Úvodní stránka - Třídy - 6. A

6. A

Domácí úkoly:

 

17. 3. 2020:

Anglický jazyk - úkoly do středy 25. 3. 2020

1) Učebnice str. 40, cv. 1 - Překreslit obrázek se všemi popisky.

2) Učebnice str. 40, cv. 2 - Přepsat časy uvedené na hodinách (nápověda je uvedena nad obrázky hodin, jen doplňte čas) - vyfoťte a prosím zašlete na michaela.bartova@seznam.cz

3) Pracovní sešit str. 32, cv. 1 a 2 - vypracované zaslat na mail (viz výše)

Český jazyk - žáci si mohou procvičovat český jazyk vážnou i zábavnou formou na následujících odkazech: mojecestina.cz, umimecesky.cz nebo pravopisne.cz. U většiny cvičení si mohou vybrat třídu, náročnost i procvičovaný jev. Většinou je zde i vyhodnocení a správné odpovědi.

Matematika - máš-li možnost použít počítač, připomeň si trojúhelník

 

18. 3. 2020:

Matematika - pokračujeme v opakování trojúhelníku, zkus vyřešit tuto úlohu

 

19. 3. 2020:

Matematika - do třetice trojúhelník. Vzpomeň si na trojúhelníkovou nerovnost (nebo si to najdi v sešitě či knize) a vyřeš tyto úkoly. Zároveň si procvičíš převody jednotek délky. V případě chyby opakuj své pokusy tak dlouho, dokud nebude tvůj výkon na 100%. Kdyby nastal nějaký zádrhel, použij WhatsApp 775197108 nebo mail sam.hawkens@centrum.cz.

 

20. 3. 2020:

Zeměpis - zadání

Matematika - na závěr týdne si propojíme matematiku s dopravní výchovou. Čekají tě značky.

 

23. 3. 2020:

Anglický jazyk - úkoly do pátku 27. 3. 2020

Milé děti, děkuji za vaše úkoly, jste šikovní. Budeme pokračovat v procvičování času.

1) Učebnice str. 41 - cv. 3. Zapište časy, které slyšíte (zde poslech 2.3), cv. 4 a), b) Poslechněte rozhovory a přiřaďte k aktivitám v rámečku dny a časy (poslech 2.4).

2) Učebnice str. 41 - cv. 5. Doplňte předložky do rámečku. Toto cvičení si udělejte do sešitu s gramatikou a pamatujte, že ke dnům se váže předložka ON, k časům předložka AT.

3) Pracovní sešit str. 33 - celá strana. Ve cvičení 5 musíte správně seřadit slova do věty, vzpomeňte, kam co ve větě dáváte v otázce a v odpovědi. Vše výše uvedené mi prosím zase vyfoťte a pošlete do pátku 27. 3. 2020. Děkuji.

4) Procvičte časy (odkaz 1, odkaz 2)

5) Naučte se písničku

Český jazyk - přečtěte si jednu libovolnou knihu dle vlastního výběru a následně zpracujte písemně stručný referát o jejím obsahu. Pokračujte v procvičování mluvnického učiva, zaměřte se především na větné členy: podmět, přísudek, předmět, přívlastek a příslovečné určení.

 

24. 3. 2020:

Matematika - zpracuj úkoly v tomto pracovním listu a zašli sken či foto přes WhatsApp 775197108 nebo mail sam.hawkens@centrum.cz do středy 25. 3. 2020. Pokud jsi zapomněl(a), jak lze sestrojit kružnici opsanou, podívej se zde.

 

27. 3. 2020:

Matematika - připomeň si osovou souměrnost. Zkus zvládnout všechna nabídnutá cvičení.

 

30. 30. 2020:

Zeměpis - zadání

Anglický jazyk - úkoly do 3. 4. 2020

1) Učebnice str. 42, cv. 2. Přečti text a přelož. Vypiš si modrá slovíčka do slovníčku a přelož. Slovíčka určitě znáš. Celý text je v přítomném čase prostém (Present simple), který používáme, když popisujeme běžné, opakující se činnosti. Už jste se s časem setkali, úplně nové to pro vás není. Angličtina má dva přítomné časy. Jeden je průběhový, který vyjadřuje především činnost, kterou vykonáváme právě teď a druhý je prostý, který máte teď v učebnici.

2) Pracovní sešit str. 69, cvičení 4.3 - přítomný čas prostý - oznamovací věty. Celé si přepiš do sešitu, ať víš, jak se čas tvoří. Pamatuj hlavně na 3. osobu j. č. (he, she, it), že přidává s. Vyfocené mi pošli na mail.

3) Učebnice str. 43, cvičení 3 b) - doplň do vět slovesa. Hodně ti napomůže cvičení 2 na předchozí straně. Poté zkus napsat stejné věty o sobě a to mi opět pošli.

4) Procvič přítomný čas prostý zde.

5) Procvič čas zde.

Fyzika - procvič si převody jednotek délky (potřebuješ-li pomůcku, najdeš ji např. zde, kde si také vybereš z dalších úloh dle libosti)

Matematika - připomeň si, jak se počítá obvod jednoduchých obrazců (pokud jsi zapomněl(a), mrkni do učebnice na str. 37.

 

1. 4. 2020:

Matematika - procvič si tohle zaokrouhlování, tohle zaokrouhlování a tohle zaokrouhlování

 

6. 4. 2020:

Český jazyk - jsou před námi nejvýznamnější jarní svátky - Velikonoce. Připomeňte si, jaké zvyky či tradice udržujete ve své rodině a napište o tom krátké vyprávění do slohu. Procvičujte si a opakujte mluvnické učivo - můžete k tomu využít např. odkaz onlinecviceni.cz, kde najdete jak cvičení pravopisná, tak možnost procvičovat větné členy. Zkuste si "zahrát" staré dobré Město, jméno, zvíře, rostlina, věc. Možná se zapojí i někdo z vašich blízkých, nebo si sami procvičíte slovní zásobu a zkusíte vymyslet i slova na těžší písmena abecedy, nebo co nejvíce slov na lehčí písmena. Nezapomeňte na čtení. Pokud už jste stačili nějakou knihu přečíst a zpracovat referát, můžete číst další a opět zpracovat krátký referát. Nezapomeňte také odpočívat a třeba potěšit někoho ze svých blízkých, kamarádů nebo spolužáků pěkným obrázkem nebo vzkazem, přáním k Velikonocům.

Zeměpis - zadání

Anglický jazyk - úkoly do 10. 4. 2020

1) Učebnice str. 43, cv. 4 a). Přečtěte si text u obrázků a všimněte si, jak se tvoří zápor přítomného času prostého (pomocí "don´t"). Na to navážeme pracovním sešitem, str. 69, bod 4.4 Přítomný čas prostý - zápor. Opište tabulku do sešitu. Všimněte si, že je opět výjimka u 3. osoby j. č. (he, she, it). Na toto cvičení vytvořte 10 libovolných záporných vět i s překladem. Vše mi vyfoťte a pošlete (tabulku přepište do sešitu také).

2) Učebnice str. 43, cv. 5 a). Doplňte věty se záporem. Totéž udělejte s cvičením 5 b). Napište záporné věty o sobě. Obojí pošlete.

3) Pracovní sešit str. 34 a 35 celé. Hodiny v druhém cvičení na str. 34 vypište slovně (ne číslem)!

4) Podívejte se na videa o Velikonocích v Británii. Slaví se trochu jinak než u nás: odkaz 1, odkaz 2, odkaz 3

5) Procvičte přítomný čas prostý zde: odkaz 1, odkaz 2, odkaz 3

Matematika - procvič si násobky ve slovních úlohách

 

8. 4. 2020:

Fyzika - připomeň si

 

14. 4. 2020:

Anglický jazyk - úkoly do 20. 4.

1) Učebnice str. 44, cv. 1 - přečti nahlas a vypiš slovíčka. Věřím, že většinu už znáš.

2) Učebnice str. 44. cv. 2 - přečti nahlas si modrý, růžový a žlutý rámeček. Přelož si. Přiřaď k obrázkům nad nimi. Všimni si, že je vše napsané v přítomném čase prostém a všímej si třetí osoby j. č. (on, ona, to/ono, tj. Meena a Charlie), že mají ve slovesech koncovku "s" a zápor tvoří pomocí "doesn´t".

3) Učebnice str. 44. cv. 3 a)- doplň do sešitu tabulku, se správným slovesem. Nezapomeň na 3. osobu j. č. Minule jste si do sešitu vypisovali tabulky z pracovního sešitu, takže byste měli vědět, jak přítomný čas tvoříte :-). 3 b) - jen rozřadíš, která osoba připadne ke které bublině. 3 c) - přepiš modrý rámeček, ale změň osobu. Místo "I", použij "Pradeep nebo he". Toto mi pošli na mail.

4) Učebnice str. 45, cv. 4. Úplně to stejné jako ve cvičení 3 c. Podívej se na str. 42 na obrázky a text o Pradeepově dni. Přepiš tento text do 3. osoby j. č. Pozor na to, když je tam množné číslo "we" (my), změníš to na "they" (oni). Toto mi také pošli.

5) Procvič slovíčka: odkaz 1, odkaz 2, odkaz 3, odkaz 4

Přírodopis - učebnice str. 61 - 65 - Mlži, výpisky

Matematika - zkusíme se naučit, jak sestrojit těžiště a těžnice trojúhelníka. Těžnice je přímka, která spojuje vrchol trojúhelníka a střed strany naproti něj. Každý trojúhelník má tedy tři těžnice. Tyto těžnice se protínají v jediném bodě - ten se nazývá těžiště. Budeš potřebovat: pravítko, tužku a kružítko. Je potřeba umět sestrojit střed úsečky. Pokud si to nepamatuješ, mrkni sem (cvičili jsme to už u konstrukce kružnice opsané). Konstrukce těžnic a těžiště je tady nebo můžeš nakouknout do učebnice, něco je na str. 170, nebo to pohledej na internetu. Pokud to chápeš, zkus konstrukci z učebnice 171/4 (výsledek mi pošli na mail nebo whatsapp). Pokud to nechápeš, piš o pomoc.

 

17. 4. 2020:

Matematika - navážeme na předchozí látku a představíme si střední příčky. Každý trojúhelník má tři a při jejich konstrukci opět využijeme středů stran trojúhelníka. Postup je tento: 1) sestroj středy všech stran, 2) tyto středy mezi sebou spoj úsečkami. Do sešitu si vypiš z učebnice str. 175 - větu začínající tučně Střední příčka..., větu následující a větu v modrém poli. Tyto informace si zapamatuj a díky jejich znalosti vypracuj př. 175/3 a 175/6 (vnitřní úhly nového trojúhelníka měřit nemusíš). Opět mi zašli doklad o tvé práci.

 

20. 4. 2020:

Zeměpis - zadání

Anglický jazyk - úkoly do 26. 4.

1) Pracovní sešit str. 70, body 4.5 a 4.6 - opiš celé body. Nauč se. Pošli na mail.

2) Pročti si dokument o přítomném čase prostém. Vypiš si, kdy se časy používají, do sešitu.

3) Pracovní sešit str. 36 a 37, vyplň a pošli.

4) Ve středu 22. 4. v 10 hod proběhne ONLINE VÝUKA. Vyzkoušíme na 40 minut učení přes Zoom. Asi 5 minut před desátou klikněte na tento odkaz. Měl by se vám automaticky stáhnout program do pc, pokud ne, zobrazí se manuální volba. Budeme používat video, měla bych vás taky slyšet, zoom by měl být funkční i přes mobil, ale protože budu sdílet obrazovku, radši použijte počítač. Připravte si učebnice a sešity a případně dotazy. Budu se na vás těšit!

 

22. 4. 2020:

Přírodopis - výpisky, str. 66 - 68 (do 30. dubna), video 1, video 2

Matematika - děkuji aktivním žákům, kteří mě pravidelně zahrnují svými pracemi a potěšilo by mne, kdyby se také ostatní k něčemu rozhoupali. Na řadě našeho probírání je další jednoduchá konstrukce, která souvisí s trojúhelníkem - sestrojení jeho výšek. V učebnici je látka popsána na stranách 172 a 173. Na obrázku na straně 173 nahoře jsou výšky (jsou to úsečky, spojující každý vrchol s protější stranou, na níž jsou kolmé) vyznačeny modře. K jejich sestrojení potřebuješ pouze trojúhelníkové pravítko s ryskou. Postup najdeš např. zde. Podle tohoto návodu proveď následující konstrukci: sestroj trojúhelník ABC (a = 10 cm, b = 8 cm, c = 9 cm) a všechny tři jeho výšky. Výsledek pošli. Kdyby to nešlo, ozvi se.

Český jazyk - Již šestý týden (s částí jarních prázdnin vlastně sedmý) žijeme v situaci, kterou nikdo z nás dosud nezažil. Musíme dodržovat řadu nařízení, respektovat různé zákazy a omezení, zažíváme obavy, strach, nejistotu. Určitě ale také máme naději a věříme, že se vše obrátí k lepšímu a vrátíme se opět k "normálnímu" běžnému životu. Je jen otázkou času, kdy to bude. Pomyslné "světlo na konci tunelu" je snad již v dohlednu. Pokusme se ohlédnout za uplynulými týdny a udělat si jakousi rekapitulaci. Například: co se nejvíc změnilo v našem životě, co nám nejvíc chybělo, nebo naopak, vůbec nechybělo (z toho, co bylo omezeno), co nového jsme získali, co nás potěšilo, překvapilo mile i nemile, jak se změnil náš pohled na různé věci/činnosti, bez kterých jsme si ještě nedávno nedovedli svůj život vůbec představit ... Zkuste na toto téma napsat krátké povídání do slohu. Můžete si stále procvičovat i učivo mluvnické, např. na tomto odkazu, kde si můžete sami vybrat a sestavit různá cvičení na doplňování i opravování chyb. Nezapomínejte ani na četbu. Měli byste mít zpracovaný referát alespoň z jedné přečtené knihy.

 

27. 4. 2020:

Anglický jazyk - úkoly do 3. 5.

1) Učebnice str. 48, celá strana. Přečti si vše a vyhledej slovíčka na konci pracovního sešitu, která neznáš. Zapiš si je do slovíček. Celé téma je o sportu v anglicky mluvících zemích. Ve cvičení 1 b) vyjmenuj, které sporty jsou oblíbené v naší zemi. To mi pošli na mail.

2) Přečti tento článek a odpověz na otázky. Odpovědi na otázky mi pošli na mail.

3) Další online lekce bude v úterý 28. 4. v 10 hod. Připoj se na lekci ve stanovený čas zde. Připrav si učivo a budu se na tebe těšit.

 

29. 4. 2020:

Český jazyk - Pokud chcete zjistit, jak jste zvládli již probrané učivo, vypracujte přiložené pracovní listy. Oba dva jsou zaměřeny na větnou skladbu, konkrétně na základní skladební dvojici, tj. podmět a přísudek. Můžete si vybrat ze dvou pracovních listů - první je jednodušší, druhý je náročnější. Zvládnete-li, můžete vypracovat obě varianty. Jestli si nejste jisti, zopakujte si v učebnici na str. 64 - 65 nebo v sešitě. Vypracovaný list (listy) mi můžete poslat do 6. května na emailovou adresu, kterou najdete v kontaktech na školních stránkách. Protože dosud jsme trávili většinu času doma (možnosti cestování jsou velmi omezené), zkuste si připomenout nějaký pěkný výlet, který jste podnikli po naší vlasti, nebo třeba nějaké zajímavé místo třeba i v našem okolí, a napsat o něm do slohového sešitu. Své vyprávění nebo popis můžete pojmout i jako pozvánku k návštěvě daného místa.

Přílohy: pracovní list 1 (ODT) (PDF), pracovní list 2 (ODT) (PDF)

Matematika - na řadě je konstrukce kružnice vepsané (někteří ji stihli v rámci vyučování ještě před uzavřením školy). Přečti si o ní na straně 168 v učebnici. Je tam obrázek, jak vypadá, i postup konstrukce dole. Máme připravený libovolný trojúhelník. Sestrojíme osy všech tří úhlů, zde pro zapomětlivce. Do jejich průsečíku zapíchneme bodec kružítka, naměříme vzdálenost k některé ze stran a opíšeme kružnici. Přesnost práce tě odmění tím, že se kružnice dotkne každé strany zevnitř. Proveď a pošli. Kdyby něco, piš.

 

4. 5. 2020:

Zeměpis - zadání

Přírodopis - do 15. 5.

- prezentace (Členovci + Korýši) - shlédnout, zapsat podstatné věci + učebnice, str. 70 - 79

Anglický jazyk - úkoly do 10. 5.

1) Pracovní sešit str. 38 a 39 - celé, vyplň a pošli na mail. Je to stále procvičování na přítomný čas prostý, hlavně otázku (Do/does?), nemělo by vám to dělat problém. Kdyby ano, řeknete mi na online lekci.

2) Učebnice str. 50, celá strana. Projdeme na online lekci ve středu.

3) Online výuka ve středu 6. 5. v 10 hod. Připojte se v 10 hod zde. Těším se na vás!

4) Ti, kteří mají v úkolech resty, tj. dluží mi minulé úkoly, pošlou do neděle, budu uzavírat a započítám vaši aktivitu do hodnocení. Děkuji.

Matematika - měli bychom umět konstrukci kružnice trojúhelníku opsané i vepsané, měli bychom zvládnout sestrojit výšky, těžnice, těžiště a střední příčky trojúhelníka. Zopakujme si látku zde, tu a tady.

 

5. 5. 2020:

Český jazyk - Děkuji všem, kteří vypracovali pracovní listy zaměřené na základní skladební dvojici. Další pracovní listy (opět máte možnost si vybrat lehčí nebo náročnější variantu) se tentokrát zaměřují na rozvíjející větné členy, a to konkrétně na přívlastek. Učivo si můžete připomenout v učebnici na str. 67 - 68 nebo v sešitě. Vypracovaný list (listy) mi můžete poslat do 13. května. Děkuji i za zaslané úkoly do slohu. Další slohový útvar, který si můžete procvičit, je popis pracovního postupu (v učebnici str. 119 - 121). Zkuste napsat buď recept na nějaký váš oblíbený pokrm, nebo návod na výrobu nějakého jednoduchého předmětu. Nezapomeňte napsat také, co budete potřebovat (suroviny, materiál, nářadí ...). V čítance si můžete přečíst texty z kapitoly "Svět lidí a svět zvířat". Třeba vás některá z ukázek inspiruje k přečtení celé knihy, nebo k přečtení nějaké knihy o zvířatech, či alespoň k zamyšlení nad podobností či odlišností světa zvířecího a lidského.

Přílohy: pracovní list 3 (ODT) (PDF), pracovní list 4 (ODT) (PDF)

 

7. 5. 2020:

Matematika - tak to shrneme, ať se můžeme posunout dál. Na papír formátu A4 (ať už v sešitu nebo na samostatný list) stvoř tuto konstrukci:

1. sestroj trojúhelník HAF, h = 16 cm, a = 15 cm, f = 14 cm

2. sestroj jeho kružnici opsanou

3. sestroj jeho kružnici vepsanou

4. sestroj jeho těžnice (obtáhni je zelenou barvou)

5. sestroj jeho výšky (obtáhni je červenou barvou)

6. sestroj jeho střední příčky (obtáhni je modrou barvou)

Barevné zvýraznění proveď pomocí pravítka (ne, jak by někoho napadlo, od ruky). Před odesláním si práci nech zkontrolovat od tatínka, maminky, babičky nebo dědečka. Pošli mi to.

 

11. 5. 2020:

Zeměpis - zadání

Anglický jazyk - úkoly do 18. 5.

1) Pracovní sešit str. 40 a 41. Vypracujte a pošlete na mail. Budeme ve středu vypracovávat na online lekci, takže si s tím můžete počkat na středu. Zopakujte si prosím tvoření otázky v přítomném čase prostém (Do/does) a zápor zde.

2) Učebnice str. 52, cv. 1 a 2 - přečtěte a vypište slovíčka. Text přeložte. Cv. 3 a) vypište si předložky do sešitu. Už jste se s nimi setkali, jen si pamatujte, že "opposite" je proti, naproti, např. přes ulici. The bus stop is opposite our house. Autobusová zastávka je naproti našemu domu. 3 b) Napište do sešitu, kde se nachází medvídek.

3) Online výuka bude ve středu 13. 5. v 10 hod. Odkaz zde. Budu se těšit!

 

12. 5. 2020:

Matematika - návod na kostrukci výšek a kružnice vepsané

Český jazyk - Děkuji všem, kteří vypracovali pracovní listy zaměřené na přívlastek. Další pracovní listy (stále máte možnost si vybrat lehčí nebo náročnější variantu) se opět zaměřují na rozvíjející větné členy, tentokrát je to předmět. Učivo si můžete připomenout v učebnici na str. 68 - 70 nebo v sešitě. Vypracovaný list (listy) mi můžete poslat do 20. května. Děkuji i za zaslané další úkoly do slohu. V čítance jste si přečetli nebo ještě můžete přečíst texty z kapitoly "Svět lidí a svět zvířat". Toto téma vás může inspirovat (kromě četby) i k dalšímu slohovému úkolu. Tím může být příběh, který jste zažili a v němž sehrálo důležitou roli nějaké zvíře. Také to může být vyprávění o nějakém zvířátku, které jste chovali, chováte nebo byste chovat chtěli. Případně můžete napsat o nějakém svém nejoblíbenějším zvířeti.

Přílohy: pracovní list 5 (ODT) (PDF), pracovní list 6 (ODT) (PDF)

 

13. 5. 2020:

Matematika - další kapitolou jsou souměrné trojúhelníky. nejprve se budeme zabývat jejich úhly. Přečti si věty v modrém poli na straně 177. Pokud jim rozumíš, zapiš si je do sešitu. Podívej se na úlohy 177/1, 4, 5, 6. U všech si můžeš zkontrolovat výsledek na straně 212 a 213. Pokud některé nerozumíš, napiš.

 

15. 5. 2020:

Matematika - sestroj jeden příklad trojúhelníku rovnostranného a jeden příklad trojúhelníku rovnoramenného (použij vlastní zvolené délky stran). Pojmenuj jejich vrcholy a ke stranám napiš jejich délky. Pošli mi to.

 

19. 5. 2020:

Zeměpis - zadání

Anglický jazyk

1) Pracovní sešit str. 42 a 43. Budeme vypracovávat na online lekci příští středu. Jinak poslat vypracované na mail.

2) Procvičte si slovíčka v následujících odkazech: zde 1, zde 2, zde 3.

 

21. 5. 2020:

Český jazyk - Opět děkuji všem, kteří vypracovali předchozí pracovní listy týkající se předmětu. I další pracovní listy (stále máte možnost si vybrat lehčí nebo náročnější variantu) se zaměřují na rozvíjející větné členy - tím posledním je příslovečné určení. Učivo si můžete připomenout v učebnici na str. 70 - 72 nebo v sešitě. Vypracovaný list (listy) mi můžete poslat do 29. května. Děkuji i za zaslané další úkoly do slohu. Ty, kteří pracují, musím pochválit, protože odeslané práce jsou většinou bez chyb nebo jen s nějakými drobnými chybičkami, a to jak pracovní listy, tak slohy. V příštím týdnu se můžete opět více zaměřit na literaturu. V čítance si můžete přečíst texty z kapitoly "Dětskýma očima" od str. 130 po str. 150. Zde najdete jak ukázky poezie, tak úryvky z děl prozaických, tentokrát spíše vážněji laděných, vybízejících k zamyšlení.

Přílohy: pracovní list 7 (ODT) (PDF), pracovní list 8 (ODT) (PDF)

Matematika - učebnice 180/7

 

25. 5. 2020:

Anglický jazyk - úkoly do 31. 5.

1) Učebnice str. 54 a 55. Vypište si slovíčka a lekci probereme v online výuce. Vazbu there is/there are jsme již probírali loni, je to víceméně opakování.

2) Pracovní sešit str. 44 a 45. Vypracovat a poslat na mail (nejlépe po online výuce).

3) Online výuka ve středu 27. 5. v 10 hod, odkaz zde (heslo 6A). Budu se těšit!

 

26. 5. 2020:

Matematika - začínáme učivo: objem a povrch kvádru a krychle. Nejprve si zopakuj to, co už máš vědět na str. 40 (přečti si vše kromě modrého pole dole). Ze strany 184 si do sešitu opiš horní dvě modrá pole (je tam vše základní o výpočtu objemu kvádru a krychle). Zda tomu rozumíš si ověř na úlohách zde. Vyber si cvičení: kvádr - objem 01 a krychle - objem 01.

 

27. 5. 2020:

Zeměpis - zadání

 

1. 6. 2020:

Český jazyk - Děkuji všem, kteří mi poslali pracovní listy týkající se příslovečného určení. Následující pracovní listy (opět máte možnost si vybrat lehčí nebo náročnější variantu) se zaměřují na celkové shrnutí učiva o větných členech. Učivo si můžete znovu připomenout (pokud bude třeba) v učebnici od str. 64 po str. 72, v sešitě nebo v předchozích pracovních listech. Vypracovaný list (listy) mi můžete poslat do 7. června.

Děkuji i za další zaslané úkoly do slohu. V minulém týdnu jste se měli více zaměřit na literaturu, a to na ukázky z kapitoly "Dětskýma očima", kde jste si mohli přečíst jak ukázky poezie, tak úryvky z děl prozaických, které byly spíše vážněji laděné, vybízející k zamyšlení. Abychom téma trochu odlehčili, zkuste si vzpomenout na nějakou příhodu ze svého dětství (ať už si ji pamatujete, nebo ji znáte z vyprávění svých blízkých) a podělit se o ni formou vyprávění s ostatními.

Přílohy: pracovní list 9 (ODT) (PDF), pracovní list 10 (ODT) (PDF)

Anglický jazyk - úkoly do 7. 6.

1) Popište svůj dům, byt, kde žijete. Použijte vazbu "there is/are". Pomohou vám články v učebnici na str. 54 a 55. Použijte slovíčka ohledně vybavení bytu. 10 vět do sešitu. Poslat na mail.

2) Učebnice str. 56 a 57, projděte si slovíčka. Vypište do slovníčku. Co se týče gramatiky na str. 57, je lepší vypsat si body z pracovního sešitu na str. 71 (bod 5.2 a 5.3). Tyto vypsané body mi pošlete na mail.

3) Pracovní sešit str. 46 a 47. Poslat na mail.

4) Online výuka proběhne ve středu 3. 6. v 10 hod, odkaz zde (heslo: 6A). Budu se těšit!

Zeměpis - zadání

 

3. 6. 2020:

Matematika - pro výpočty slovních úloh je potřeba správně zacházet s jednotkami objemu. Jejich přehled a vztahy najdeš na str. 184 a 185. Zkus to pochopit a procvič v úlohách 185/2 - 5 (z každého příkladu si vyber několik převodů, dokud nezískáš jistotu). Nastane-li problém, piš o pomoc.

 

8. 6. 2020:

Anglický jazyk - úkoly do 15. 6.

1) Učebnice str. 59, celá strana. Budeme probírat na online lekci. Kdo na lekci nebude, prosím zaslat vypracované cvičení 4 a,b a 5 a zaslat na mail.

2) Pracovní sešit str. 71, bod 5.4 - 5.6 - zapište do sešitu a pošlete mi na mail.

3) Pracovní sešit str. 48 a 49, vypracovat a poslat na mail (budeme dělat na online lekci).

4) Online výuka proběhne ve středu 10. 6. v 10 hod, odkaz zde (heslo 6A). Budu se těšit!

 

9. 6. 2020:

Český jazyk - Děkuji všem, kteří mi poslali další vypracované úkoly. Protože se velmi rychle blíží konec školního roku, zaměříme se už jen na četbu. V čítance nám zůstaly poslední dvě kapitoly velmi případně nazvané "Maléry a patálie" a "Úsměvy a šibalství". Při jejich četbě se určitě pobavíte, zasmějete a možná i vzpomenete na nějaký svůj "malér". Pokud by mi někdo z vás ještě chtěl poslat nějaký pracovní list nebo úkol ze slohu, má možnost nejpozději do 15. června.

Ivana Ostrčilíková

 

10. 6. 2020:

Matematika - vypočti jednoduchou slovní úlohu 185/6 - řešení mi pošli (nezapomeň na odpověď)

Oficiální stránky ZŠ a MŠ Andělská Hora - © Liddy 2020