Úvodní stránka - Třídy - 6. A

6. A

Dopravní výchova - 4. září 2018

Na začátku letošního školního roku jsme si s dětmi již tradičně připomněli základní pravidla dopravní výchovy.

Kolektiv žáků VIII. A třídy spojil své síly se spolužáky o dva roky mladšími, kteří zaujali svá místa v parku nedaleko budovy školy, všichni oděni do reflexních vest. Osmáci se vydali se svou tř. učitelkou nedaleko lyžařského vleku v Andělské Hoře. Obě skupiny měly jasný úkol – spočítat, kolik automobilů, včetně nákladních, autobusů, traktorů, menších dodávek a motocyklů projede za určitý čas naší obcí. Čísla to byla opravdu zajímavá. To jsme zjistili, když se v závěru akce oba kolektivy sešly a porovnávaly své výsledky. Zároveň jsme si zopakovali základní dopravní značky a pravidlo přecházení silnice přes přechod. I na domácí úkol bylo pamatováno, vyhodnocen byl následující den v hodinách s tř. učitelkami.

Žáci si uvědomili, že přestože žijeme v tak malé obci, provoz na silnici je poměrně hustý a je tedy nutné dbát zvýšené bezpečnosti na komunikaci. Věříme, že si děti nejen rozšířily znalosti a dovednosti v této problematice, ale se i příjemně pobavily, počasí nám totiž bylo nakloněno.

Mgr. Bartoňková L., Mgr. Kyšová E.

 

thn00005.jpg
thn00006.jpg
thn00007.jpg
thn00008.jpg
thn00009.jpg
thn00010.jpg
thn00011.jpg
thn00012.jpg
thn00013.jpg
thn00014.jpg
thn00015.jpg
thn00016.jpg
Oficiální stránky ZŠ a MŠ Andělská Hora - © Liddy 2018