Úvodní stránka - Třídy - 4. A

4. A

Preventivní program pro 3. a 4. A - 12. března 2018

Dne 12.03. 2018 se zúčastnili žáci tříd 3. A a 4. A ZŠ a MŠ Andělská Hora, okres Bruntál, besedy s dopravní policistkou, paní Kateřinou Andrysovou, která jim zprostředkovala zásady správného chování na silnici, jak předcházet závažným úrazům a také jak se správně zachovat v případě dopravní nehody, ať se stanou jejími obětmi nebo svědky.

Žákům byly na besedě promítnuty zajímavé dopravní situace ve formě obrázkové prezentace, která žáky velmi zaujala. Během besedy vykazovali žáci velkou míru aktivity a prokazovali také své dosavadní nabyté vědomosti z dopravní výchovy, která je vyučována v rámci prvouky ve třetím ročníku. Mezi jejich silné stránky patřily zejména dopravní značky.

Na závěr besedy obdrželi žáci dárky - reflexní vesty a pestrobarevné pásky, kvůli viditelnosti na silnici za tmy a špatného počasí, což se žákům velice líbilo.

Dle mého názoru byla beseda pro žáky nejen zajímavým zpestřením všední výuky, ale měla pro ně také nesmírný praktický význam, rozšířila jim značně obzor a hlavně posloužila svému záměru - a to prevenci nehod, rizikových situací a úrazů, kterých na silnicích není rozhodně málo.

Mgr. Michal Půda

 

Oficiální stránky ZŠ a MŠ Andělská Hora - © Liddy 2018