Úvodní stránka - Základní škola - Fotogalerie

FOTOGALERIE

Lyžařský výcvik
Maškarní karneval
Olympijský festival
Mikulášská nadílka
Jeseníky za humny
Otevření herny
Básnická střeva
Recitační soutěž
Setkání seniorů
Rozsvícení ván. stromu
Drakiáda
Beseda o závislosti
Přespolní běh ZŠ
Divadélko pro školy
Zahájení školního roku

Setkání seniorů - 12. 12. 2017:

Ve středu, 13. prosince 2017, se v prostorách radnice v Andělské Hoře uskutečnilo již tradiční setkání důchodců a představitelů obce. Děti z naší školy si, jako každý rok, připravily krátké pásmo písniček a básniček. Vesměs to byla dílka s vánoční tématikou, a proto se podařilo vytvořit příjemnou sváteční atmosféru. V očích dědečků a babiček bylo vidět dojetí, v očích dětí radost z toho, že mohou ukázat, co se naučily. Věříme, že byli všichni spokojeni.

K. Bujnochová, H. Caletková, Z. Crha, P. Doleželová a A. Mašlíková

Oficiální stránky ZŠ a MŠ Andělská Hora - © Liddy 2017