Úvodní stránka - Třídy - 8. A

8. A

Domácí úkoly:

 

17. 3. 2020:

Anglický jazyk - úkoly do středy 25. 3. 2020

1) Pracovní sešit str. 28, cv. 1 a 2 (doplnit slovíčka a čísla)

2) Učebnice str. 41 celá. Přečíst a přeložit text, zodpovědět otázky z cvičení 1 a 2. Cvičení 3 podle posunu časů dokreslit ručičky na hodinách. Nepíšete nic do učebnice, vše přepíšete či překreslíte do sešitu, vypracované vyfotíte a pošlete do 25. 3. na mail michaela.bartova@seznam.cz

Český jazyk - úkoly vypracujte s chutí do 24.3.2020

do sešitu vypracuj následující cvičení - str. 52 a ,b, c, d, e

str. 55 / 12 - urči poměry mezi VH a v každé větě urči ZSD

str. 58 / 18 a, b, c

Ruský jazyk - úkoly vypracujte s chutí do 24.3.2020

umět číst : str.29/ 7 + 34/ 14 + 35 / 19a

písanka : str. 29 / 12 + 29/ 13 a, b - vypracuj

Literární výchova - úkoly vypracujte s chutí do 24.3.2020

str. 136 - text Z.Jirotky - Saturnin - přečíst a do sešitu písemně zodpověz otázky za textem 1 + 3 + 4

Zeměpis - slepá mapa

Fyzika - elektrický obvod - vyplňte pracovní list s využitím učebnice popř.sešitu

Přírodopis - svalová soustava - opakuj si podle prezentace svalovou soustavu

Dějepis - velká francouzská revoluce

Chemie - chemické prvky - nejprve s využitím tabulky prvků, pak bez ní

Matematika - máš-li k disposici počítač, procvič si zlomky

 

18. 3. 2020:

Matematika - pokračujeme v opakování. V případě chyby cvičení opakuj, dokud nezískáš 100%

 

19. 3. 2020:

Matematika - připomeňme si zápis geometrických konstrukcí. V případě chyby opakuj své pokusy tak dlouho, dokud nebude tvůj výkon na 100%. Kdyby nastal nějaký zádrhel, použij WhatsApp 775197108 nebo mail sam.hawkens@centrum.cz.

 

20. 3. 2020:

Matematika - pokračujeme v zápisu

 

23. 3. 2020:

Anglický jazyk - do pátku 27. 3. 2020

1) Procvičit minulý čas prostý, pravidelná a nepr. slovesa (odkaz 1, odkaz 2, odkaz 3, odkaz 4). Procházej odkazy opakovaně, slovíčka bys měl/a znát, ale pokud ne, vypiš si je.

2) Učebnice str. 42, cv. 2 a) + b) Napiš věty na každé slovíčko. Jsou to běžná (některá frázová) slovesa, která bys měl/a znát. Pokud nebudeš vědět, podívej se na internet. Do sešitu, vyfoť a pošli.

3) Učebnice str. 43 cv. 1. Přečti rámeček. Jsou tam slovíčka BUT (ale) a HOWEVER (nicméně, však, avšak, ale). Věty si přelož a uvidíš, jak různě můžeš pomocí spojek tvořit souvětí. Pak vypracuj cvičení b) do sešitu, každou napiš oběma způsoby, ať si to procvičíš. Vyfoť a pošli.

Fyzika - trénuj vodiče a izolanty

 

24. 3. 2020:

Český jazyk - do 31. 3. 2020 - tentokrát si opakuj učivo na tomto odkazu - zvol si 8.ročník a procvičuj : přejatá slova + psaní i/y v koncovkách + čárky v souvětí

Literární výchova - do 31. 3. 2020 - přečti si text B. Mc Donaldové - Morová rána - str. 152. V této ukázce vede otec své děti k utužování tělesné kondice, do sešitu napiš, k čemu vede tebe tvůj táta ( resp. máma ).Můžeš doplnit kresbou.

Ruský jazyk - do 31. 3. 2020 - stále si opakuj doposud probranou slovní zásobu

- v uč. str. 35 / 19 b - do textu doplň chybějící slova. Podle tohoto cvičení si připrav vyprávění o sobě. - uč.str. 36 / 20 a - nauč se číst

- písanka : str. 30 / 16 + str .31 / 18

- učivo si můžeš opakovat i na těchto stránkách

Matematika - připomeň si poměr zde a zde

 

25. 3. 2020:

 

Matematika - měřítko mapy a slovní úlohy

 

26. 3. 2020:

Zeměpis - zadání

Dějepis - zadání

Přírodopis - vyplň malý testík a poté si ho můžeš na stejném odkazu i zkontrolovat

Chemie - zadání

 

27. 3. 2020:

Matematika - připomeň si přímou a nepřímou úměrnost, tady a tady - pokud už jsi zapomněl(a), nakoukni do sešitu ze 7. třídy (čím víc, tím...)

 

30. 3. 2020:

Anglický jazyk - do 3. 4. 2020

1) Dále procvičujte minulé časy v násl. odkazech: odkaz 1, odkaz 2, odkaz 3, odkaz 4, odkaz 5.

2) Učebnice str. 44, cv. 1. Přečti a přelož text. Na základě textu vypracuj i cvičení 2 na str. 45 (spojovačka). Podívej se i na tento krátký dokument o Londýně.

3) Pracovní sešit str. 34 - vyplnit a poslat zpět

Zeměpis - vypracuj otázky na pracovním listu s pomocí mapy a poté si zkontroluj správnost svých odpovědí

Fyzika - vyplň úkoly v pracovním listu a poté si ověř správnost svých odpovědí

Dějepis - zopakuj si s využitím prezentace (příp. i sešitu a učebnice) údaje o významné osobnosti francouzských dějin a poté zodpověz otázky na konci prezentace do svého sešitu

Přírodopis - pročti si dobře celou prezentaci o virech a v závěru vyplň otázky a na snímku 9 přidej o opatření při COVID-19

Chemie - pročti si pečlivě prezentaci a poté vypracuj úkoly v ní uvedené do svého sešitu

Matematika - procvič si jednoduché úlohy na poměr a vícenásobný poměr

 

31. 3. 2020:

Český jazyk - milí žáci, opět posílám úkoly na následující období , vypracujte je do týdne, tj. 7.dubna. Vše bez problémů zvládnete .

Procvičujte učivo na těchto stránkách:

a/ otevřete kapitolu tvarosloví a procvičujte : podst.jména + slovesný vid + spojky

b/ v kapitole skladba : souvětí souřadné a podřadné + věta jednoduchá

Sloh - od dnešního dne do 14. 4. si pište deník ( do slohových sešitů ) - zaznamenejte, co jste ten den dělali, na co jste mysleli, z čeho měli radost či obavy, na co se těšíte apod.

Ruský jazyk - v uč.str. 39 - nauč se číst 2 texty

- na těchto stránkách opakuj slovní zásobu z tematického celku zvířata + barvy + zelenina + ovoce -

- písanka : str. 34 / cv. 2 + 3, str. 43 - 44 trénuj výslovnost nové slovní zásoby

 

1. 4. 2020:

Matematika - vypočítej tyto slovní úlohy, řešení naskenuj nebo vyfoť a zašli na WhatsApp 775197108 nebo mail sam.hawkens@centrum.cz do 3. 4. 2020. Na těchto kontaktech je samozřejmě možno řešit dotazy a rady.

 

6. 4. 2020:

Anglický jazyk - do 10. 4. 2020

1) Učebnice str. 46, cv. 1 - přečtěte a přeložte článek. Dávejte pozor na předložky a členy určité a neurčité (a/an/the). Vypište si slovíčka z pracovního sešitu k lekci a naučte se je.

2) Pracovní sešit str. 71, bod 4.1 - vypište do sešitu, kdy používáme člen u názvů. Pošlete mi na mail.

3) Pracovní sešit str. 71, bod 4.2 - člen určitý a neurčitý - opět vypište do sešitu, kdy používáme určitý a neurčitý člen. Pošlete mi na mail.

4) Poté vypracujte v učebnici na str. 47 cv. 3 b) opište a doplňte tabulku a poté cv. 4. Obojí mi opět pošlete.

5) Podívejte se na videa o Velikonocích v Británii: odkaz 1, odkaz 2, odkaz 3.

6) Procvičte členy: odkaz 1, odkaz 2.

Zeměpis - zopakuj si povrch Evropy a vyhledej všechny zeměpisné údaje na mapě

Fyzika - pročti si pečlivě zadání a odpověz na otázky, poté si ověř odpovědi

Dějepis - přečti si informace o Marii Antoinettě a odpovědi na otázky zapiš do sešitu i s dobrovolným domácím úkolem na konci

Přírodopis - vylušti křížovku a označená písmena pak tvoří tajenku - vše zapiš do sešitu

Chemie - pročti si prezentaci a úkoly 1-4 vyřeš do sešitu

Matematika - připomeňme si zlomky: násobení a dělení

 

7. 4. 2020:

Český jazyk - Přeji všem krásný den a posílám úkoly, které tentokrát splňte do středy 15.4.

Stále opakujeme a procvičujeme, vše zvládnete sami. Vypracujte do sešitu tato cvičení : str. 58 / 19 + 20 + 21 a + b + c + e, str. 60 / 24 a + b

Literární výchova - věřím, že se věnujete jakékoliv četbě, máte dostatek času připravovat si referát o přečtené knize a nezapomeňte i na základní info o autorovi díla.Též stále opakujte literární pojmy .

Ruský jazyk - umíš již bravurně číst text na str. 39

- v uč. na str. 40 / 3 - věty 1 - 5 přelož do Jč

- v uč. str. 41 - prostuduj učivo o slovesném záporu ( žlutá tabulka ) + nauč se číst věty ve cv. 5 a + b, též časovat sloveso hrát si ( taktéž ve žluté tabulce ). Už jsme se s ním seznámili, zvládneš v pohodě.

- písanka : str. 34 / cv. 4 a + b

 

14. 4. 2020:

Zeměpis - projdi si prezentaci o obyvatelstvu světa, udělej si zápis do sešitu a na otázky na snímcích 14-16 zkus zdůvodnit odpovědi

Fyzika - zopakuj si převody jednotek a vypočítej příklady v prezentaci do sešitu, poté si ověř správnost řešení

Dějepis - pročti si látku v učebnici Metternichovský absolutismus - str. 82-83 a udělej si výpis do sešitu, poté si také přečti článek na str. 83 rozvoj zemědělství a zkus odpovědět na otázky - také do sešitu

Přírodopis - projdi si celou prezentaci o dýchací soustavě, udělej si zápis do sešitu a zkus si vyhledat projevy a příznaky nemoci dýchací soustavy na snímku 12

Chemie - pořiď si zápis z prezentace do sešitu a vyzkoušej vyřešit příklady k procvičení a poté si ověř správné výsledky

Anglický jazyk - do 20. 4.

1) Učebnice str. 48, cv. 1 - Přečti článek, přelož, vypiš neznámá slovíčka (máš je v pracovním sešitu vzadu) a na základě článku vypracuj cvičení 2 na straně 49. Odpovědi mi pošli na mail.

2) Učebnice str. 49, cv. 3 a) - Doplň tabulku z textu na str. 48. V prvním sloupci budeš mít tvary s "-body" a ve druhém s "-thing". Přelož. Pamatuj, že "somebody, something" se používá v kladných větách, kdežto "anybody, anything" v záporných větách a otázkách. V češtině to překládáme jako někdo nebo něco a nerozlišujeme otázku, zápor či kladnou větu. U "nobody, nothing" (nikdo, nic) si dej pozor, protože v anglických větách nemůžeš mít dva zápory (to je česká specialita, my běžně říkáme nikdo nepřišel, ale v angličtině by to bylo Nobody came - tj. nikdo přišel.). Zvláštností těchto slov je to, že ve větách je vždy v jednotném čísle (Everybody is bored. Všichni jsou znudění.). U osoby, tj. everybody, somebody, anybody, nobody můžeš někdy vidět i tvar everyone, someone, anyone, no one. Je to prakticky totéž. Poté pokračuj ve cvičení 3 b) Doplň věty z tabulky. Obojí mi vyfoť a pošli na mail.

3) Vytiskni nebo přepiš si přehled.

4) Procvič neurčitá zájmena. Pošli mi na mail.

Matematika - zkusíme se naučit kousek nové látky. V učebnici na str. 156 začíná téma Statistika. Projdi si zde řešenou úlohu. Pokud rozumíš tomu, jak bylo z tabulky určeno, co je: statistický soubor, statistická jednotka a rozsah souboru, pokus se tyto údaje určit u čtyř situací v úloze 157/1 a-d. Svou práci mi pošli, pokud si s tím nevíš rady, piš.

 

15. 4. 2020:

Český jazyk - Milí žáci, posílám úkoly, které vypracujte do 22.dubna.

- uč.str. 62 - opište do sešitu tabulku - významové poměry mezi členy několik. větného členu. Určit poměry už umíš, čili nebudeš mít žádný problém. Do sešitu vypracujte na str. 62 / cv. 2a, pak urči, o jaký několikanásobný větný člen se jedná a do závorky za větu napiš druh poměru. V každé větě navíc podtrhni ZSD. Např. U nás se daří nejen žitu, ale i pšenici ( žitu + pšenici = PT 3, poměr stupňovací )

Literární výchova - uč. str. 156 - přečti si text K.Čapka - Měl jsem psa a kočku. Do sešitu opět zapiš jméno autora + název textu + odpověz na otázku za textem č.3. Na internetu vyhledej pojem fejeton, zapiš do sešitu.

Ruský jazyk - na základě textů na str. 39 si připrav vyprávění o tom, co ty rád děláš ve volném čase.

- uč. str. 41 / cv. 6b - tužkou doplň chybějící koncovku slovesa či slova ( najdeš v zelené tabulce )

- uč. str. 42/ cv. 7a - nauč se číst

- uč. str. 43 - nauč se časovat sloveso mít rád ( žlutá tabulka )

- písanka : str. 35 / 5 a + b, str. 36 / 6 + 7 ( pomůže ti tabulka na str. 44 )

Věřím, že psaní deníku jste zdárně ukončili, až se sejdeme, ke všem úkolům se společně vrátíme . Jen chci připomenout, že v případě nejasností mě můžete kontaktovat na email adrese.

 

20. 4. 2020:

Zeměpis - přečti si prezentaci o lidských rasách, udělej si zápis do sešitu a také vyhledej jednotlivé oblasti výskytu ras dle prezentace na mapě

Fyzika - projdi si prezentaci o elektrickém odporu, zápis si vypracuj do sešitu a na straně 6 také spočítej příklad na el.odpor, výsledek si můžeš poté ověřit

Dějepis - projdi si pracovní list a do sešitu vypracuj odpovědi na všechny otázky - můžeš přitom využít učebnici dějepisu nebo internet

Přírodopis - otevři si soubor Dýchací soustava.doc a doplň do textu pojmy a ty pak vyškrtej v osmisměrce - vše do sešitu

Chemie - vypracuj pracovní list do sešitu a poté si ověř své odpovědi

Matematika - pokračujeme ve Statistice. Dostáváme se k pojmu "četnost", tedy kolikrát se nějaký sledovaný znak vyskytuje ve statistickém souboru. Podívej se v učebnici na stranu 158 dole na tabulku v příkladu 1 a mělo by ti to být jasné. Úkol: 159/2 - zkus vyzvědět od těch svých spolužáků (nemusí být nutně ze tvé třídy), s nimiž jsi v kontaktu, odpovědi na tyto čtyři otázky a sestav z nich tabulky podobné jako v úloze 1. Je-li to pro tebe příliš náročné, můžeš jako náhradní práci vyřešit co nejvíce z úlohy 159/3. Svou práci mi pošli, pokud si s tím nevíš rady, piš.

Anglický jazyk - do 26. 4.

1) Učebnice str. 50, cv. 1, přečtěte a přeložte text. Poté zodpovězte na otázky ve cvičení 2. Vyfotit a poslat.

2) Učebnice str. 51, cv. 3 a) přečti a přelož fráze. Vyfotit a poslat.

3) Pracovní sešit str. 40, celá strana. Vyfotit a poslat.

4) Procvič plánovaný budoucí čas, který se tvoří pomocí přítomného času průběhového (present continuous tense). Přečti si tento text k lepšímu pochopení, kdy se čas používá a jaký je rozdíl mezi např. I will work, I am going to work nebo I am working.

5) Ve čtvrtek 23. 4. v 10 hod proběhne ONLINE VÝUKA. Vyzkoušíme na 40 minut učení přes Zoom. Asi 5 minut před desátou klikněte na tento odkaz. Měl by se vám automaticky stáhnout program do pc, pokud ne, zobrazí se manuální volba. Budeme používat video, měla bych vás taky slyšet, zoom by měl být funkční i přes mobil, ale protože budu sdílet obrazovku, radši použijte počítač. Připravte si učebnice a sešity a případně dotazy. Budu se na vás těšit!

 

22. 4. 2020:

Český jazyk - pokračujeme v procvičování učiva, do sešitu vypracuj :

- str. 63/ 3 a - dle zadání + 63/ 5 - z vět vypiš několik.vět.členy a urči poměry mezi nimi

- str. 64 / 6 a - cvičení přepiš bez chyby do sešitu, v každé větě podtrhni ZSD a urči počet vět v souvětích

- na těchto stránkách vypracuj testy z Jč pro 5.ročník - test č. 1 - 5 ( z větné stavby )

Literární výchova - v uč. str. 167 - přečti ukázku Z.Svěráka Kolja, poté zhlédni tento film na do sešitu pak napiš stručný obsah příběhu a odpověz na otázku : která část příběhu tě nejvíce zaujala a proč

Ruský jazyk - v uč.str. 43/ 9 b -nauč se číst

- str. 43/ 10 a - doplň chybějící koncovky sloves, totéž ve cv. 12 + 13 na str. 44

- str. 45/ 1 + 2 zopakuj si časování sloves číst + mluvit

- str. 46/ 16 a - dotazník ( podtrhni věty, které se týkají i tebe )

- písanka : str. 36/ 8 a - jen si přečti str.37/ b - doplň sloveso v 1.os.č.mn., str. 37/ 9 a + b - pracuj dle zadání

 

23. 4. 2020:

Matematika - hoď 100x hrací kostkou (např. ze hry "Člověče, nezlob se) a vytvoř tabulku četností, kolikrát padly jednotlivé hodnoty. Pošli to.

 

27. 4. 2020:

Zeměpis - s využitím atlasu nebo internetu vyřeš úkoly v prezentaci do sešitu

Fyzika - přečti si prezentaci po snímek 11, udělej si zápis do sešitu a poté trénuj své znalosti v jednoduchém testíku na snímcích 12-16

Dějepis - s využitím učebnice nebo internetu hledej odpovědi na otázky v prezentaci o národním obrození a zapiš do sešitu

Přírodopis - přečti si pečlivě prezentaci a zapiš do sešitu, poté doplň věty na snímku 7 a zkus také zapsat možná onemocnění trávicí soustavy

Chemie - projdi si prezentaci a zapiš do sešitu, zkoušej si odvození jednotlivých vzorců a poté si ověř správné řešení. Pokud se vám něco nedaří, potřebujete poradit nebo se zeptat, telefon i mail na mě máte. Matzkeová

Anglický jazyk - do 3. 5.

1) Učebnice str. 52, přečíst článek o New Yorku a zodpovědět otázky ve cvičení 2) a 3).

2) Přečíst článek. Odpověz na otázky u článku.

3) Online výuka bude ve středu 29. 4. v 10 hod. Klikni na odkaz v uvedený čas a budu se na vás těšit.

 

29. 4. 2020:

Český jazyk - str. 64 - tabulku Souřadně spojené mohou být....opiš do sešitu

- str. 64 / 7 - vypracuj do sešitu , např. Daniel si vzpomněl, že má ještě práci a ( že ) musí pomoct bratrovi . ( I.H. II.H.před. III.H před.)

- str. 65/ 9 a -vypracuj podle zadání

- str. 66/ 10 a - e taktéž do sešitu

Literární výchova - staňte se na chvíli mladými spisovateli a napište povídku ( délku nechám na vás ) na téma : Výuka na dálku aneb jak mi chybí škola.

Ruský jazyk - v uč. str. 47 / 19 - dozvíš se, že slovo jeden se přeloží do JR stejně jako slovo sám

- str. 47 / 20 - podle vzoru utvoř věty ( kladné i záporné ) se slovesy v zelené tabulce - procvičuješ tak časování sloves

- písanka : str. 38/ 10 a - před sloveso doplň správný podmět

- str. 38 / 11 - pracuj dle zadání

- str. 38 / 12 - v 1.sloupci jsou zkratky jednotlivých dnů v týdnu, v posledním pak slovesa.Tato doplň do cv. 12 a

- str. 40 / 14 - doplň sloupec dle zadání, tvoříš záporné věty v 1.os. č. j.

Jen připomínám, můžete mě kdykoliv kontaktovat a zkonzultovat, co bude potřeba. Pěkné dny.

P.S. sledujte každé úterý ve 14 hod. na ČT 1 pořad Škola doma - opakování češtiny .

Matematika - proveď tento statistický výzkum: vezmi si záznamník a psací potřebu a setrvej u hlavní silnice přesně 15 minut. Zapisuj si značky (Škoda, Mercedes, Tatra, Trabant atd.) projíždějících aut oběma směry. Sestav tabulku četnosti (kolikrát projel Renault, kolikrát Porsche atd.). Bude to důležitý statistický soubor, s nímž budeme dále pracovat. Pro zajímavost mi výsledek pošli. Čím dřív, tím líp.

 

4. 5. 2020:

Zeměpis - přečti si prezentaci a udělej zápis do sešitu a pak se zamysli nad rozdíly mezi životem ve městě a na venkově - srovnej klady a zápory u obou - také do sešitu

Fyzika - projdi si prezentaci, poznač do sešitu a procvičuj si přímo v prezentaci přepínáním mezi šipkami

Dějepis - udělej si zápis z učebnice do sešitu str. 86 - 90, pečlivě si projdi text i v rámečcích a prohlédni obrázky, udělej referát o životě Boženy Němcové nebo Magdaleny Dobromily Rettigové - můžeš si vybrat jednu z nich, forma zpracování - sešit, prezentace - taky na výběr

Přírodopis - projdi si prezentaci o vylučovací soustavě, pořiď si zápis do sešitu i s nákresy a zkus si i poznačit další onemocnění vylučovací soustavy, které nejsou uvedené v prezentaci

Chemie - opakuj si v procvičování názvy a značky prvků, úkoly můžeš řešit i na přeskáčku a poté si zkontroluj správné řešení - vše do sešitu

Matematika - pokračujeme ve statistice. Prozatím přeskočíme grafy a připomeneme si aritmetický průměr - třeba na tomto cvičení. Chválím Honzu za rychlost ve sčítání aut a čekám na další práce...

 

5. 5. 2020:

Anglický jazyk - do 10. 5.

1) Učebnice str. 56, cv. 2 - přečíst a přeložit článek.

2) Online výuka bude ve čtvrtek 7. 5. v 10 hod. Budeme probírat předpřítomný čas, abyste pochopili článek v učebnici, který jsem vám dala za domácí úkol. V 10 klikněte na tento odkaz. Budu se na vás těšit.

3) Ti, kteří mi dluží nějaké staré úkoly, mi je do konce týden pošlou! Dík.

 

6. 5. 2020:

Český jazyk - na stránkách Škola s nadhledem - klikni na online cvičení, vyber si 2.stupeň, cvičení pro 8.r., téma Skladba.

- Vypracuj tyto testy : určování vět.členů + spojka souřadicí a podřadicí + spojovací výrazy + spoj.výrazy souřadně spojených vět + určování druhu souvětí + doplňování interpunkce + poměry mezi souřadně spoj.větami

Literární výchova - opět pracuj na Škola s nadhledem - Vypracuj testy : aforismy J.Žáčka + jazykové prostředky v uměleckém textu

- uč. str. 176 - 177 přečti si přísloví a aforismy ( pokud nebudeš rozumět některým příslovím, vyhledej si jejich význam a zapiš do sešitu)

- uč. str. 177 - do sešitu odpověz na otázky za textem 2 + 3

Ruský jazyk - začínáme 5. lekci, str. 50 - nauč se odpovídat na otázku : kolik je hodin ? ( obrázek ti napoví )

- str. 50 - obrázek žirafy - seznámíš se s tvary řadových číslovek ( označení ročníků ve škole )

- str. 51 - nauč se číst text Všichni někam jdou

- písanka : 56 - 57 seznam se s novými slovíčky

- 45 / cv. 3 + 4 + 5

 

7. 5. 2020:

Matematika - procvičme si ještě aritmetický průměr. Vypracuj řešení úloh z učebnice 166/1 a 166/4. Potřebuješ-li nápovědu, mrkni na stranu 165 - jsou tam podobné vyřešené příklady (nebo piš o pomoc). Pošli mi celé řešení (ne pouze výsledky - ty si můžeš ověřit v učebnici na straně 191).

 

11. 5. 2020:

Zeměpis - projdi si celou prezentaci o zemědělství světa, vyřeš všechny úkoly, ověř si správná řešení a poté si udělej zápis do sešitu

Fyzika - pročti si prezentaci o elektromotorech, zkus řešit úkoly v prezentaci, poté si ověř správná řešení a zápis proveď do sešitu i s nákresem částí motoru

Dějepis - nejprve si projdi celou prezentaci, zkus doplnit správné odpovědi i s pomocí učebnice, poté si ověř správnost a udělej zápis do sešitu, jako bonus nezapomeň shlédnout dokument, odkaz máš na snímku 23 v prezentaci

Přírodopis - projdi si prezentaci o kůži, udělej si zápis do sešitu i s obrázky a poté zkus ještě přidat do zápisu různá onemocnění kůže

Chemie - Pečlivě si pročti v učebnici str.83 až 85,udělej si zápis,opiš tab.20-názvy a vzorce oxidů.Pokus se vyřešit úkoly č.5,6,7 a 8 na str.85 vše do sešitu.

 

12. 5. 2020:

Anglický jazyk - do 18. 5.

1) Pracovní sešit str. 72, body 5.1 - 5.6. Vypsat do sešitu, budeme s tím pracovat. Pošlete mi výpisky na mail.

2) Pracovní sešit str. 44 a 45. Budeme probírat na online výuce. Vypracovat a poslat na mail.

3) Online výuka čtvrtek 14. 5. v 10 hod. Odkaz zde. Budu se těšit!

Český jazyk - uč. str. 66 / 11 - cvičení napiš a pracuj podle zadání

- uč .str. 67 - Hledání souvislostí - odpověz na čtverečky 1 + 3 + 7 + 9 + 11

- uč. str. 68 - opiš do sešitu dvě malé tabulky - souvětí souřadné a podřadné

Sloh - uč. str. 113 - opiš do sešitu Úvaha ( pouze první dvě věty + návrh na osnovu )

- Napiš krátkou úvahu na téma : Jaké radosti a strasti prožívám se svými rodiči. ( uvažuješ, tzn. přemýšlíš, jsou to jen tvé myšlenky )

Ruský jazyk - uč. str. 52 - prohlédni si rozvrh hodin, poté v písance str. 52 / 17 a - doplň svůj rozvrh hodin, dopiš i 6.,7.,8. vyuč.hod. - můžeš k tomu využít volných řádků na str. 53 ve cv. 18 b

- písanka : str. 48 / cv. 9 - všimni si rozdílu sloves učiť + učiťsa. To první používáme ve větách, jako např. učím se češtinu, píseň atd.To druhé ve větách - Chodím do 8. ročníku. Studuji na gymnáziu.

- str. 48 / 9 b - v tomto cvičení doplň jen podmět před slovesný tvar.

 

13. 5. 2020:

Matematika - dalším statistickým pojmem je MODUS. Vše potřebné se o něm dozvíš v učebnici na str. 167 v části, označené modrou čarou vpravo. Na základě těchto informací vyřeš úlohu 167/6. Vrať se ke svým statistickým souborům "Hod kostkou" a "Projíždějící auta" a urči jejich modus - tyto výsledky mi zašli.

 

15. 5. 2020:

Matematika - posledním pojmem ze statistiky, kterým se máme zabývat je MEDIÁN. Vše se o něm dozvíš v učebnici na str. 168 a 169. Je tam kromě vysvětlení ukázka řešení, já jsem si to dovolil trošku zkrátit. Rozumíš-li, proveď úlohu 169/2 a pošli své řešení. Nerozumíš-li, piš o pomoc.

 

18. 5. 2020:

Zeměpis - prohlédni si celou prezentaci o světovém průmyslu, zkus postupně vyřešit a doplnit správné odpovědi na snímcích, poté si ověř správné řešení a pořiď si zápis do sešitu

Fyzika - přečti si prezentaci o elektromagnetických jevech a elektromotoru a udělej si zápis do sešitu, zkus pak odpovědět na otázky na snímku č.9 a pokud chceš bádat více do hloubky, využij odkazy na snímku č.11

Dějepis - V učebnici str.99 až 101 si přečti o emancipaci žen,udělej zápis do sešitu a to včetně odpovědí na otázky na str.100 a 101 i ve žlutých rámečcích.

Přírodopis - pečlivě si projdi prezentaci o nervové soustavě, udělej si zápis do sešitu i s obrázky a na snímku č. 12 si poté ověř své znalosti

Chemie - projdi si prezentaci o sulfidech, zapiš do sešitu i s nákresy a poté procvičuj příklady na snímku č.7

 

19. 5. 2020:

Anglický jazyk - do 24. 5.

1) Učebnice str. 58, přečíst článek, na str. 59, cv. 2 - doplnit cvičení (Smart Alec/Sweet Sue).

2) Pročtěte si v pracovním sešitu body 5.3 - 5.5, str. 72 (máte je vypsané v sešitě). Podívejte na otázku a krátkou odpověď v předpřítomném čase a na ever (někdy) a never (nikdy) a jejich použití v předpřítomném čase.

3) Pracovní sešit str. 46 a 47, poslat na mail.

4) Online výuka čtvrtek 21. 5. v 10 hod. Odkaz zde. Budu se těšit!

Český jazyk - procvičujete druhy souvětí a VV ( všechna cvičení pište do sešitu )

- uč. str. 68 / cv. 1 + cv. 2 ( zde určete VH a VV a její druhy, grafy nedělejte)

- uč. str. 69 / cv. 3 - pracuj dle zadání + urči druhy VV

- uč. str. 78 / 7 - jazykový rozbor

Literární výchova - uč. str. 179 - přečti si text Z.Svěráka Svědecká výpověď...

- odpověz na otázky za textem - str. 181 / 1 + 2

Ruský jazyk - uč. str. 52 / 3 c - nauč se číst

- str. 53 žlutá tabulka -nauč se časovat sloveso jít

- str. 55 / 8 a - tužkou doplň do textu chybějící slovo ( podle vzoru a žluté tabulky napravo )

- str. 59 / 14 - nauč se číst podle vzoru

- písanka : str. 50 / 14 + str. 53 / 18 a - z vět sestav rozhovor, 18 b - věty ze cvičení 18 a přelož do Jč

 

21. 5. 2020:

Matematika - učebnice 169/3. Pošli to.

 

25. 5. 2020:

Anglický jazyk - do 31. 5.

1) Učebnice str. 60, cv. 1 a 2.

2) Pracovní sešit str. 48 a 49 - vypracovat a zaslat na mail.

Zeměpis - pečlivě si projdi prezentaci o dopravě na světě formou kvízu a doplňování: nejprve zkus sám, poté si ověř řešení a nakonec si udělej zápis do sešitu

Fyzika - pročti si prezentaci o zvuku, pořiď si zápis do sešitu a zkoušej různé zvuky doma (hudební nástroje, nádobí, aj.)a také porovnej jak se liší, když je budeš poslouchat v místnosti, venku, u skály aj.

Dějepis - do sešitu vypracuj a vyřeš zadané úkoly na pracovním listu (křížovka, přesmyčka aj.), můžeš využít učebnici a internet

Přírodopis - projdi si prezentaci o hormonech v lidském těle, zpracuj ji do sešitu i s obrázky (zjednoduš podle potřeby)

Chemie - projdi si na pracovním listu látku o halogenidech, zkus nejprve sám vyřešit a poté si zkontroluj správné řešení a zapiš do sešitu

 

26. 5. 2020:

Matematika - pustíme se do geometrických konstrukcí. Opiš si do sešitu modré pole na str. 149. Sestroj veškeré konstrukce ze str. 149 - je to opakování, vše bys měl(a) zvládnout. Pokud něco nepůjde, ozvi se, poskytnu ti návod. Hotové konstrukce zašli.

Český jazyk - uč. str. 69 / cv. 4 - pracuj dle zadání ( př. 1.graf = Všiml jsem si paní , která upadla na přechodu. ) Poslední graf znamená, že věty 3. a 4. přívlastková obě závisí na II.větě hlavní )

- uč. str. 69 / 5 a - tady se určitě pobavíte, str. 70 / 6 - grafy nekreslete, jen určete počet vět a druh vět v souvětí

- uč. str. 70 / 7 a + c + e

Literární výchova - přečti si básně o písmenkách abecedy autora V.Nezvala - str.189

- odpověz na otázku, jaký rým autor použil. Pokus se sám ( - a ) vytvořit báseň na jakékoliv písmeno abecedy, můžeš doplnit i ilustrací.

Ruský jazyk - nauč se číst texty - str. 31 / 17 a + 62/ 18 a + b + 65 / pohádka Lidojed a princezna

- písanka : str. 58 / 1 + 3, str. 59 / 5 + 7 , str. 60 / 9

 

1. 6. 2020:

Anglický jazyk - do 8. 6.

1) Učebnice str. 62 a 63. Projdeme spolu na online lekci.

2) Pracovní sešit str. 72, bod 6.2 vypsat do sešitu. Poslat na mail.

3) Pracovní sešit str. 50 a 51. Vypracovat a poslat na mail.

4) Online lekce ve čtvrtek 4. 6. v 10 hod, odkaz zde (heslo 8A). Budu se těšit!

Zeměpis - projdi si prezentaci o rozvoji cestovního ruchu v ČR a ve světě a zkus se zamyslet nad jednotlivými body na snímcích a rozvést je vlastními slovy - poté pořiď zápis do sešitu a odpověz na otázky na snímku č,11 a uveď také ohrožení cestovního ruchu v souvislosti se současnou pandemií

Fyzika - prohlédni si prezentaci o hlasitosti a odrazu zvuku, pořiď si zápis do sešitu a ozvěnu i dozvuk si vyzkoušej na různých místech a zkus vysvětlit rozdíl, zamysli se také, která povolání jsou ohrožena nadměrným hlukem

Dějepis - pečlivě si přečti prezentaci o Bachově absolutismu, udělej si zápis do sešitu a také vypracuj referát o životě kterékoliv ze slavných osobností uvedených v prezentaci

Přírodopis - projdi si prezentaci o smyslech, zápis si udělej do sešitu i s obrázky a popisy ucha a oka, vymysli také další příklady potravin u jednotlivých chutí na snímku č.3

Chemie - přečti si prezentaci o měření kyselosti a zásaditosti a udělej si zápis do sešitu, pomocí lakmusu můžeš i vyzkoušet na praktických příkladech doma

Milí žáci, doufám, že jste pilně pracovali a i nadále plníte všechny zadané domácí úkoly. Proto mi je zašlete na známý mail: primapik@seznam.cz do 8.6.2020 - jeden žák = jeden mail.Do předmětu napište jméno,příjmení a třídu, mail pak bude obsahovat přílohy - složky jednotlivých předmětů se všemi úkoly, které máte na webu školy ( například zápisky v sešitech, pracovní listy apod.)a dále taky vaše hodnocení kvality prezentací (jak jste zvyklí z výuky) a vaše sebehodnoceni za dobu co jste doma, vyjádřené v několika větách. Takže posílejte (přesvědčte se,že odesíláte i přílohy!), dotazy na telefonu 605 426 982.

 

2. 6. 2020:

Český jazyk - uč. str. 72 / cv. 9 - souvětí opiš, doplň čárky a urči druhy VV

- uč. str. 74 / cv. 10 - doplň do souvětí jen čárky

- uč. str. 76 - opiš si tabulku spojovací výrazy v souvětí, pak vypracuj cv. 1 na str. 76

Literární výchova - přečti si ukázku Tlak života - str. 203

- odpověz na všechny otázky za textem - str. 208

Ruský jazyk - uč. str. 69 - přečti si text ve cv. 5 a . Určitě ho dokážeš přeložit do Jč ( ústně )

- uč. str. 72 - prohlédni si obrázek a odhadni význam nových slovíček ( pomůže ti slovník v písance str. 78 )

- uč. str. 73 - nauč se číst úvodní text Portrét, str. 76 - zopakuj si časování slovesa kreslit ( žlutá tabulka )

- písanka . str. 67 / cv. 3 + str. 68 / 6 + str. 69 / 7 a + b

 

3. 6. 2020:

Výchova ke zdraví - zde

Matematika - přečti si v učebnici stranu 150. Podle vzoru v učebnici na straně 151 proveď celou konstrukci dle zadání 150/1 (včetně náčrtu a zápisu postupu konstrukce). Toto své provedení mi pošli.

 

8. 6. 2020:

Anglický jazyk - do 15. 6.

1) Učebnice str. 64, článek Horoes and heroines in Britain, přečíst, přeložit.

2) Pracovní sešit str. 52 a 53. Poslat na mail.

3) Online lekce ve čtvrtek 11. 6. v 9:30!!!! Odkaz zde (heslo 8A). Budu se těšit!

Zeměpis - projdi si prezentaci o státu a politice, zápis udělej do sešitu a hlavně vyřeš všechny zajímavé a vtipné kvízy - můžeš použít internet

Fyzika - přečti si prezentaci o meteorologii, udělej si zápis do sešitu, dobře si prohlédni všechny měřicí přístroje a dohledej k měření čeho přesně slouží

Dějepis - přečti si prezentaci o vzniku Rakousko-Uherska, zápis udělej do sešitu, můžeš využít i učebnici

Přírodopis - vypracuj všechny úkoly o zdravé výživě v pracovním listu do sešitu a poté si ověř správná řešení

Chemie - přečti si prezentaci o kyselinách, zápis pořiď do sešitu a zkus přidat ještě jednu kyselinu u kyslíkatých i bezkyslíkatých kyselin (můžeš využít internet či učebnici)

 

9. 6. 2020:

Český jazyk - uč. str. 76 / cv. 2 - pracuj dle zadání

- str. 77 / cv. 4 a + b + d + e

- str. 79 - do sešitu opiš oranžovou tabulku, str. 79 / cv. 9 a + b - doplň čárky v souvětí

- str. 87 - přečti si text Slovanské jazyky a do sešitu zapiš jen rozdělení slovanských jazyků ( a + b + c )

Sloh - uč. str. 119 / cv. 3 a - d + cv. 4, str. 120 / cv. 5

Ruský jazyk - uč. str. 74 / cv. 2 b ( nauč se číst ) + e

- str. 79 - prostuduj tabulku tvary přídavných jmen

- str. 80 / cv. 14 a + str. 82 / cv.20 nauč se číst

- str. 80 - prohlédni si tabulku s názvem To už umíš = 2. + 3. pád osobních zájmen ( už jsme se učili )

- písanka : str. 70 / cv. 10 + 11 , str. 71 / cv. 13 a , str. 73/ cv. 17 , str. 74 / cv. 19

 

10. 6. 2020:

Matematika - vyřeš úlohu 154/8. Jedná se o klasickou konstrukci trojúhelníka, jakou znáš již několik let. Důležité je, abys nejprve stvořil(a) náčrt s popisem známých parametrů, provedl(a) přesnou konstrukci a její zápis. Jako vzor ti dobře poslouží řešená ukázková úloha z učebnice 153/6 a tvá minulá práce ze str. 150. Jsi-li v nesnázích, piš o konkrétní pomoc.

Oficiální stránky ZŠ a MŠ Andělská Hora - © Liddy 2020