Úvodní stránka - Třídy - 1. A

1. A

Domácí úkoly:

 

18. 3. 2020:

Český jazyk

- slabikář: opakujte od strany 42 po stranu 61

- psaní: pořiďte si cvičný sešit, nacvičte psaní 'H', potom teprve pište do písanky, každý den napište v písance půl stránky. Pište do cvičného sešitku diktáty písmen a slabik (také dlouhé slabiky, dbejte na znaménka).

Matematika

- procvičujte pamětné počítání + a - do 10, každý den vypočítejte 1 sloupec na pracovním listu, který máte doma

Prvouka - využívejte internetové stránky (hlavně tedy témata: jaro, změny v přírodě, jarní měsíce a zvířata a jejich mláďata

K procvičování učiva můžete využít níže uvedené internetové stránky:

http://www.novaskolabrno.cz/certifikaty-domaci-vyuka-2020

http://www.rysava.websnadno.cz - kromě prvouky také český jazyk a matematika

https://www.vcelka.cz/ https://skolakov.eu/

 

23. 3. 2020:

Český jazyk

- slabikář: procvičovat čtení předchozích stran po str. 61, nově číst strany 62 a 63, naučit se číst slova a věty s písmenem č

- psaní: v písance psát denně i nadále půl strany, napsat diktát jednoslabičných slov, např: pes, hůl, tam, cíl, zem, nos, myš, kov,...

- pracovní listy: vypracovat pracovní listy (PL1, PL2, PL3, PL4, PL5)

Matematika

- procvičovat porovnávání do 10, (+) a (-) do 10 zpaměti, dejte dětem 12 příkladů jako pětiminutovku na (+) do 10, to samé pro (-) (např. ob den)

- pracovní listy: vypracovat pracovní list

Prvouka

- zopakujte domácí zvířata a jejich mláďata

- pracovní listy: vypracovat pracovní listy (PL1, PL2)

 

30. 3. 2020:

Český jazyk

- slabikář - strany 64-65, opakujte předchozí stránky

- psaní: procvičte probraná velká písmena formou diktátu (V, T, J, U, P, S, A, L, M, N, C, D, R, O), zkuste diktát dvouslabičných slov (máma, sele, topí, koza, jede, boty, ruka, hory, nese, váza, copy)

- vypracujte pracovní listy (PL1, PL2, PL3, PL4)

Matematika

- zopakujte číselnou osu (zaměřte se prosím na pořadí čísel a doplňování vynechaných čísel), zopakujte také porovnávání čísel

- vypracujte pracovní listy (PL1, PL2, PL3, PL4), u slovních úloh v pracovních listech dbejte na strukturu: stručný zápis - výpočet - odpověď celou větou

Prvouka

- jarní květiny na pracovních listech, ve druhém pracovním listu přiřaďte názvy rostlin a rostliny vymalujte, správné řešení - číslo názvu rostliny odpovídá písmenu v pořadí abecedy

- vypracujte pracovní listy (PL1, PL2)

Doporučuji i nadále sledovat na ČT2 každý všední den od 9:00 pořad UčiTelka. Doufám, že jste zdraví, přeji pevné nervy rodičům i dětem a těším se, až se budeme moci učit ve škole.

S pozdravem Vaše učitelka Alena Mašlíková

Oficiální stránky ZŠ a MŠ Andělská Hora - © Liddy 2020