Úvodní stránka - Základní škola - Fotogalerie

FOTOGALERIE

Zahájení školního roku
Oslava výročí
Přehlídka dravců
Divadlo: Pohádka
Divadlo: Shakespeare
Mikuláš ve škole
Prevence
Maškarní karneval

Prevence - 9. 1. 2020:

9. ledna 2020 se žáci 6. - 9. r. vzdělávali, tentokrát s psychologem Mgr. Halamou Petrem, který k nám zavítal ze Šumperka.

6. a 7. r. byl seznámen s důležitými faktory ovlivňující učení. Zazněly pojmy jako motivace, přijímání nových informací, jejich uchování a vybavení, styly učení, soustředěnost v jednotlivých hodinách. Cílem bylo uvědomění si, proč a jak důležité je umět se učit.

Žáci 8. a 9. r. prošli způsoby komunikace lidí, rétorikou, mluveným projevem a nonverbální komunikací – řečí těla. Cílem dvouhodinové besedy bylo poukázat, že schopnost být dobrým řečníkem by i dnes měla patřit mezi základní znalosti všech. V oblasti nonverbální komunikace byla neméně zajímavá ukázka toho, jak se dotýkat druhých, jakou udržovat vzdálenost mezi sebou, co prozradí způsob sezení, co lze vyčíst z pohledu apod. Besedy byly realizovány diskuzní formou, zážitkovými metodami, žáci vyjadřovali i vlastní zkušenosti k dané problematice. Věřím, že beseda byla pro všechny žáky přínosná.

Mgr. Lenka Bartoňková

thn00009.jpg
thn00010.jpg
thn00011.jpg
thn00012.jpg
Oficiální stránky ZŠ a MŠ Andělská Hora - © Liddy 2020