Úvodní stránka - Třídy - 7. A

7. A

Domácí úkoly:

 

17. 3. 2020:

Anglický jazyk - úkoly do středy 25. 3. 2020

1) Učebnice str. 33, cv. 8 a - doplnit do textu was, wasn't, were, weren't (přepsat CELÉ do sešitu, doplnit slovíčka, vyfotit a poslat s překladem do středy 25. 3. na michaela.bartova@seznam.cz)

2) Pracovní sešit str. 25, cv. 5 - utvoř otázky a odpovědi podle obrázků (zaslat vyfocené na mail)

3) Pracovní sešit str. 26, cv. 1, 2 - doplnit slovíčka a křížovku podle instrukcí (zaslat vyfocené na mail) ÚKOLY ZASÍLAT VŽDY NEJPOZDĚJI K VÝŠE STANOVENÉMU DATU! Je to opakování.

Český jazyk - úkoly vypracujte s chutí do 24.3.2020

str. 66 - opsat do sešitu tabulku s názvem Věty tázací

str. 67 / 4 a, b - vypracovat do sešitu

str. 65 / 2 - ze cvičení vypiš všechna podst.jména a urči pád + číslo + rod + vzor - do sešitu

Ruský jazyk - úkoly vypracujte s chutí do 24.3.2020

umět číst texty na str. 25/7, 8, 9, 10

písanka : str. 21 / 4.5 + 5 a,b

Literární výchova - úkoly vypracujte s chutí do 24.3.2020

str. 149 - text J.Suchého - Já žiju dál - umět recitovat zpaměti

Zeměpis - slepá mapa - nejprve s využitím atlasu, mapy, globusu a pak bez nich

Fyzika - zákon setrvačnosti

Matematika - máš-li možnost použít počítač, procvič si celá čísla

 

18. 3. 2020:

Matematika - pokračujeme v procvičování celých čísel. Budeš-li chybovat, proveď cvičení znovu, dokud nebude tvůj výsledek 100%.

 

19. 3. 2020:

Matematika - nastal čas procvičit si celá čísla formou slovních úloh. V případě chyby opakuj své pokusy tak dlouho, dokud nebude tvůj výkon na 100%. Kdyby nastal nějaký zádrhel, použij WhatsApp 775197108 nebo mail sam.hawkens@centrum.cz.

 

20. 3. 2020:

Matematika - pokračujeme ve slovních úlohách

 

23. 3. 2020:

Anglický jazyk - úkoly do pátku 27. 3. 2020

1) Zopakuj v sešitě otázku minulého času - Did..?

2) Pracovní sešit str. 31 (zde), celá strana. Vypracované poslat zpět.

3) Pracovní sešit str. 27 (zde), celá strana. Vypracované poslat zpět.

4) Učebnice str. 39, cv. 6. Poslechni (poslech zde) a doplň tabulku. Před samotným poslechem si nejprve přelož otázky v tabulce. Tabulku napiš do sešitu, vyfoť a pošli. Díky :-).

5) Procvičte minulý čas prostý - pravidelná slovesa

6) Procvičte minulý čas prostý - nepravidelná slovesa

Fyzika - zkoušej, případně použij učebnici

 

24. 3. 2020:

Český jazyk - do 31. 3. 2020 - tentokrát si opakuj učivo na tomto odkazu - zvol si 7. ročník a zaměř se na : vyjmenovaná slova + pravopis podstatných jmen + shoda podmětu s přísudkem

Literární výchova - do 31. 3. 2020 - stále piluj recitaci básně "Já žiju dál", opakuj si tyto literární pojmy : poezie, báseň, verš, druhy rýmů, báseň epická a lyrická, pohádka, povídka, pověst. Připravuj si referát o knize, kterou právě čteš ( vypadá to, že to bude tvůj poslední referát v tomto škol. roce. )

Ruský jazyk - do 31. 3. 2020

- stále si opakuj čtení textů v učebnici str. 19 - str. 29

- písanka : vypracuj na str. 22 cv. 6 / a, b ,c + cv. 8 + 9

- učivo si můžeš opakovat i na těchto stránkách

Matematika - vypracuj řešení těchto úloh, toto naskenuj či vyfoť a zašli přes WhatsApp 775197108 nebo mail sam.hawkens@centrum.cz do 25. 3. 2020

 

26. 3. 2020:

Zeměpis - zadání

 

27. 3. 2020:

Matematika - připomeň si přímou a nepřímou úměrnost, tady a tady - pokud už jsi zapomněl(a), nakoukni do sešitu ze 7. třídy (čím víc, tím...)

 

30. 3. 2020:

Anglický jazyk - úkoly do 3. 4. 2020

Milí žáci, stále opakujeme minulý čas prostý.

1) Učebnice str. 40. Přečtěte oba texty v rámečkách a přeložte. Všimněte si, že jeden text je v minulém čase a jeden v přítomném. Jeden vypráví děda a druhý Helena. Určete, který čas je v kterém textu. Poté přepište do sešitu tabulku a doplňte ji. Na základě textu zkuste napsat i vy 10 vět o tom, kam jste jeli vy. V minulém čase. Vše mi prosím vyfoťte a pošlete.

2) Učebnice str. 41 - přečíst text a přeložit. Nemusíte mi posílat. Slovíčka, která neznáte, si napište do slovníčku.

3) Pracovní sešit str. 32 a 33 (poslat zpět na mail).

4) Zde procvičíte minulý čas prostý: odkaz 1, odkaz 2, odkaz 3.

5) Kdybyste se nudili, můžete se podívat na anglickou pohádku (je v minulém čase), popř. vyberte i jinou.

Zeměpis - zopakuj si základní údaje o Asii a vyhledej vše i na mapě

Fyzika - zopakuj si všechny tři newtonovy zákony v pracovním listu

Matematika - znovu se podívej na úměrnosti a zkus spočítat několik jednoduchých úloh na poměr

 

31. 3. 2020:

Český jazyk - Milí žáci, opět posílám úkoly na následující období , vypracujte je do týdne, tj. 7.dubna. Procvičujte učivo na těchto stránkách, otevřete kapitolu tvarosloví a opakujte : zájmena + slovesa + stupňování příslovcí + přísl.spřežky

Sloh - od dnešního dne do 14. 4. si pište deník ( do slohových sešitů ) - zaznamenejte, co jste ten den dělali, na co jste mysleli, z čeho měli radost či obavy, na co se těšíte apod.

Ruský jazyk - do 31. 3. 2020

- v uč. na str. 28 - nauč se číst krátké rozhovory pod 3 úvodními obrázky

- písanka: na str. 24 - 25 / vypracuj cv. 1 - 3.2

Oficiální stránky ZŠ a MŠ Andělská Hora - © Liddy 2020