Úvodní stránka - Základní škola - Fotogalerie

FOTOGALERIE

Zahájení školního roku
Pernštejni
Přespolní běh
Drakiáda
Vánoční rolnička
Den otevřených dveří
Mikuláš
Zpívání pro seniory
Karneval
Roboti už jdou
Den sv. Patrika
Velikonoční strom
Zápis do 1. třídy
Beseda s kurátorkami
Zlatý list
Pernštejni
Akademie
Beseda
Atletický den
Rozloučení IX.A na MÚ

Beseda s kurátorkami MěÚ Bruntál - 21. 5. 2019:

Dne 21. 5. 2019 navštívily naši základní školu kurátorky pro děti a mládež z Městského úřadu v Bruntále. Přišly poučit naše žáky 6. – 9. ročníku o tom, co se děje s dětmi a mladistvými, se kterými jsou problémy ať už ve škole, nebo doma.Každá třída strávila jednu vyučovací hodinu s odbornicemi z oblasti sociálně- právní ochrany dětí.

V úvodu hodiny si žáci poslechli prezentaci kurátorek, které jim podaly informace o jednotlivých oblastech, se kterými mohou mít děti problémy, jako např. záškoláctví, užívání návykových látek (alkohol, kouření…), krádeže, porušování domovní svobody, výtržnictví, zatajení nálezu, např.mobilního telefonu, poškození cizí věci, napadení, neoprávněné užívání cizí věci, padělání a pozměnění platebního prostředku (placení zcizenou platební kartou) apod.

Kurátorky informovaly i o tom, jaká je jejich úloha v případě, že se dítě musí podrobit výslechu na policii a kde všude se snaží dětem pomáhat. Hovořily též o speciálně pedagogických centrech, o práci Policie ČR. Žáci byli seznámeni s celým procesem jednání, pokud se dítě dopustí nějakého přestupku nebo závažnějšího činu, též činu jinak trestného. Dozvěděli se také, jaká mají práva, jak se postupuje, jak to případně probíhá u soudu a jaký si mohou odnést trest. Po vyslechnutí všeho se nedomnívám, že by se našel někdo, kdo by chtěl takový proces podstoupit.

Na konci přednášky žáci zhodnotili, na základě dotazníku, v čem byla beseda přínosná, co se jim líbilo, co pro ně byla úplně nová informace.

Věřím, že beseda byla pro všechny žáky velkým přínosem a snad si uvědomili, co všechno následuje poté, kdy se nebudou chovat podle pravidel a zákonů, že i když jsou ještě stále dětmi, i přesto mohou být potrestáni.

Mgr.Lenka Bartoňková - metodik prevence

 

Oficiální stránky ZŠ a MŠ Andělská Hora - © Liddy 2019