Úvodní stránka - Třídy - 7. A

7. A

Beseda o drogách - 7. listopadu 2018

Ve středu 7. listopadu 2018 navštívil naši školu pracovník PPP v Bruntále, Mgr. Stanislav Toman, odborný konzultant na drogovou tématiku. Pan Toman byl žáky sedmého ročníku přijat velmi dobře. Jeho sympatické vystupování přimělo žáky k aktivnímu zapojení do průběhu besedy. Žáci se dozvěděli o nebezpečí návykových látek, o vzniku závislosti na těchto látkách, o trestní odpovědnosti. Zajímavé bylo vysvětlení, proč někteří lidé jsou více ohrožení vznikem závislosti. Své vyprávění pan Toman doplňoval jednoduchými kresbami na tabuli. Bylo znát, že tato problematika žáky zajímá, proto v závěru kladli mnoho otázek. V besedě jsme pokračovali v další vyučovací hodině i po odchodu pana Tomana. Beseda byla objednána v rámci preventivního programu naší školy.

Soňa Olivová - TU VII. A

Oficiální stránky ZŠ a MŠ Andělská Hora - © Liddy 2018