Úvodní stránka - Třídy - 8. A

8. A

Domácí úkoly:

 

17. 3. 2020:

Anglický jazyk - úkoly do středy 25. 3. 2020

1) Pracovní sešit str. 28, cv. 1 a 2 (doplnit slovíčka a čísla)

2) Učebnice str. 41 celá. Přečíst a přeložit text, zodpovědět otázky z cvičení 1 a 2. Cvičení 3 podle posunu časů dokreslit ručičky na hodinách. Nepíšete nic do učebnice, vše přepíšete či překreslíte do sešitu, vypracované vyfotíte a pošlete do 25. 3. na mail michaela.bartova@seznam.cz

Český jazyk - úkoly vypracujte s chutí do 24.3.2020

do sešitu vypracuj následující cvičení - str. 52 a ,b, c, d, e

str. 55 / 12 - urči poměry mezi VH a v každé větě urči ZSD

str. 58 / 18 a, b, c

Ruský jazyk - úkoly vypracujte s chutí do 24.3.2020

umět číst : str.29/ 7 + 34/ 14 + 35 / 19a

písanka : str. 29 / 12 + 29/ 13 a, b - vypracuj

Literární výchova - úkoly vypracujte s chutí do 24.3.2020

str. 136 - text Z.Jirotky - Saturnin - přečíst a do sešitu písemně zodpověz otázky za textem 1 + 3 + 4

Zeměpis - slepá mapa

Fyzika - elektrický obvod - vyplňte pracovní list s využitím učebnice popř.sešitu

Přírodopis - svalová soustava - opakuj si podle prezentace svalovou soustavu

Dějepis - velká francouzská revoluce

Chemie - chemické prvky - nejprve s využitím tabulky prvků, pak bez ní

Matematika - máš-li k disposici počítač, procvič si zlomky

 

18. 3. 2020:

Matematika - pokračujeme v opakování. V případě chyby cvičení opakuj, dokud nezískáš 100%

 

19. 3. 2020:

Matematika - připomeňme si zápis geometrických konstrukcí. V případě chyby opakuj své pokusy tak dlouho, dokud nebude tvůj výkon na 100%. Kdyby nastal nějaký zádrhel, použij WhatsApp 775197108 nebo mail sam.hawkens@centrum.cz.

 

20. 3. 2020:

Matematika - pokračujeme v zápisu

 

23. 3. 2020:

Anglický jazyk - do pátku 27. 3. 2020

1) Procvičit minulý čas prostý, pravidelná a nepr. slovesa (odkaz 1, odkaz 2, odkaz 3, odkaz 4). Procházej odkazy opakovaně, slovíčka bys měl/a znát, ale pokud ne, vypiš si je.

2) Učebnice str. 42, cv. 2 a) + b) Napiš věty na každé slovíčko. Jsou to běžná (některá frázová) slovesa, která bys měl/a znát. Pokud nebudeš vědět, podívej se na internet. Do sešitu, vyfoť a pošli.

3) Učebnice str. 43 cv. 1. Přečti rámeček. Jsou tam slovíčka BUT (ale) a HOWEVER (nicméně, však, avšak, ale). Věty si přelož a uvidíš, jak různě můžeš pomocí spojek tvořit souvětí. Pak vypracuj cvičení b) do sešitu, každou napiš oběma způsoby, ať si to procvičíš. Vyfoť a pošli.

Fyzika - trénuj vodiče a izolanty

 

24. 3. 2020:

Český jazyk - do 31. 3. 2020 - tentokrát si opakuj učivo na tomto odkazu - zvol si 8.ročník a procvičuj : přejatá slova + psaní i/y v koncovkách + čárky v souvětí

Literární výchova - do 31. 3. 2020 - přečti si text B. Mc Donaldové - Morová rána - str. 152. V této ukázce vede otec své děti k utužování tělesné kondice, do sešitu napiš, k čemu vede tebe tvůj táta ( resp. máma ).Můžeš doplnit kresbou.

Ruský jazyk - do 31. 3. 2020 - stále si opakuj doposud probranou slovní zásobu

- v uč. str. 35 / 19 b - do textu doplň chybějící slova. Podle tohoto cvičení si připrav vyprávění o sobě. - uč.str. 36 / 20 a - nauč se číst

- písanka : str. 30 / 16 + str .31 / 18

- učivo si můžeš opakovat i na těchto stránkách

Matematika - připomeň si poměr zde a zde

 

25. 3. 2020:

 

Matematika - měřítko mapy a slovní úlohy

 

26. 3. 2020:

Zeměpis - zadání

Dějepis - zadání

Přírodopis - vyplň malý testík a poté si ho můžeš na stejném odkazu i zkontrolovat

Chemie - zadání

 

27. 3. 2020:

Matematika - připomeň si přímou a nepřímou úměrnost, tady a tady - pokud už jsi zapomněl(a), nakoukni do sešitu ze 7. třídy (čím víc, tím...)

 

30. 3. 2020:

Anglický jazyk - do 3. 4. 2020

1) Dále procvičujte minulé časy v násl. odkazech: odkaz 1, odkaz 2, odkaz 3, odkaz 4, odkaz 5.

2) Učebnice str. 44, cv. 1. Přečti a přelož text. Na základě textu vypracuj i cvičení 2 na str. 45 (spojovačka). Podívej se i na tento krátký dokument o Londýně.

3) Pracovní sešit str. 34 - vyplnit a poslat zpět

Zeměpis - vypracuj otázky na pracovním listu s pomocí mapy a poté si zkontroluj správnost svých odpovědí

Fyzika - vyplň úkoly v pracovním listu a poté si ověř správnost svých odpovědí

Dějepis - zopakuj si s využitím prezentace (příp. i sešitu a učebnice) údaje o významné osobnosti francouzských dějin a poté zodpověz otázky na konci prezentace do svého sešitu

Přírodopis - pročti si dobře celou prezentaci o virech a v závěru vyplň otázky a na snímku 9 přidej o opatření při COVID-19

Chemie - pročti si pečlivě prezentaci a poté vypracuj úkoly v ní uvedené do svého sešitu

Matematika - procvič si jednoduché úlohy na poměr a vícenásobný poměr

 

31. 3. 2020:

Český jazyk - milí žáci, opět posílám úkoly na následující období , vypracujte je do týdne, tj. 7.dubna. Vše bez problémů zvládnete .

Procvičujte učivo na těchto stránkách:

a/ otevřete kapitolu tvarosloví a procvičujte : podst.jména + slovesný vid + spojky

b/ v kapitole skladba : souvětí souřadné a podřadné + věta jednoduchá

Sloh - od dnešního dne do 14. 4. si pište deník ( do slohových sešitů ) - zaznamenejte, co jste ten den dělali, na co jste mysleli, z čeho měli radost či obavy, na co se těšíte apod.

Ruský jazyk - v uč.str. 39 - nauč se číst 2 texty

- na těchto stránkách opakuj slovní zásobu z tematického celku zvířata + barvy + zelenina + ovoce -

- písanka : str. 34 / cv. 2 + 3, str. 43 - 44 trénuj výslovnost nové slovní zásoby

 

1. 4. 2020:

Matematika - vypočítej tyto slovní úlohy, řešení naskenuj nebo vyfoť a zašli na WhatsApp 775197108 nebo mail sam.hawkens@centrum.cz do 3. 4. 2020. Na těchto kontaktech je samozřejmě možno řešit dotazy a rady.

Oficiální stránky ZŠ a MŠ Andělská Hora - © Liddy 2020