Úvodní stránka - Třídy - 7. A

7. A

Domácí úkoly:

 

17. 3. 2020:

Anglický jazyk - úkoly do středy 25. 3. 2020

1) Učebnice str. 33, cv. 8 a - doplnit do textu was, wasn't, were, weren't (přepsat CELÉ do sešitu, doplnit slovíčka, vyfotit a poslat s překladem do středy 25. 3. na michaela.bartova@seznam.cz)

2) Pracovní sešit str. 25, cv. 5 - utvoř otázky a odpovědi podle obrázků (zaslat vyfocené na mail)

3) Pracovní sešit str. 26, cv. 1, 2 - doplnit slovíčka a křížovku podle instrukcí (zaslat vyfocené na mail) ÚKOLY ZASÍLAT VŽDY NEJPOZDĚJI K VÝŠE STANOVENÉMU DATU! Je to opakování.

Český jazyk - úkoly vypracujte s chutí do 24.3.2020

str. 66 - opsat do sešitu tabulku s názvem Věty tázací

str. 67 / 4 a, b - vypracovat do sešitu

str. 65 / 2 - ze cvičení vypiš všechna podst.jména a urči pád + číslo + rod + vzor - do sešitu

Ruský jazyk - úkoly vypracujte s chutí do 24.3.2020

umět číst texty na str. 25/7, 8, 9, 10

písanka : str. 21 / 4.5 + 5 a,b

Literární výchova - úkoly vypracujte s chutí do 24.3.2020

str. 149 - text J.Suchého - Já žiju dál - umět recitovat zpaměti

Zeměpis - slepá mapa - nejprve s využitím atlasu, mapy, globusu a pak bez nich

Fyzika - zákon setrvačnosti

Matematika - máš-li možnost použít počítač, procvič si celá čísla

 

18. 3. 2020:

Matematika - pokračujeme v procvičování celých čísel. Budeš-li chybovat, proveď cvičení znovu, dokud nebude tvůj výsledek 100%.

 

19. 3. 2020:

Matematika - nastal čas procvičit si celá čísla formou slovních úloh. V případě chyby opakuj své pokusy tak dlouho, dokud nebude tvůj výkon na 100%. Kdyby nastal nějaký zádrhel, použij WhatsApp 775197108 nebo mail sam.hawkens@centrum.cz.

 

20. 3. 2020:

Matematika - pokračujeme ve slovních úlohách

 

23. 3. 2020:

Anglický jazyk - úkoly do pátku 27. 3. 2020

1) Zopakuj v sešitě otázku minulého času - Did..?

2) Pracovní sešit str. 31 (zde), celá strana. Vypracované poslat zpět.

3) Pracovní sešit str. 27 (zde), celá strana. Vypracované poslat zpět.

4) Učebnice str. 39, cv. 6. Poslechni (poslech zde) a doplň tabulku. Před samotným poslechem si nejprve přelož otázky v tabulce. Tabulku napiš do sešitu, vyfoť a pošli. Díky :-).

5) Procvičte minulý čas prostý - pravidelná slovesa

6) Procvičte minulý čas prostý - nepravidelná slovesa

Fyzika - zkoušej, případně použij učebnici

 

24. 3. 2020:

Český jazyk - do 31. 3. 2020 - tentokrát si opakuj učivo na tomto odkazu - zvol si 7. ročník a zaměř se na : vyjmenovaná slova + pravopis podstatných jmen + shoda podmětu s přísudkem

Literární výchova - do 31. 3. 2020 - stále piluj recitaci básně "Já žiju dál", opakuj si tyto literární pojmy : poezie, báseň, verš, druhy rýmů, báseň epická a lyrická, pohádka, povídka, pověst. Připravuj si referát o knize, kterou právě čteš ( vypadá to, že to bude tvůj poslední referát v tomto škol. roce. )

Ruský jazyk - do 31. 3. 2020

- stále si opakuj čtení textů v učebnici str. 19 - str. 29

- písanka : vypracuj na str. 22 cv. 6 / a, b ,c + cv. 8 + 9

- učivo si můžeš opakovat i na těchto stránkách

Matematika - vypracuj řešení těchto úloh, toto naskenuj či vyfoť a zašli přes WhatsApp 775197108 nebo mail sam.hawkens@centrum.cz do 25. 3. 2020

 

26. 3. 2020:

Zeměpis - zadání

 

27. 3. 2020:

Matematika - připomeň si přímou a nepřímou úměrnost, tady a tady - pokud už jsi zapomněl(a), nakoukni do sešitu ze 7. třídy (čím víc, tím...)

 

30. 3. 2020:

Anglický jazyk - úkoly do 3. 4. 2020

Milí žáci, stále opakujeme minulý čas prostý.

1) Učebnice str. 40. Přečtěte oba texty v rámečkách a přeložte. Všimněte si, že jeden text je v minulém čase a jeden v přítomném. Jeden vypráví děda a druhý Helena. Určete, který čas je v kterém textu. Poté přepište do sešitu tabulku a doplňte ji. Na základě textu zkuste napsat i vy 10 vět o tom, kam jste jeli vy. V minulém čase. Vše mi prosím vyfoťte a pošlete.

2) Učebnice str. 41 - přečíst text a přeložit. Nemusíte mi posílat. Slovíčka, která neznáte, si napište do slovníčku.

3) Pracovní sešit str. 32 a 33 (poslat zpět na mail).

4) Zde procvičíte minulý čas prostý: odkaz 1, odkaz 2, odkaz 3.

5) Kdybyste se nudili, můžete se podívat na anglickou pohádku (je v minulém čase), popř. vyberte i jinou.

Zeměpis - zopakuj si základní údaje o Asii a vyhledej vše i na mapě

Fyzika - zopakuj si všechny tři newtonovy zákony v pracovním listu

Matematika - znovu se podívej na úměrnosti a zkus spočítat několik jednoduchých úloh na poměr

 

31. 3. 2020:

Český jazyk - Milí žáci, opět posílám úkoly na následující období , vypracujte je do týdne, tj. 7.dubna. Procvičujte učivo na těchto stránkách, otevřete kapitolu tvarosloví a opakujte : zájmena + slovesa + stupňování příslovcí + přísl.spřežky

Sloh - od dnešního dne do 14. 4. si pište deník ( do slohových sešitů ) - zaznamenejte, co jste ten den dělali, na co jste mysleli, z čeho měli radost či obavy, na co se těšíte apod.

Ruský jazyk - do 31. 3. 2020

- v uč. na str. 28 - nauč se číst krátké rozhovory pod 3 úvodními obrázky

- písanka: na str. 24 - 25 / vypracuj cv. 1 - 3.2

 

1. 4. 2020:

Matematika - pokračujeme v opakování poměru v podobě měřítka u modelů, měřítka na mapách a ještě jednou měřítko. Všechny úlohy můžeš počítat pomocí trojčlenky.

 

6. 4. 2020:

Zeměpis - otestuj své znalosti a zkus odpovědět na otázky do sešitu

Fyzika - zopakuj si látku o tlakové síle a zodpověz úkoly na konci prezentace do svého sešitu

Anglický jazyk - do 10. 4. 2020

1) Učebnice str. 42, cv. 1 - Poslechněte nahrávku a určete pořadí obrázků.

2) Učebnice str. 42, cv. 2 - Napište na základě poslechu Tedův den. Cvičení navazuje na poslech. Pište věty v minulém čase prostém, dejte pozor na nepravidelná slovesa. Vypracovaná cvičení 1 a 2 mi pošlete na mail.

3) Pracovní sešit str. 79. Vpravo dole máte nepravidelná slovesa (irregular verbs). Napište mi na prvních 15 slovíček (abecedně popořadě, takže poslední bude draw) libovolné věty v minulém čase. Pošlete na mail.

4) Procvičte minulý čas - nepravidelná slovesa: odkaz 1, odkaz 2, odkaz 3.

5) Podívejte se na videa o Velikonocích v Británii. Slaví se trochu jinak než u nás: odkaz 1, odkaz 2, odkaz 3

Matematika - připomeňme si násobení zlomků

 

7. 4. 2020:

Český jazyk - Přeji všem krásný den a posílám úkoly, které tentokrát splňte do středy 15.4. Učebnice str. 68 - opište do sešitu tabulku s novým učivem - věty dvoj a jednočlenné. Poté vypracujte na str. 68 / cv. 2a + 2b ( tady podtrhni ve větě jednočlenné jen přísudek )

Sloh - stále pracujte na psaní deníku, poslední zápis proveďte za úterý 14.dubna.

Literární výchova - věřím, že se věnujete jakékoliv četbě, máte dostatek času připravovat si referát o přečtené knize a nezapomeňte i na základní info o autorovi díla.

Ruský jazyk - opakuj si čtení 3 rozhovorů na str. 28 v učebnici

- uč. str. 28 / cv. 4 - doplň tužkou další slova, na které si vzpomeneš

- uč. str. 29 / cv. 6 - nauč se číst dané slabiky

- písanka: str. 25 / 3.3 + str. 26 / 3.4 + str. 22 / 8

Budete-li mít potřebu zeptat se na něco, napište mi na email : bartonkova.lenka@seznam.cz. Všem vám přeji pěkné Velikonoce.

 

14. 4. 2020:

Přírodopis - učebnice str. 70 - 75 - Kapraďorosty

Zeměpis - pročti si prezentaci o Izraeli a vypiš si údaje do sešitu a vyhledej v mapě

Fyzika - přečti si prezentaci o hydraulických zařízeních a udělej si zápis do sešitu a ověř si zadaný pokus ze snímku 2

Anglický jazyk - do 20. 4.

1) Učebnice str. 44, cv. 1 - přečti si slovíčka u obrázků. Přepiš si slovíčka, v pracovním sešitě budeš mít překlad slovíček, takže nemusíš vyhledávat nikde jinde.

2) Učebnice str. 44, cv. 2 - Napiš, jaké druhy jídla a pití znáš. Vyfoť a pošli na mail.

3) Učebnice str. 44, cv. 3 a) Napiš, které jídlo máš a nemáš rád/a. Napiš alespoň 4 jídla ke každému. Cvičení 3 b) Vytvoř a napiš 5 otázek "Do you like....?" Odpověz podle vzoru. Vše vyfoť a pošli na mail.

4) Procvič slovíčka: odkaz 1, odkaz 2, odkaz 3, odkaz 4, odkaz 5, odkaz 6.

Matematika - zkusíme se ponořit do "nové" látky s názvem Čtyřúhelníky. Přečti si v učebnici strany 202 a 203. Do sešitu si zapiš informace z modrých polí. Pokud jsi zapomněl/a, co to znamená konvexní či nekonvexní, najdeš to např. tady. Vypracuj úlohu 202/1 a 204/6. Pošli mi to. Pokud tomu nerozumíš, piš. Stranky ZDE.

 

15. 4. 2020:

Český jazyk - Milí žáci, opět se hlásím s úkoly, které vypracujte do týdne, tj. 22. dubna. Učebnice str. 67 - napište do sešitu text Starý medvěd a u každé věty urči, zda se jedná o jedno či dvojčlennou větu. Zároveň si opakuj slovní druhy, tzn. v tomto textu nad každé slovo napiš číslo, o jaký slov.druh se jedná.( 1 - 10 )

Literární výchova - přečti si ukázku A.Jiráska Faustův dům ( str. 96 - 103 ), do sešitu odpověz na otázky za textem, a to : a) str. 100 - 1. + 2. + 6. ot., b) str. 103 - 1. + 4. ot.

Ruský jazyk - uč. str. 30 - nauč se číst cv. 7 + 8

- písanka str. 26 / cv.3.5 + str. 27 / cv. 4

Věřím, že psaní deníku jste zdárně ukončili, až se sejdeme, ke všem úkolům se společně vrátíme . Jen chci připomenout, že v případě nejasností mě můžete kontaktovat na e-mail adrese. (bartonkova.lenka @ seznam.cz)

 

20. 4. 2020:

Zeměpis - přečti si prezentaci o vzniku Izraele a s využitím učebnice nebo internetu zjisti také současný stav a vztahy mezi Izraelem a Palestinou, vše písemně vypracuj do sešitu

Fyzika - projdi si v krátkém opakování princip hydrauliky a zkus vypočítat do sešitu zadané příklady

Anglický jazyk - do 26. 4.

1) Pracovní sešit str. 69, bod 4.1 - Vypiš si celý bod do sešitu a pošli na mail.

2) Podívej se na video.

3) Pracovní sešit str. 34 - celá strana - pošli na mail.

4) Ve středu 22. 4. v 11 hod proběhne ONLINE VÝUKA. Vyzkoušíme na 40 minut učení přes Zoom. Asi 5 minut před desátou klikněte na tento odkaz. Měl by se vám automaticky stáhnout program do pc, pokud ne, zobrazí se manuální volba. Budeme používat video, měla bych vás taky slyšet, zoom by měl být funkční i přes mobil, ale protože budu sdílet obrazovku, radši použijte počítač. Připravte si učebnice a sešity a případně dotazy. Budu se na vás těšit!

Matematika - dostáváme se k první skupině čtyřúhelníků s názvem ROVNOBĚŽNÍKY. Podívej se v učebnici na strany 204 a 205. Vypiš si do sešitu informace z modrých polí (ještě tam přidej větu ze strany 206 "Součet velikostí sousedních úhlů rovnoběžníka je 180°.") a hlavně je pusť do svého mozku. Pokus se o vyřešení úlohy 205/4 (řešení mi pošli). Stranky ZDE.

 

22. 4. 2020:

Český jazyk - procvičujeme učivo

- uč. str. 60 / cv. 9 - urči, zda se jedná o větu jedno či dvojčlennou, cvičení napiš

- na těchto stránkách - z kapitoly skladba vět vypracuj test č. 1 + 2 + 4 a z kapitoly význam slov všechny testy

Literární výchova - na těchto stránkách vypracuj testy z Lv:

- pro 5.ročník - test 1

- pro 7. ročník - test 2 + 3

Ruský jazyk - v uč. str. 31 / cv. 11 - nauč se číst

- str. 31 / cv.12 b - odpověz správně na 5 vět ( předtím si připomeň rozhovory str. 28 )

- v uč. str. 13 / a + b - doplň tužkou správné slovo

- prostuduj si žlutou tabulku na str. 31

- písanka : str. 27 / 5 + 7

- stále si procvičuj psaní písmen, slabik, slov dle libosti. Sám nejlíp víš, kde máš krapítek mezery.

Přírodopis - výpisky, str. 74 - 75 (do 30. dubna). Použij: presentace 1, presentace 2, video 1, video2

 

23. 4. 2020:

Matematika - na základě toho, co ses dozvěděl(a) o rovnoběžnících, vyřeš tyto úlohy:

a) je dán rovnoběžník ABCD, úhel u vrcholu C má velikost 78°. Jaké jsou hodnoty úhlů u zbylých vrcholů?

b) je dán rovnoběžník KLMN, úhel u vrcholu K má velikost 49°. Jaké jsou hodnoty úhlů u zbylých vrcholů?

c)je dán rovnoběžník HORA, úhel u vrcholu A má velikost 115°. Jaké jsou hodnoty úhlů u zbylých vrcholů?

d)je dán rovnoběžník MORD, úhel u vrcholu O má velikost 99°. Jaké jsou hodnoty úhlů u zbylých vrcholů?

Pošli mi řešení...

 

27. 4. 2020:

Zeměpis - projdi si prezentaci o Indii, udělej si zápis do sešitu, vyhledej oblasti na mapě a zodpověz otázky v prezentaci

Fyzika - přečti si prezentaci o hydrostatickém tlaku, zkus vždy zodpovědět otázky, spočítat příklady a pak si ověř správné řešení, vše proveď do sešitu. Pokud se vám něco nedaří, potřebujete poradit nebo se zeptat, telefon i mail na mě máte. Matzkeová

Anglický jazyk - do 3. 5.

1) Učebnice str. 46, cv. 2 - přečti článek a přelož.

2) Pracovní sešit str. 70, body 4.2, 4.3, 4.4., 4.5 a 4.6 přepiš do sešitu s gramatikou a pošli mi na mail. Budeme s tím dále pracovat.

3) Pracovní sešit str. 35, celá strana - vyplň a pošli na mail.

4) Přečti následující text. Odpověz na otázky u textu.

5) Další online výuka proběhne v úterý 28. 4. v 11 hod. V daný čas klikni na tento odkaz. Budu se na vás všechny těšit.

 

29. 4. 2020:

Český jazyk - seznámíš se s novým učivem - větné ekvivalenty

- uč. str. 69 - tabulku přepiš do sešitu

- uč. str. 69 / 4 -napiš dle zadání + str. 70 / 5 a

- toto učivo procvičuj - viz odkaz z minulého týdne

P.S. sledujte každé úterý ve 14 hod. na ČT 1 pořad Škola doma - opakování češtiny

Literární výchova - uč. str. 163 - 167 - přečti si texty Oty Pavla , do sešitu opět zapiš jméno autora a názvy úryvků tak, jak jsme zvyklí

- písemně odpověz na otázky za texty : str. 164 / 1 str. 166 / 2 + 3, str.171 / 4 + 5 + 6 + 7

Ruský jazyk - uč. str. 32 / 15 a - doplň rozhovory

- str. 32 / 16 a + b - nauč se číst

- str. 33 - nauč se číst říkanku vedle obrázku melounu

- písanka : str. 28 / 8 + 9

- písanka : str. 28 - opakuj si slovní zásobu, zajisté ji už ovládáš

Přeji hodně zdaru do další práce.

Matematika - bavíme se o rovnoběžnících. Dělí na dvě skupiny: pravoúhelníky (čtverec a obdélník) - přečti si o nich na straně 207 v učebnici (předpokládá se, že už je důvěrně znáš) a kosoúhelníky (kosočtverec a kosodélník) - o těch se základní informace dozvíš na straně 208. Podívej se na obrázky a zapiš si do sešitu věty z modrých polí. Na počítači si látku můžeš procvičit třeba zde - vyber si matematiku pro 2. stupeň, 7. ročník, geometrie, čtyřúhelníky - čtverec a obdélník - obvod (dohromady 4 cvičení).

 

4. 5. 2020:

Přírodopis - do 15. května

- shlédnout prezentace + udělat zápisky do sešitů, str. 74 - 83, presentace 1, presentace 2, presentace 3

Zeměpis - projdi si prezentaci o Japonsku, doplň text a zkontroluj si řešení, k obrázkům zkus vysvětlit co znamenají pojmy - vše do sešitu

Fyzika - projdi si prezentaci, poznamenej do sešitu a zkus vypočítat příklad samostatně, poté si ověř správné řešení

Anglický jazyk - do 10. 5.

1) Učebnice str. 48 - celá strana. Přečíst a projít otázky ve cvičení 1 a 2.

2) Pracovní sešit str. 38 a 39 - celé. Vypracované zaslat na mail. Budeme společně vypracovávat i na online hodině ve středu.

3) Ve středu 6. 5. v 11 hodin online výuka. Klikni na tento odkaz v 11 hod a budu se těšit!

4) Kdo mi dluží úkoly z předchozích týdnů, prosím zaslat do neděle, jinak budu považovat za nevypracované! Děkuji.

Matematika - bavíme se stále o rovnoběžnících. Přidej do svých vědomostí tabulku na straně 209 nahoře. Vyřeš úlohu 209/10 a pošli mi ji. Myslím, že na všechny odpovědi přijdeš, když všechny čtyři rovnoběžníky budeš mít před sebou.

 

6. 5. 2020:

Český jazyk - na stránkách https://www.onlinecviceni.cz

- v kapitole Skladba vět vypracuj test 01+ 02 + 03 + 04 + 04a + 05 ( procvičuješ podmět + přísudek)

- v uč. str. 71 - přepiš do sešitu tabulku o podmětu a přísudku, vypracuj cvičení 71/ 2, str. 72 - učivo o podmětu přepiš do sešitu + 73/ 2 a + b

Literární výchova - str. 171 - přečti si text Čas tajných přání

- str. 176 - info o autorce zapiš do sešitu a následně odpověz na otázky : co znamená pojem dospívání, co je vikýř, pavlač, boršč + z jakých surovin se připravuje, vysvětli pojem primabalerína. Náš hlavní hrdina bydlí v Praze, budu se tě ptát, co víš o našem hlavním městě. ( kde se nachází, počet obyvatel, historické památky atd. můžeš vycházet z vlastních zážitků )

Ruský jazyk - čeká tě nová lekce + 5 nových písmen.

- uč. str. 34 - nauč se číst text

- str. 34 / 1 a +b + c - odpovědi napiš tužkou za otázku

- str. 35 / 3 - za větu napiš tužkou ano / ne

- písanka : str. 29 / úvodní cvičení + 2 + 3

- str. 30 / cv. 4.1 + 4.2

 

7. 5. 2020:

Matematika - nastal čas bavit se o obsahu rovnoběžníků. Začněme opakováním toho, jak se vypočte obsah pravoúhelníků (tedy čtverce a obdélníka). Máš-li k disposici počítač s internetem, zkus vyřešit správně co nejvíce úloh z této strany a z této strany (zároveň tam máš návody k řešení). Z učebnice pak zkus vyřešit úlohu 211/3 - zašli svůj postup nebo se ozvi v nesnázích.

 

11. 5. 2020:

Zeměpis - projdi si prezentaci o Číně, hledej i na mapě a vše zpracuj do sešitu - návod máš v prezentaci

Fyzika - pečlivě si projdi všechny úkoly v prezentaci o plování těles a zkus je vyřešit, poté si ověř správné řešení, pokud nemáš doma tabulky, můžeš využít internet, vše do sešitu

Anglický jazyk - do 18. 5.

1) Učebnice str. 50, cv. 1 - přečíst, přeložit a určit pořadí obrázků. Str. 50, cv. 3 a 4 - vypracovat do sešitu. Zaslat na mail. Vypište si také slovíčka a naučte se je.

2) Pracovní sešit str. 40 a 41 - vypracovat a zaslat na mail. Budeme společně probírat na online lekci ve středu.

3) Online lekce proběhne ve středu 13. 5. v 11 hod. Přihlaste se zde. Budu se těšit!

 

12. 5. 2020:

Český jazyk - uč. str. 73 / cv. 3 - vypracuj dle zadání

- str. 73/ 4 - jazykový rozbor

- str. 74 - do sešitu opiš tabulku s názvem Přísudek

- str. 74 / 1 a - ve větě podtrhni ZSD, do závorky za větu napiš druh přísudku

Sloh - uč. str. 118 / 6 a - líčení. Na vynechané místo v textu doplň chybějící slovo.

Literární výchova - přečti si text E.T.Mimozemšťan - str. 176

- opět si zapiš název textu + autora do sešitu a odpověz na otázky za textem - 1 + 2 + 3 ( můžeš i namalovat hlavní postavu tak, jak si ji představuješ )

Ruský jazyk - uč. str. 35 / cv. 3 + 4 + 5 se nauč číst

- písanka : str. 31 / 4.3 + 4.4 ( učíš se psát písmenka s + g ), procvičuj slovíčka v písance na str. 34

 

13. 5. 2020:

Matematika - ještě před universálním návodem k výpočtu obsahu rovnoběžníka si musíme ujasnit, co je to výška rovnoběžníka. Vše potřebné najdeš v učebnici na str. 212. Zapiš si příslušnou větu do sešitu a vyřeš úlohu 212/8 (nic nepřekresluj, jen podle obrázku urči u každého rovnoběžníka, kromě KLMN, velikost jedné jeho výšky - té, která je na první pohled jasná). Návod: u prvního čtyřúhelníka ABCD je snadno spočitatelná výška na stranu "a" či "c" - měří 8 čtverečků. Změřenou výšku vždy správně pojmenuj. Pošli to.

 

15. 5. 2020:

Matematika - obsah jakéhokoli čtyřúhelníka se vypočte podle vzorce na str. 213 dole (zapiš si to do sešitu). Procvič si tento jednoduchý vzorec na základních příkladech zde (vyber si Čtyřúhelníky – rovnoběžník – obsah a Čtyřúhelníky – rovnoběžník – obsah (A)).

 

18. 5. 2020:

Zeměpis - projdi si prezentaci, udělej si zápis do sešitu o jednotlivých zemích a na snímku 7 zodpověz otázky - taky do sešitu

Fyzika - přečti si zajímavosti ze života Archiméda a pořiď si zápis do sešitu

 

19. 5. 2020:

Český jazyk - opakuješ přísudek : uč.str. 74/ 2 ( přísudek ve větě podtrhni )

- opakuješ rozvíjející větné členy, učili jste se již v 6. r. - uč.str. 76 - opiš tabulku s názvem Předmět

- uč. str. 76 / 2 + str. 76/ 3 - věty opiš, vyhledej PT ( zkratka předmětu ) a urči jeho pád ( např. Maminka upekla koláč - koláč = PT 4 )

Literární výchova - str. 182 - přečti si ukázku Voskovce a Wericha, následně odpověz na otázky :

a/ kdo to byl Ezop a kdy žil

b/ co je to bajka a jaké bajky znáš

Ruský jazyk - uč. str. 35 / 6 a + 7 - nauč se číst

- uč.str. 36 / 8 + 9 ( tužkou vyškrtni slovo, které je ve větě nadbytečné )

- písanka : str. 31 / 4.5 + str. 32 ú 6 a + b - pracuj dle zadání

- zhlédni video o městě Petrohrad ( rusky Sankt Pětěrburg )

Anglický jazyk - do 24. 5.

1) Učebnice str. 52, přečíst článek, přeložit a zodpovědět věty, zda jsou pravda, lež, případně nebylo řečeno. Poslat na mail.

2) Učebnice str. 54, vypracovat celou stranu do sešitu, vyfotit a poslat na mail.

3) Pracovní sešit str. 42 a 43. Vypracovat a poslat na mail. Budeme probírat na online lekci ve středu.

4) Online výuka proběhne ve středu 20. 5. v 11 hod. Odkaz zde. Budu se na Vás těšit!

 

21. 5. 2020:

Matematika - úloha 214/16. Návod: a) S = 2 * 4 = 8. Pošli to.

 

25. 5. 2020:

Anglický jazyk - do 31. 5.

1) Učebnice str. 56 a 57. Zaměřte se na slovíčka, vypište je a opište si cvičení 4, gramatiku (otázky a odpovědi). Na straně 57 přečtěte cvičení 5, probereme na online lekci, takže slovíčka doplníme.

2) Pracovní sešit str. 44 a 45. Poslat na mail.

3) Online výuka ve středu 27. 5. v 11 hod. Odkaz zde (heslo: 7A). Budu se těšit!

Zeměpis - projdi si prezentaci o ostrovech jihových. Asie, udělej si zápis do sešitu a hledej oblasti na mapě

Fyzika - projdi si prezentaci o tlaku plynu v uzavřené nádobě, prohlédni obrázky, zápis si pořiď do sešitu a zkus vymyslet další příklady z běžného života, kde se můžeš setkat s principem podtlaku a přetlaku

 

26. 5. 2020:

Matematika - procvičujeme obsah rovnoběžníka. Vypočti 214/13, 15. Zapiš si do sešitu modré pole ze strany 215 a procvič tento vztah na příkladech 215/19 a 216/20. Všechny výpočty s celým postupem pošli.

Český jazyk - procvičuj předmět zde - vyber online cvičení pro 2. st. 7. ročník, pak vyber téma - Skladba, budeš vyhledávat předměty a určovat jejich pád

- uč. str. 77 - do sešitu opiš tabulku PU

- uč. str. 78 / 6 - pracuj dle zadání ( př. Auto zastavilo před domem - před domem = PUM )

- uč. str. 78 / 7 - pracuj dle zadání ( př. Silně foukal vítr. Foukal vítr z hor atd. )

Na výše uvedených stránkách si procvič i PU, opět z tématu Skladba.

Sloh - uč. str. 122 - seznámíš se s tím, jak má vypadat životopis. Do sešitu opiš tabulku na str. 122 - 123

- uč. str. 123 / cv. 1 - podle Davidova životopisu napiš svůj .

Ruský jazyk - uč. str. 36 - nauč se číst krátké věty ve cv. 10 a + b

- uč. str. 37 / cv. 12 - doplň do věty chybějící sloveso. Na téže straně si prostuduj žlutou tabulku, dozvíš se, jak v ruštině oslovujeme ( 5.pád neexistuje )

- písanka : str. 32 / 5 a + b, str. 33 / 7

- stále opakuj slovní zásobu

- krátká zajímavá videa o vzdělání v Rusku ( 1. + 2. část ) + poslední den školy v Rusku si prohlédni zde

 

1. 6. 2020:

Anglický jazyk - do 7. 6.

1) Učebnice str. 58 a 59. Vypište si z této lekce slovíčka (máte je v pracovním sešitu). Projděte si cvičení 1, 3, 4, 5, 6, 7 a 8. Cvičení 5 a 7 napište do sešitu a pošlete mi na mail.

2) Pracovní sešit str. 70, bod 5.2 (celý) - Vypište si druhý stupeň přídavných jmen, jak se tvoří. Budeme s ním v této lekci pracovat. Je to zde přehlednější než v učebnici.

3) Pracovní sešit str. 46 a 47. Poslat na mail.

4) Online výuka proběhne ve středu 3. 6. v 11 hod. Odkaz zde (heslo: 7A). Budu se těšit!

Zeměpis - projdi si prezentaci o Singapuru, rozklikej si všechny odkazy na obrázky na jednotlivých snímcích a poté si udělej zápis do sešitu a hledej na mapě

Fyzika - přečti si prezentaci o světle a světelných zdrojích, pořiď si zápis do sešitu a poté zkus vymyslet další příklady k jednotlivým snímkům z běžného života a své vědomosti si procvič v závěru prezentace

Milí žáci, doufám, že jste pilně pracovali a i nadále plníte všechny zadané domácí úkoly. Proto mi je zašlete na známý mail: primapik@seznam.cz do 8.6.2020 - jeden žák = jeden mail.Do předmětu napište jméno,příjmení a třídu, mail pak bude obsahovat přílohy - složky jednotlivých předmětů se všemi úkoly, které máte na webu školy ( například zápisky v sešitech, pracovní listy apod.)a dále taky vaše hodnocení kvality prezentací (jak jste zvyklí z výuky) a vaše sebehodnoceni za dobu co jste doma, vyjádřené v několika větách. Takže posílejte (přesvědčte se,že odesíláte i přílohy!), dotazy na telefonu 605 426 982.

 

2. 6. 2020:

Český jazyk - věnujeme se rozvíjejícím větným členům, dnes to bude přívlastek Do sešitu opiš tabulku Přívlastek - str. 78

- uč. str. 78 / cv . 8 a + str. 79 / cv. 10 vypracuj do sešitu . Příklad cv. 8 a - studený ( Pks) - potok - vody ( Pkn)

- Toto učivo si procvičuj zde ( vyber kapitolu s názvem Skladba vět , klikni na přívlastek , procvičíš si druhy )

Sloh - uč. str. 125 / 5 c

- Nezapomeň text členit na odstavce, pracuj dle návodu, tj. podle tabulky, kterou máš již opsanou v sešitě .

Ruský jazyk - čeká tě nová lekce č. 12

- uč. str. 40 - nauč se číst úvodní text ( + str. 42 / 10 a )

- uč. str. 43 / cv. 13 a ( opakuješ si číslovky )

- písanka : str. 33 / 8 + 9, str. 35 / 1 + 3, str. 36 / 4.1 + 4.2

 

3. 6. 2020:

Matematika - zapiš si do sešitu modré pole ze strany 216. Proveď úlohu 216/21. Máš-li k disposici počítač, zpracuj zde tato cvičení: čtyřúhelníky - čtverec - obvod, čtyřúhelníky - čtverec - obvod (A), čtyřúhelníky - obdélník - obvod, čtyřúhelníky - obdélník - obvod (A), čtyřúhelníky - kosočtverec - obvod, čtyřúhelníky - kosočtverec - obvod (A), čtyřúhelníky - kosočtverec - obvod (B), čtyřúhelníky - kosodélník - obvod, čtyřúhelníky - kosodélník - obvod (A), čtyřúhelníky - obecný čtyřúhelník - obvod.

 

8. 6. 2020:

Anglický jazyk - do 15. 6.

1) Učebnice str. 60 a 61. Projdeme společně na online lekci. Důležitá je gramatika na str. 61, cv. 2 c). Tento týden se budeme učit superlative, tj. když o něčem říkáme, že je to "nej".

2) Pracovní sešit str. 71, body 5.3 - 5.6 - opište do sešitu a pošlete mi na mail.

3) Pracovní sešit str. 48 a 49. Budeme probírat na online lekci alespoň z části. Prosím zaslat na e-mail.

4) Online výuka bude ve středu 10. 6. v 11 hod. Odkaz zde (heslo 7A). Budu se těšit!

Zeměpis - projdi si prezentaci o korejském poloostrově, zápis proveď do sešitu a hledej s využitím mapy

Fyzika - přečti si o fázích měsíce, prohlédni si pečlivě obrázky, zápis udělej do sešitu i s nákresy jednotlivých fází

 

9. 6. 2020:

Český jazyk - uč.str. 81/ cv. 1 - napište podle zadání ( př. Mám rád oplatky i sušenky = oplatky i sušenky PT 4 )

- Z tabulky přístavek str. 81 opiš do sešitu 1. + 3. +4. + 5. + 6. + 7. větu.

- uč.str. 82 / cv. 4 - napište podle zadání

- uč.str. 96 / cv.2 + 3 ( tvoř krátké věty ) + 1

Sloh - uč.str. 125 / cv.6 b - vyber si jedno z pěti zvířátek na obrázku a pracuj dle zadání ( např. Jsem želvička Žofinka...)Tvé fantazii se meze nekladou.

Ruský jazyk - uč. str. 43 / cv. 12 a + b nauč se číst

- str. 44 / cv. 14 b - podle prvních dvou ukázek doplň zbývající

- str. 45 / cv. 16 a + b pracuj dle zadání, str. 45 / cv. 18 a + b ( doplň tužkou číslovku )

- písanka : str. 37 / 4.3 + 4.4 + 4.5

- procvičuj slovíčka s obrázky zde

 

10. 6. 2020:

Matematika - obsah trojúhelníka. Do sešitu si opiš modré pole ze strany 217. Vypočítej 217/1 a 218/3 (tahle úloha velmi připomíná zadání z 21. 5.). Obě řešení pošli, pokud nevíš, jak nato, piš o pomoc.

Oficiální stránky ZŠ a MŠ Andělská Hora - © Liddy 2020