Úvodní stránka - Třídy - 4. A

4. A

Domácí úkoly:

 

17. 3. 2020:

Anglický jazyk - do středy 25. 3. 2020

1) učebnice str. 26, cv. 4 - Nacvič otázku a odpověď podle vzoru např. Do you like posters? (Máš rád/a plakáty?) Yes, I do. / No, I don't. (Ano/ne)

2) Vyfotit a poslat na mail: michaela.bartova@seznam.cz 5 vět o tom, jaké koníčky (např. sporty) mám rád/a např. I like tennis

3) Pracovní sešit str. 26, cv. 1 (nezapomenout na překlad)

 

K vypracování do pátku:

Matematika - pracovní sešit str. 3 cv. 7, 8, 9

Český jazyk - pracovní sešit str. 18 cv. 1

Vlastivěda - do malého sešitu vypsat všechny kraje ČR pod sebe a vedle nich vypsat krajská města. Pak si je na mapě vyhledat.

Čtení - začněte číst další knihu, kterou později zapíšete do čtenářského deníku

 

23. 3. 2020:

K vypracování do pátku 27. 3.

Anglický jazyk - Milé děti, děkuji za vaše úkoly, jste šikovní! Pokračujeme.

1) Učebnice str. 27, cv. 5. Ptej se nejprve třeba sám/a sebe What game do you like? (Jakou hru máš rád/a?) a odpovídej podle učebnice i na otázku Why (proč). Stejným způsobem procvič otázku, co nemáš rád/a. Procvič všechna slovíčka.

2) Pracovní sešit str. 26, cv. 2. Zeptej se sourozence, mamky, taťky otázkou "Have you got....?" Doplň z tabulky vždy slovíčko. Ti, kteří ti odpovídají, by měli odpovědět buď "Yes, I have." nebo "No, I haven´t." (případně stačí yes, no). Označ si v tabulce, co kdo má a pak pokračuj do cvičení 3, kde vše vypíšeš. Napr. My brother has got posters and stamps.

3) Pracovní sešit str. 26, cv. 4, odpověz na otázky. Otázky si nejprve přelož, ať přesně víš. Vše výše uvedené zase vyfoťte a pošlete na mail. Děkuji.

4) Můžete procvičovat rodinný strom ZDE

Matematika - pracovní sešit str. 5 celá

Geometrie - pracovní sešit str. 7

Český jazyk - pracovní sešit str.18 cv. 2, 3, 4

Přírodověda - přečíst str. 37 a shlédnout video

Vlastivěda - přečíst str. 17, na mapě vyhledat všechna krajská města vyplnit pracovní list podle vzoru (vzor 1, vzor 2). Pokud nemůžete vytisknout, alespoň dětem ukažte vzor.

 

30. 3. 2020:

Matematika - pracovní sešit str. 6

Geometrie - pracovní sešit str. 8 - vypracovat podle vzoru

Český jazyk - pracovní sešit str. 19, návod

sloh - napsat krátkou, stručnou omluvenku - situace: Nepřítomnost ve škole z důvodu návštěvy lékaře.

čtení - str. 116 - 119

Přírodověda - kniha str. 38 - 39 a shlédnout video

Vlastivěda - kniha str. 18 - 19, nakreslit plán okolí bydliště

Anglický jazyk - do 3. 4. 2020

Milé děti, na straně 27 učebnice jste se učily pár přídavných jmen (boring, exciting apod.). Jak už víte z českého jazyka, přídavná jména popisují podstatná jména a v angličtině se jim říká Adjectives (podstatná jména jsou Nouns). Vysoký muž = tall man.

1) Pro další procvičení se podívejte na následující videa: video 1 (toto video je poměrně těžké na porozumění, tak si ho jen poslechněte), video 2, video 3

2) Učebnice str. 28, cv. 1 - přečíst a přeložit si text.

3) Učebnice str. 28, cv. 2 - přečíst otázky a odpovědět. Otázku How many (kolik) v lekci 9. Vedle je vždy uvedená i odpověď. Další otázku IS THERE/ARE THERE už jsme také dělali, proto můžete vymyslet i další otázky na jiné barvy. Barvy (Colours) můžeš procvičit v následujícím odkazu. Poznámka: šedá se může napsat grey nebo gray, stejně tak můžete vidět barvu napsanou colour či color (britská versus americká angličtina).

4) Vypsat slovíčka z lekce 13 do slovníčku.

 

6. 4. 2020:

Český jazyk - pracovní sešit str. 20, příklady - Průvodce češtinou str. 9-10, video 1, video 2, vzor

Matematika - pracovní sešit str. 9, video, vzor

Geometrie - pracovní sešit str. 11, video, vzor

Vlastivěda - pracovní sešit str. 9 - 10 - vyhledat odpovědi v knize, vzor 1, vzor 2. Nechte děti jen tak brouzdat prstem po mapě. :-)

Přírodopis - video 1, video 2

Oficiální stránky ZŠ a MŠ Andělská Hora - © Liddy 2020