Úvodní stránka - Třídy - 2. A

2. A

Domácí úkoly
Začátek šk. roku
Projekt Cirkus
Vítáme podzim
Šachy v II. A
Mikulášská dílna
Mikuláš v II. A
Pololetí je tady
Paní Zima
Společně to zvládneme

Domácí úkoly

17. 3. - Rodiče, na základě nařízení vlády o uzavření škol do odvolání je potřeba, aby děti procvičovaly učivo doma. Na procvičování nyní předávám 15 pracovních listů (cvičení vždy na obou stranách): 5 ČJ, 5 čtení a 5 M (dopoledne byly vloženy do poštovních schránek nebo předány osobně za dodržení hygienických zásad). Prosím, aby se děti učení věnovaly denně. Kromě cvičení na pracovních listech musí také trénovat psaní – mohou psát cvičení z učebnice, část textu nebo básničky z čítanky (nejlépe do sešitu) – vždy dodržovat správné tvary písmen, velikost a sklon písma, důsledně kontrolovat a opravovat chyby. V odpočinkové činnosti číst knížky (nahlas, čtení se dá naučit jen čtením). Pracovních listů bude přibývat. Vypracované pracovní listy ukládat do složky. Děkuji za pochopení.

Marta Unčovská

 

24. 3. - Předány další pracovní listy na procvičování a upevňování učiva. Prosím, abyste dětem práci zorganizovali a určili čas, kdy se budou věnovat učení. Pracovní listy do čtení jsou určeny k hlasitému čtení a kontrole porozumění čtenému (splnění úkolů za textem). Stále platí i hlasité čtení vybrané knížky. Děkuji za pochopení a spolupráci.

Marta Unčovská

 

31. 3. - Doručeny další pracovní listy. Pro jejich vypracování dětmi platí stále totéž: zorganizovat dětem čas k učení a klid na práci. Pracovní listy, jak jsem informovala dříve, jsou očíslované, proto je dobré postupovat v daném pořadí. Denně číst, psát, počítat. Děti tak mají příležitost lépe si učivo procvičit, upevnit, popř. zlepšit se v učivu, jež jim činilo problémy. Připomínám ještě předprázdninový úkol – zápis z mimočítankové četby a pamětné zvládnutí básničky Kočičí dům. Děkuji.

Marta Unčovská

Oficiální stránky ZŠ a MŠ Andělská Hora - © Liddy 2020