druhy VV ( přehledná tabulka v učebnici na str. 66 - 67 ) a významové poměry mezi souřadně spojenými větnými členy. Do sešitu vypracujte tato cvičení : str. 67 / 3 - urči pouze druhy VV, str. 68 / 5 + 7 str. 70 / 2 - z každé věty vypiš několik. vět. člen a urči poměr, např. v první větě je to jabloní, třešní i ořešáku = mezi 1. a 2. poměr slučovací, mezi 2. a 3. taktéž slučovací. Zároveň si tímto i opakujete na přij.zkoušky. Ráda bych připomněla, že od září jsme napsali spousu testů na přijímačky, máte je založené, proto vám doporučuji, abyste se k nim vrátili a opakovali si i z nich.Posílám i odkaz, kde najdete testy k př.zkouškám, jsou zde i testy z let minulých i s výsledky řešení.

Literární výchova - věřím, že se věnujete jakékoliv četbě, máte dostatek času připravovat si referát o přečtené knize a nezapomeňte i na základní info o autorovi díla.Též stále opakujte literární pojmy .

Sloh - stále pracujte na psaní deníku, poslední zápis proveďte za úterý 14.dubna.

Ruský jazyk - v uč. na str. 50 / 6 a + b - přečti a ústně přelož do Jč

- uč. na str. 51 - nauč se výrazy ve žluté tabulce

- uč. na str. 53 / 9 a - nauč se číst a zároveň zjistíš, jak se skloňují podstatná jména rodu stř. zakončená na - o. ( viz.žlutá tabulka )

- písanka : str. 33 / 6 + 34 / 7 ( doplníš chybějící koncovku ), str. 34 / 8 - zde do věty doplníš podst.jméno nesklonné a na následující řádek ji přeložíš do Jč.

Moc vás všechny zdravím, přeji nejen bezinfekční dny, ale i krásné Velikonoce.

 

14. 4. 2020:

Chemie - přečti si prezentaci o sacharidech a udělej si zápis do sešitu, zkus také vymyslet příklady sacharidů, které běžně používáte v domácnosti

Přírodopis - pročti si prezentaci o horninách a udělej si z ní zápis do sešitu

Anglický jazyk - úkoly do 20. 4.

1) Učebnice str. 47, cv. 3 a) Nejprve si přečti věty. Popisují určité situace. Teď se podívej zpět do textu na straně 46. Věty jsou spojené dohromady (z druhé věty je vynechaný podmět a následuje jen sloveso v "ing" tvaru). Najdi všechny věty a vypiš je do sešitu. Zkus najít ještě nějakou větu v textu.

2) Učebnice str. 47, cv. 4. Stejným způsobem jako v předchozím cvičení spoj věty.

3) Pracovní sešit str. 71, bod 4.2 a 4.3 - oba přepiš do sešitu gramatiky.

4) Pracovní sešit str. 36, cv. 1 a 2 - vypracuj. Pomůže ti gramatika z pracovního sešitu. Všechna cvičení z učebnice a PS mi pošli na mail.

5) Procvič: odkaz 1, odkaz 2, odkaz 3, odkaz 4.

Matematika - příprava na přijímací zkoušky - test č. 3

 

15. 4. 2020:

Český jazyk - Milí žáci, posílám opět několik úkolů, které prosím do týdne vypracujte.

- zůstáváme u procvičování učiva, u významových poměrů mezi souřadně spojenými vět.členy( tabulka v uč. str. 69 )

- vypracujte na str. 70 / 1a - podle zadání + v každé větě podtrhni ZSD + urči všechny rozvíjející vět.členy ( PT, PU,PK,D )

- str. 70 / 2

- ČT nabízí výukový program na stránkách www.ctedu.cz - proklikejte se tématy od komunikace a slohu po témata české literatury, jsou to krátká videa, mohla by vás zaujmout.

- Testy na přijímací zkoušky si můžeš vyzkoušet na těchto stránkách

- Nadále procvičujte učivo na web.stránkách, které jsem vám doporučila.

Literární výchova - znovu se vracíme ke K.Čapkovi, tentokrát je pro vás připravena zajímavá osmisměrka. Stránky z knihy.

Ruský jazyk - uč. str. 54 - nauč se číst cv. 11/ a + b

- uč. str. 55 - prohlédni si žlutou tabulku ( koncovky podst.jmen měkkých rodu středního ) a vypracuj cv. 12 a + 13 a + b ( zde se dozvíš, která podst.jména rodu středního se neskloňují)

- písanka : str. 34 / cv. 8 + 9

Vzhledem k tomu, že se na mě nikdo z vás neobrátil s žádným dotazem, předpokládám, že vše zvládáte a to mě těší. Užívejte si sluníčkových dnů.

 

17. 4. 2020:

Matematika - příprava na přijímací zkoušky - řešení testu č. 3

 

20. 4. 2020:

Chemie - zopakuj si zápis z minulého týdne o sacharidech a zkus vyluštit jednoduchou křížovku do sešitu

Přírodopis - postupuj podle návodu na pracovním listu a do sešitu vylušti tajenku osmisměrky o minerálech

Matematika - příprava na přijímací zkoušky - test č. 4, ostatní cvičte geometrické útvary a dělení trojúhelníků

Anglický jazyk - úkoly do 26. 4.

1) Pracovní sešit str. 37, celá strana. Doplň fráze z tabulky do textu, text přelož a poté přiřaď obrázky. Vyfoť a pošli.

2) Učebnice str. 48, cv. 2. Udělej si kvíz. Můžeš někde zaškrtnout i dva chlívečky. Poté si spočítej na straně 57 počet bodů.

3) Prostuduj přídavná jména zde.

4) Procvič přídavná jména zde.

5) Ve čtvrtek 23. 4. v 11 hod proběhne ONLINE VÝUKA. Vyzkoušíme na 40 minut učení přes Zoom. Asi 5 minut před jedenáctou klikněte na tento odkaz. Měl by se vám automaticky stáhnout program do pc, pokud ne, zobrazí se manuální volba. Budeme používat video, měla bych vás taky slyšet, zoom by měl být funkční i přes mobil, ale protože budu sdílet obrazovku, radši použijte počítač. Připravte si učebnice a sešity a případně dotazy. Budu se na vás těšit!

 

22. 4. 2020:

Český jazyk - testy na přij. zkoušky si vyzkoušej na těchto stránkách

- z Jč si vyber testy pro 9. r. - test č. 1 + 2 + 3

- vyzkoušej si i testy pro 7. r. , zopakuješ si tím mnohé učivo

- z oblasti slohu - vypracuj test 1 - 5

- do sešitu vypracuj na str. 70 / cv. 3 - dle zadání ( procvičuješ složité souvětí, což je spojení dvou a více vět , pro tebe nic nového )

Literární výchova - str. 156 - 159 - přečti si Wolkerovy balady, vyhledej pojem sociální balada a zapiš do sešitu. Odpověz na otázky : která balada na tebe více zapůsobila a proč, v čem vidíš podobnost Wolkerových balad s Kyticí K.J.Erbena ?

- na výše uvedených stránkách vyzkoušej testy z Lv ( to úkol pro ty z vás, kteří se připravují na přij.zkoušky, ale mohou si je vypracovat i ostatní ) - testy pro 7.ročník - 2 + 3

Ruský jazyk - přečti si v uč. str. 56/ 14 a - c

- dnes se seznámíš s novým učivem, a to s tázacími zájmeny jaký, - á,- é

- uč. str. 56/ 15 a - zde najdeš koncovky tázacích zájmen

- uč. str. 57/ cv. 16 a - nauč se číst text + 17/ a - d , tužkou doplň správnou koncovku

- písanka : str. 35/ 10 a - e , na volný řádek doplň příd.jméno ve správném tvaru, vybírek z nabídky ( lístku ) pod zadáním

Matematika - příprava na přijímací zkoušky - řešení testu č. 4

 

24. 4. 2020:

Matematika - příprava na přijímací zkoušky - test č. 5

 

27. 4. 2020:

Přírodopis - projdi si prezentaci a zapiš do sešitu, na základě obrázků a údajů v prezentaci hledej lokality i na mapě

Chemie - projdi si prezentaci o lipidech, zapiš do sešitu a poté vyřeš úkoly na snímku 17. Pokud se vám něco nedaří, potřebujete poradit nebo se zeptat, telefon i mail na mě máte. Matzkeová

Matematika - příprava na přijímací zkoušky - řešení testu č. 5

Zeměpis - odevzdání (zaslání na e-mail zsandel@gmail.com) prezentace Krajů ČR do 15. 5. 2020. Každá prezentace kraje bude obsahovat povrch, podnebí, vodstvo, krajiny, obyvatelstvo, hospodářství, cestovní ruch, průmysl.

Anglický jazyk - úkoly do 3. 5.

1) Učebnice str. 50, přečíst celý článek, odpovědět na otázky ve cvičení 2. Ty mi pošlete na mail.

2) Pracovní sešit str. 39 a 40, celé stránky vypracovat a poslat mi na mail.

3) Přečtěte tento článek a odpovězte na otázky u článku.

4) Online výuka bude tuto středu 29. 4. v 11 hod. Klikni v daný čas na tento odkaz. Budu se na vás těšit.

 

29. 4. 2020:

Český jazyk - vypracujte do sešitu - str. 72/ 1 a + b + c, str. 72/ 2 a + b + c + d

- stále si opakujte pravopis na odkazech, které jsem vám v minulých týdnech poslala

- doporučuji, abyste sledovali na ČT 2 odpolední výuku UčíTelka, myslím si ale, že jste již v obraze

- na TĚCHTO STRÁNKÁCH klikni na téma předmětu - pravopis - zvládneš v poho 27 videí

Literární výchova - Karel Poláček - četba textů na str. 164 + 165

- do sešitu odpověz na otázku pod dobovým plakátem na str. 167 - asi si budeš chtít příběh přečíst

- na Wikipedii si přečti info o autorově životě a do sešitu zapiš jeho dramatické životní okamžiky

Ruský jazyk - seznámíš se s novým učivem - skloňováním přídavných jmen tvrdých, prostuduj žlutou tabulku na str. 58

- nauč se časovat sloveso - pomoci - v budoucím čase na str. 58 ( žlutá tabulka )

- na str. 59 - přečti a nauč se cv. 19 a + b

- na str. 62 - nauč se číst text 24

- písanka : str. 36 / 12 a + str. 38 / 17 a - tvoříš text pohádky, jen doplňíš správné slovo

Práci zdar a přeji vám jen samé sluníčkové dny .

P.S. sledujte každé úterý ve 14 hod. na ČT 1 pořad Škola doma - opakování češtiny .

Matematika - příprava na přijímací zkoušky - test č. 6, připomeňte si výpočet objemu válce (učebnice str. 33) a zkuste tyto úlohy (nápovědy a rady na WhatsApp 775197108, mail sam.hawkens@centrum.cz)

 

4. 5. 2020:

Přírodopis - projdi si prezentaci, proveď si zápis do sešitu a lokality na obrázcích zkus vyhledat na mapě ČR

Chemie - přečti si prezentaci, udělej zápis a zkus vymyslet 10 rostlinných a 10 živočišných bílkovin neuvedených v prezentaci - to vše do sešitu

Matematika - příprava na přijímací zkoušky - řešení testu č. 6. Ostatní si připomeňme aritmetický průměr - třeba na tomto cvičení.

 

5. 5. 2020:

Anglický jazyk - úkoly do 10. 5.

1) Podívejte se na tyto odkazy (odkaz 1, odkaz 2). Jsou to slovesa, po nichž buď následuje sloveso v ing. tvaru či v infinitivu. Probereme to na online hodině, ale pokud máte možnost si to vytisknout, bude to lepší.

2) Online hodina ve čtvrtek 7. 5. v 11 hod. Odkaz zde. Budu se těšit.

 

6. 5. 2020:

Český jazyk - uč. str.73 / 3 a - h

- str. 80 / 2 + 3 + 4 vše vypracujte do sešitu

- Vy , kteří se chystáte 11. 5. do školy, nezapomeňte si donést školní sešit a učebnici

Literární výchova - uč. str. 186 - přečti si ukázku A.Exupéryho Malý princ.

- vyhledej si info o autorovi a zapiš do sešitu. Doporučuji přečíst celý příběh, kniha není obsáhlá, zvládneš přečíst za dvě odpoledne.

- Pak odpověz na otázky :

a) o čem a kde si malý princ s letcem vypráví ?

b) proč malý princ odmítá svět dospělých ?

c) jaké jazykové prostředky jsou v textu použity ? Uveď na příkladech.

Ruský jazyk - uč. str. 59 - prostuduj žlutou tabulku dole

- str. 60 / 20 a - nauč se číst program s uvedením času, na téže straně je žlutá tabulka, kde se naučíš určovat čas.

- písanka . str. 37 / 14

- str. 40 / 20 a

- stále opakuj slovní zásobu ( viz poslední strana každé lekce v písance )

 

7. 5. 2020:

Matematika - příprava na přijímací zkoušky - test č. 7. Ostatní si připomeňme kruh a kružnici.

 

11. 5. 2020:

Přírodopis - projdi si prezentaci o přeměněných horninách, prohlédni si obrázky, zápis udělej do sešitu i s odpověďmi na otázky a úkoly na snímku č. 8

Chemie - přečti si pečlivě prezentaci o biokatalyzátorech a proveď zápis do sešitu, jak tě navede prezentace

Matematika - příprava na přijímací zkoušky - řešení testu č. 7.

 

12. 5. 2020:

Anglický jazyk - online výuka 14. 5. v 11 hod. odkaz zde. Kdo se nezúčastní, pročte učebnici, str. 56 a 57. Před výukou si prosím přepište v pracovním sešitě str. 72, bod 5.1. Pošlete mi na mail. Budu se na vás ve čtvrtek těšit.

Český jazyk - uč. str. 80 / cv. 3 + 4 + 5 ( tvoř věty v libovolné osobě i čase ) + 6 + 7 toto jsou opakovací cvičení z pravopisu, lehce zvládneš

Sloh - uč. str. 122 - přečti si proslov.

- do sešitu napiš proslov, který bude určený tvým spolužákům a tř.učitelce . Tzn. jsi poslední den se svou třídou, tvá povinná školní docházka končí a ty se chceš se všemi rozloučit. Jaká slova ti vytanou na mysli ?

Ruský jazyk - uč. str. 61 / cv. 22 - přelož věty do češtiny

- uč. str. 63 - anekdoty - pracuj dle zadání, označ tužkou

- písanka : str. 39 / 19 a - křížovka

- slovíčka + nové fráza už zajisté ovládáš ( na str. 40 - 41 )

Budoucí studenti, vyzkoušejte testy zde.

 

13. 5. 2020:

Matematika - příprava na přijímací zkoušky - test č. 8. Výsledky dnešního školního testu. Zkuste si doma úlohy, které vám ve škole nevyšly, znovu, budete-li potřebovat řešení, pište. Ostatní se mrkněte na kapitolu Základy finanční matematiky v učebnici a pokuste se řešit úlohy ze stran 137 - 140.

 

15. 5. 2020:

Matematika - příprava na přijímací zkoušky - řešení testu č. 8

 

18. 5. 2020:

Přírodopis - přečti si prezentaci o vnějších geologických dějích a udělej si zápis do sešitu, uvedené lokality zkus vyhledat na mapě

Chemie - projdi si prezentaci o enzymech, udělej si zápis do sešitu i s nákresy a poté procvič své znalosti na snímku č. 10

Matematika - výsledky dnešního školního testu.

 

19. 5. 2020:

Anglický jazyk - do 24. 5.

- Učebnice str. 58, přečíst článek.

- Pracovní sešit str. 44 a 45. Budeme probírat na online výuce, ale kdo se nezúčastní, posílá mi vypracované úkoly na mail.

- Online výuka bude probíhat ve čtvrtek 21. 5. v 11 hod. Odkaz zde. Budu se těšit!

Český jazyk - uč. str. 81 / 8 - utvoř krátké věty s danými slovy + cv. 9 ( urči ZSD + RVČ ) + cv. 10 + cv. 11

Sloh - fejeton - do sešitu opiš tabulku na str. 128, přečti si tři fejetony na str. 127 - 128, poté odpověz na otázky :

a / napiš 5 přísloví, které znáš ( můžeš doplnit i kresbou )

b/ vysvětli citát K.Čapka uveřejněný pod jeho fotografií na str. 127

c / zamysli se nad souvětím v posledním odstavci textu Co se učí prodavači a napiš, jaké špatné zkušenosti s prodavači máte a jaké vlastnosti by, podle tebe, měl prodavač mít .

Ruský jazyk - seznámíš se s novou lekcí na str. 64

- uč.str. 65 - nauč se číst úvodní text, na str. 66 / 2 a + b, na str. 66/ 3 - doplň správné slovo, máš na výběr

- písanka : str. 42 / cv. 2 , str. 43 / 3 + 5

Žádám všechny žáky, aby byli svědomití při plnění úkolů, které učitelé připravují tak, abyste je všichni zvládli a hlavně ,abyste dodržovali termíny odevzdávání prezentací či jiných úkolů . Zdravím vás a přeji klidné dny.

 

21. 5. 2020:

Matematika - příprava na přijímací zkoušky - test č. 9. Záznamový arch.

 

25. 5. 2020:

Anglický jazyk - úkoly do 31. 5.

1) Učebnice str. 60, článek přečíst a napsat, zda jsou věty ve cv. 2 pravda, lež či není v textu zmíněno.

2) Pracovní sešit str. 46, 47 a 48. Budeme probírat na online lekci.

Přírodopis - projdi si prezentaci o vnitřních geologických dějích a zaznamenej do sešitu i s obrázky, zkus popřemýšlet jestli ve svém okolí můžeme najít pozůstatky některých z těchto dějů a konkrétní příklady uveď také do sešitu

Chemie - projdi si prezentaci o vitamínech a minerálních látkách, udělej si zápis do sešitu a přidej k němu i příklady ze života - snímek č. 6 - jsou zde uvedeny prvky a ty uveď, z kterých potravin je můžeš ve své výživě získat

Matematika - výsledky dnešního školního testu.

 

26. 5. 2020:

Český jazyk - uč. str. 81 / cv. 12 + str. 82 / 13 - 16 ( ve cv. 15 určete i ZSD + RVČ )

Literární výchova - přečti si ukázku Falešný autostop na str. 197 , pak si vyhledej a zapiš základní info o autorovi. ( proč autor nežije v ČR ? )

Ruský jazyk - zhlédni krátká a poučná videa o ruských Vánocích zde

- uč . str. 66 / 4 a + b + c

- uč. str. 67 / 5 a - nauč se číst a přelož text do češtiny + str. 68 / 8

- písanka : str. 53 - 54 uč se nová slovíčka a fráze

 

1. 6. 2020:

Anglický jazyk - Vzhledem k tomu, že vás v příštím týdnu čekají přijímačky na střední, vám úkoly neposílám a přeji vám hodně štěstí, ať se daří a dostanete se tam, kam si přejete.

Přírodopis - pečlivě si projdi prezentaci o složení a významu půdy a pořiď si zápis do sešitu

Chemie - projdi si prezentaci a udělej si zápis do sešitu, v závěru prezentace si pak ověř své znalosti

Milí žáci, doufám, že jste pilně pracovali a i nadále plníte všechny zadané domácí úkoly. Proto mi je zašlete na známý mail: primapik@seznam.cz do 8.6.2020 - jeden žák = jeden mail.Do předmětu napište jméno,příjmení a třídu, mail pak bude obsahovat přílohy - složky jednotlivých předmětů se všemi úkoly, které máte na webu školy ( například zápisky v sešitech, pracovní listy apod.)a dále taky vaše hodnocení kvality prezentací (jak jste zvyklí z výuky) a vaše sebehodnoceni za dobu co jste doma, vyjádřené v několika větách. Takže posílejte (přesvědčte se,že odesíláte i přílohy!), dotazy na telefonu 605 426 982.

 

2. 6. 2020:

Český jazyk - zopakuj si obecné zásady pro psaní velkých písmen u vlastních jmen a názvů - uč. 84 - 85, pak procvičuj zde : ( lidé, skupiny ,místa..)

- toto

- do sešitu vypracuj na str. 86 / cv. 3

Sloh - uč. str. 132 / cv. 1

- vyhledej základní info o organizaci Unesco, zapiš do sešitu.

- vyber si některá témata ze sekce komunikace a sloh a zhlédni krátká videa zde

Ruský jazyk - na stránkách www.jazyky-online.info klikni na slovo ruština a vyber si téma - procvičování slovíček + procvičování s obrázky ( můžeš si tak zopakovat cokoliv, co tě zaujme )

 

3. 6. 2020:

Matematika - výsledky dnešního školního testu. Slovní úlohy na společnou práci: podívej se na řešený příklad na str. 68 dole. Sestavení rovnice a její vyřešení je pod tabulkou. Zkus podle tohoto vzoru vypočítat úlohu 69/1 a 69/4. Pošli mi to.

 

4. 6. 2020:

Matematika - řešení vyžádaných úloh z testu č. 7

 

8. 6. 2020:

Chemie - projdi si prezentaci o pesticidech, zápis proveď do sešitu a přidej informace, jak hubit plevele, houby, plísně, příp.hmyz biologickými prostředky s ohledem na životní prostředí

Přírodopis - projdi si prezentaci o vzniku Země a života, zápis proveď do sešitu a na internetu si dohledej i informaci o Darwinovi

 

10. 6. 2020:

Třídní záležitosti - Milí žáci , informuji vás, co nás společně ještě čeká. Příští středu 17.6. v 9 hod. oficiální rozloučení se školou za účasti starostů Andělské a Světlé Hory . Následující středu 24. 6. se sejdeme všichni ve třídě, vyberu od vás všechny učebnice, které mějte prosím ve slušném stavu, zároveň odevzdáte klíče od šaten i čip vedoucí škol. jídelny, odnesete si věci ze třídy , vyklidíte šatní skříňku a na školní zahradě si uděláme bezva piknik . Až budete vědět, kterou školu budete od září 2020 navštěvovat, pošlete mi na můj email přesný název střední školy či učiliště + studijní obor. Mějte jen sluníčkové dny, všechny vás zdravím LB .

Oficiální stránky ZŠ a MŠ Andělská Hora - © Liddy 2020