Úvodní stránka - Třídy - 6. A

6. A

Domácí úkoly:

 

17. 3. 2020:

Anglický jazyk - úkoly do středy 25. 3. 2020

1) Učebnice str. 40, cv. 1 - Překreslit obrázek se všemi popisky.

2) Učebnice str. 40, cv. 2 - Přepsat časy uvedené na hodinách (nápověda je uvedena nad obrázky hodin, jen doplňte čas) - vyfoťte a prosím zašlete na michaela.bartova@seznam.cz

3) Pracovní sešit str. 32, cv. 1 a 2 - vypracované zaslat na mail (viz výše)

Český jazyk - žáci si mohou procvičovat český jazyk vážnou i zábavnou formou na následujících odkazech: mojecestina.cz, umimecesky.cz nebo pravopisne.cz. U většiny cvičení si mohou vybrat třídu, náročnost i procvičovaný jev. Většinou je zde i vyhodnocení a správné odpovědi.

Matematika - máš-li možnost použít počítač, připomeň si trojúhelník

 

18. 3. 2020:

Matematika - pokračujeme v opakování trojúhelníku, zkus vyřešit tuto úlohu

 

19. 3. 2020:

Matematika - do třetice trojúhelník. Vzpomeň si na trojúhelníkovou nerovnost (nebo si to najdi v sešitě či knize) a vyřeš tyto úkoly. Zároveň si procvičíš převody jednotek délky. V případě chyby opakuj své pokusy tak dlouho, dokud nebude tvůj výkon na 100%. Kdyby nastal nějaký zádrhel, použij WhatsApp 775197108 nebo mail sam.hawkens@centrum.cz.

 

20. 3. 2020:

Zeměpis - zadání

Matematika - na závěr týdne si propojíme matematiku s dopravní výchovou. Čekají tě značky.

 

23. 3. 2020:

Anglický jazyk - úkoly do pátku 27. 3. 2020

Milé děti, děkuji za vaše úkoly, jste šikovní. Budeme pokračovat v procvičování času.

1) Učebnice str. 41 - cv. 3. Zapište časy, které slyšíte (zde poslech 2.3), cv. 4 a), b) Poslechněte rozhovory a přiřaďte k aktivitám v rámečku dny a časy (poslech 2.4).

2) Učebnice str. 41 - cv. 5. Doplňte předložky do rámečku. Toto cvičení si udělejte do sešitu s gramatikou a pamatujte, že ke dnům se váže předložka ON, k časům předložka AT.

3) Pracovní sešit str. 33 - celá strana. Ve cvičení 5 musíte správně seřadit slova do věty, vzpomeňte, kam co ve větě dáváte v otázce a v odpovědi. Vše výše uvedené mi prosím zase vyfoťte a pošlete do pátku 27. 3. 2020. Děkuji.

4) Procvičte časy (odkaz 1, odkaz 2)

5) Naučte se písničku

Český jazyk - přečtěte si jednu libovolnou knihu dle vlastního výběru a následně zpracujte písemně stručný referát o jejím obsahu. Pokračujte v procvičování mluvnického učiva, zaměřte se především na větné členy: podmět, přísudek, předmět, přívlastek a příslovečné určení.

 

24. 3. 2020:

Matematika - zpracuj úkoly v tomto pracovním listu a zašli sken či foto přes WhatsApp 775197108 nebo mail sam.hawkens@centrum.cz do středy 25. 3. 2020. Pokud jsi zapomněl(a), jak lze sestrojit kružnici opsanou, podívej se zde.

 

27. 3. 2020:

Matematika - připomeň si osovou souměrnost. Zkus zvládnout všechna nabídnutá cvičení.

 

30. 30. 2020:

Zeměpis - zadání

Anglický jazyk - úkoly do 3. 4. 2020

1) Učebnice str. 42, cv. 2. Přečti text a přelož. Vypiš si modrá slovíčka do slovníčku a přelož. Slovíčka určitě znáš. Celý text je v přítomném čase prostém (Present simple), který používáme, když popisujeme běžné, opakující se činnosti. Už jste se s časem setkali, úplně nové to pro vás není. Angličtina má dva přítomné časy. Jeden je průběhový, který vyjadřuje především činnost, kterou vykonáváme právě teď a druhý je prostý, který máte teď v učebnici.

2) Pracovní sešit str. 69, cvičení 4.3 - přítomný čas prostý - oznamovací věty. Celé si přepiš do sešitu, ať víš, jak se čas tvoří. Pamatuj hlavně na 3. osobu j. č. (he, she, it), že přidává s. Vyfocené mi pošli na mail.

3) Učebnice str. 43, cvičení 3 b) - doplň do vět slovesa. Hodně ti napomůže cvičení 2 na předchozí straně. Poté zkus napsat stejné věty o sobě a to mi opět pošli.

4) Procvič přítomný čas prostý zde.

5) Procvič čas zde.

Fyzika - procvič si převody jednotek délky (potřebuješ-li pomůcku, najdeš ji např. zde, kde si také vybereš z dalších úloh dle libosti)

Matematika - připomeň si, jak se počítá obvod jednoduchých obrazců (pokud jsi zapomněl(a), mrkni do učebnice na str. 37.

 

1. 4. 2020:

Matematika - procvič si tohle zaokrouhlování, tohle zaokrouhlování a tohle zaokrouhlování

 

6. 4. 2020:

Český jazyk - jsou před námi nejvýznamnější jarní svátky - Velikonoce. Připomeňte si, jaké zvyky či tradice udržujete ve své rodině a napište o tom krátké vyprávění do slohu. Procvičujte si a opakujte mluvnické učivo - můžete k tomu využít např. odkaz onlinecviceni.cz, kde najdete jak cvičení pravopisná, tak možnost procvičovat větné členy. Zkuste si "zahrát" staré dobré Město, jméno, zvíře, rostlina, věc. Možná se zapojí i někdo z vašich blízkých, nebo si sami procvičíte slovní zásobu a zkusíte vymyslet i slova na těžší písmena abecedy, nebo co nejvíce slov na lehčí písmena. Nezapomeňte na čtení. Pokud už jste stačili nějakou knihu přečíst a zpracovat referát, můžete číst další a opět zpracovat krátký referát. Nezapomeňte také odpočívat a třeba potěšit někoho ze svých blízkých, kamarádů nebo spolužáků pěkným obrázkem nebo vzkazem, přáním k Velikonocům.

Oficiální stránky ZŠ a MŠ Andělská Hora - © Liddy 2020